คลิกอ่านหลักสูตร Wireshark : วิเคราะห์ แก้ปัญหา ช่องโหว่ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรตรวจสอบช่องโหว่ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายด้วย Wireshark

 “หลักสูตรที่จะทำให้ผู้ดูแลระบบเสมือนมีดวงตาพิเศษที่มองเห็นการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบช่องโหว่ แก้ปัญหา และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ”

 หลักสูตร Wireshark จะมี 2 Level ไว้รองรับผู้เข้าอบรม ได้แก่

 • Analyzing and Troubleshooting with Wireshark – Wireshark Level1 (ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark) อบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท
 • Advanced Protocol Analyzing and Network Security Analysis Using Wireshark – Wireshark Level2 (เจาะลึกการวิเคราะห์โปรโตคอลสำคัญและตรวจสอบช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จากไวรัสและ Hacker ด้วย Wireshark) อบรม 2 วัน ราคา 6,500 บาท

          ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็เริ่มมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก จนบางครั้งผู้ดูแลระบบก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์หลายประเภทที่เชื่อมต่อเข้ามามากขึ้นแล้ว  ที่สำคัญก็คือ ข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ทำให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดา  เราจึงต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Sniffer ที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องเดาสุ่ม หรือลองผิดลองถูก ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้งานด้านนี้ ก็คือ Wireshark

          Wireshark เป็นโปรแกรม Sniffer ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแพ็กเก็ตได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงช่องโหว่ของระบบ การโจมตีจาก Hacker หรือความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

          นอกจากการแก้ปัญหาแล้ว Wireshark ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงค่าการทำงานในระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

 แนะนำก่อนอบรม Wireshark

*** ผู้เรียนควรผ่านการอบรมในหลักสูตร Network Administrator Overall Basic (NS01) หรือมีพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ TCP, กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องต่างๆ ในเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์กเบื้องต้นได้ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้เข้าใจและนำไปใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. หลักสูตร Wireshark Level 1

 

หลักสูตร Analyzing and Troubleshooting with Wireshark (Wireshark Level1)

อบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท 

(ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark)

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการใช้งาน Wireshark เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น หาสาเหตุความล่าช้าของระบบ การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ระบบเครือข่ายถูกโจมตี หรือต้องการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบ เป็นต้น โดยหลักสูตร Wireshark มีรายละเอียดดังนี้

 1. รู้จัก Wireshark และรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อดักจับข้อมูลในระบบเครือข่าย
  • รู้จัก Wireshark
  • Wireshark ช่วยตรวจสอบอะไรได้บ้าง
  • รูปแบบการเชื่อมต่อ Wireshark ในระบบเครือข่าย
  • ประโยชน์ของการทำ Network Visibility
  • ประเภทของโปรแกรม Network Monitor
  • ความสามารถของ Wireshark
 2. กำหนดค่าการทำงานของ Port Mirroring ใน Switch ยี่ห้อต่างๆ
  • การเปิดโหมด Span ใน Switch ของ Cisco
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Unifi Switch
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Ubiquiti EdgeRouter
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Mikrotik
  • การกำหนด Port Mirroring ใน HP
  • ข้อควรระวังในการทำงานของ Port Mirroring
 3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Wireshark เบื้องต้น
  • การติดตั้งโปรแกรม Wireshark
  • เริ่มต้นใช้งานและรู้จักส่วนประกอบสำคัญของ Wireshark
  • หัวข้อต่างๆ ใน Packet List Pane
  • รู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆ ของ Related Packets Indicator
  • การกำหนดค่า Capture Options
  • การ Export File สำหรับตรวจสอบข้อมูลภายหลัง
  • การสร้าง Profile เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของโปรแกรมตามที่ต้องการ
 4. ทบทวนเรื่องของ TCP/IP Model 5 Layer และพื้นฐานการทำงานของ TCP
  • TCP/IP Model 5 Layer
  • การทำงานของ TCP
  • 3-Way Handshake
  • สถานะของ TCP Flags
  • Window Size และการ Sliding Window
  • การทำงานของ UDP
 5. พื้นฐานการวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Wireshark
  • การสร้างภาพระบบเครือข่ายจากการวิเคราะห์แพ็กเก็ต
  • การใช้ Wireshark ดักจับรหัสพาสเวิร์ดและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในแพ็กเก็ต
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตแบบแยกส่วนต่างๆ (Dissect a Packet)
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตการทำงานเบื้องต้นของ TCP
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Services ต่างๆ ที่สำคัญของระบบเครือข่าย เช่น ARP, DNS, HTTP, FTP, DHCP และ RDP
 6. ตรวจสอบความผิดปกติของการติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย
  • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของ Trace File
  • การใช้ Converstation ตรวจสอบสถิติของการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง
  • แท็บ Ethernet
  • แท็บ IPv4
  • แท็บ IPv6
  • แท็บ TCP
  • แท็บ UDP
  • การอ่านค่า Relative Start และ Duration เพื่อหาความผิดปกติ
  • การใช้ Expert Info ตรวจสอบความผิดปกติของระบบเครือข่าย
  • สัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่ควรตรวจสอบ
 7. การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการดักจับหรือให้แสดงผลด้วย Capture Filter และ Display Filter
  • การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการดักจับด้วย Capture Filter
  • Capture Filter ที่ใช้งานบ่อย
  • การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการแสดงผลด้วย Display Filter
  • Display Filter ที่ใช้งานบ่อย
  • การทำ Display Filter ในส่วนต่างๆ ของ Wireshark
  • การสร้างปุ่ม Display Filter ที่ใช้งานบ่อยเพื่อสะดวกในการใช้งาน
  • การประกอบแพ็กเก็ตที่แยกส่วนจากแอปพลิเคชั่นต่างๆ กลับมาเป็นแพ็กเก็ตที่สมบูรณ์อีกครั้ง
 8. วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการทำงานของระบบเครือข่าย
  • วิเคราะห์ปัญหา Server และโปรโตคอล HTTP ตอบกลับล่าช้า
  • วิเคราะห์ปัญหาการเกิด TCP Retransmission และกฏของการจัดลำดับสี (Coloring Rules)
  • วิเคราะห์ปัญหา DNS Server ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลล่าช้า (DNS Response Time)
  • วิเคราะห์ปัญหาการเกิด Broadcast Storm หรือ ARP Storm
  • วิเคราะห์ปัญหาจากการสูญเสียแพ็กเก็ต (Packet Loss)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความแออัดของระบบเครือข่าย (Network Congestion)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของแอปพลิเคชั่นที่ใช้งาน (Application Response Time)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง Server ไม่พร้อมให้บริการ (Busy Servers)
  • วิเคราะห์การทำงานของ TCP และโปรโตคอลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับเครื่อง Server (TCP Protocol Issues)
 9. การสร้างกราฟจากแพ็กเก็ตทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  • การสร้าง I/O Graph เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการตอบสนองข้อมูลของแอปพลิเคชั่นต่างๆ
  • การสร้าง TCP Stream Graphs แสดงภาพการเคลื่อนที่ของแพ็กเก็ตเพื่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
  • การสร้าง Throughput Graphs แสดงภาพความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาความล่าช้าในระบบเครือข่าย

 จบหลักสูตรแล้วได้อะไร?

 • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายขนาดเล็กและกลาง ในระดับพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับ Engineer หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

คลิกดาวน์โหลดคอร์ส wireshark