ความปลอดภัยบนพื้นฐาน IP ของกล้อง IP CAMERA - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

ความปลอดภัยบนพื้นฐาน IP ของกล้อง IP CAMERA

     เมื่อเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ สถานที่สาธารณะตามท้องถนนในเมือง ฯลฯ ถ้าลองสังเกตุจะเห็นว่า มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ทั้งเสา ผนังหรือเพดาน โดยกล้องวงจรปิดดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงเป็นกล้องประเภCทเดิม คือใช้งานบนพื้นฐานของระบบอะนาล็อก ซึ่งเรียกกันว่ากล้อง CCTV (CLOSED-CIRCUIT TELEVISION)

คลิกอ่านเพิ่มเติม