หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

EZ-ADMIN

#Wireshark หลักสูตรตรวจสอบช่องโหว่ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายด้วย Wireshark

 “หลักสูตรที่จะทำให้ผู้ดูแลระบบเสมือนมีดวงตาพิเศษที่มองเห็นการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบช่องโหว่ แก้ปัญหา และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

ทำไมต้องศึกษา Wireshark?

      เนื่องจากปัจจุบันปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เริ่มมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก จนบางครั้งผู้ดูแลระบบก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์หลายประเภทที่เชื่อมต่อเข้ามามากขึ้นแล้ว  ที่สำคัญก็คือข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ทำให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดา ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Sniffer เพื่อเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ไม่ต้องเดาสุ่ม หรือลองผิดลองถูก โดยโปรแกรมที่นิยมใช้งานด้านนี้ก็คือ Wireshark นั่นเอง

     Wireshark เป็นโปรแกรม Sniffer ที่สามารถทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแพ็กเก็ตได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงช่องโหว่ของระบบ การโจมตีจาก Hacker หรือความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

     นอกจากการแก้ปัญหาแล้ว Wireshark ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงค่าการทำงานในระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

ผู้ที่เหมาะจะอบรมในคอร์ส Wireshark คือ?

   แนะนำว่าผู้ที่จะเข้าอบรมในหลักสูตร Wireshark (ตั้งแต่ Level 1-Level3) ควรผ่านการอบรมในหลักสูตร Network Administrator Overall Basic (NS01) หรือมีพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ TCP, กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องต่างๆ ในเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์กเบื้องต้นได้ เพราะจะทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่อบรมได้ชัดเจน และนำไปใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Wireshark จะแบ่งคอร์สอบรมออกเป็น 3 Level ได้แก่

1. หลักสูตร WSH-L1 (Wireshark - Level 1) :Analyzing and Troubleshooting with Wireshark -Wireshark Level 1)

(ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark)

2. หลักสูตร WSH-L2 (Wireshark -Level2) : Advanced Protocol Analyzing and Troubleshooting Wi-Fi Networks with Wireshark

(เจาะลึกการวิเคราะห์โปรโตคอลสำคัญและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Wireshark

3. หลักสูตรอบรม WSH-L3 (Wireshark - Level 3): Hacking and Network Security Analysis with Wireshark

(วิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จาก Hacker เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยด้วย Wireshark)

หลักสูตรอบรม Wireshark Level 1: Analyzing and Troubleshooting with Wireshark 

(ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark) 

     Analyzing and Troubleshooting with Wireshark เป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องการใช้งาน Wireshark เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น หาสาเหตุความล่าช้าของระบบ การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ระบบเครือข่ายถูกโจมตี หรือต้องการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบ เป็นต้น

 • โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของ OSI Model ที่จำเป็นต่อการใช้งานร่วมกับ Wireshark ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจข้อความที่ Wireshark รายงานออกมา เช่น ทำความเข้าใจ Protocols และ Addressing ในแต่ละ Layer, TCP 3 Way Handshake หรือ TCP 4 Way Disconnect เป็นต้น
 • การติดตั้ง การปรับแต่ง และการกำหนดค่าการทำงานพื้นฐานของ Wireshark ที่จะช่วยให้การทำงานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดค่าเริ่มต้นของการ Capture Filter, การกำหนดค่า Interface ที่ใช้งาน, การปรับแต่งการแสดงผล, การ Save, การ Export การดักจับแพ็กเก็ต, การสร้าง Profiles, การปรับแต่งรายงาน และการสั่งพิมพ์
 • การดักจับแพ็กเก็ตในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาของระบบที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำ LAB จากหลายๆ สถานะการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ทราบว่าแต่ละแพ็กเก็ตที่จับมาได้ หมายความว่าอย่างไร และจะแก้ปัญหายังไง ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย แอปพลิเคชั่นที่ใช้ อุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาด ช่องโหว่ของระบบ รวมถึงผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างถูกต้อง เช่น การทำ ARP Analysis, ICMP Analysis, DNS Analysis, HTTP Analysis, TCP and UDP Analysis เป็นต้น

 

จบหลักสูตร Wireshark แล้วได้อะไร?

 • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายขนาดเล็กและกลาง ในระดับพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับ Engineer หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

 

ใครที่ควรอบรมหลักสูตร Wireshark บ้าง?

       สำหรับท่านที่จะเข้าอบรมหลักสูตร Wireshark แนะนำว่าท่านควรมีความรู้เบื้องต้นด้านเน็ตเวิร์กมาในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ควรผ่านการอบรมคอร์ส Network Administrator Overall basic 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท

หลักสูตร WSH-L2 (Wireshark Level 2)  Advanced Protocol Analyzing and Troubleshooting Wi-Fi Networks with Wireshark

(เจาะลึกการวิเคราะห์โปรโตคอลสำคัญและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Wireshark)

      หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Wireshark มาบ้างแล้ว โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การวิเคราะห์แพ็กเก็ตและโปรโตคอลสำคัญในระดับที่ลึกมากขึ้น เพื่อนำไปตรวจสอบช่องโหว่ ข้อบกพร่อง หรือแก้ปัญหาระบบเครือข่ายในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดยยังได้รวมเอาเทคนิคการใช้ Wireshark เพื่อมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายไร้สายเข้ามาในหลักสูตรนี้ด้วย

สำหรับรายละเอียดในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย

 • การตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของโปรโตคอลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายในปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับปรุงหรือวางแผนแก้ปัญญาได้อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของ Ethernet, VLAN, ARP, ICMP, DNS, DHCP, TCP Connection หรือ IP Packet เป็นต้น
 • การดักจับและวิเคราะห์แพ็กเก็ตที่ใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัส เช่น SSH, HTTPS หรือ TLS Traffic
 • การใช้ Wireshark ตรวจสอบและแก้ปัญหาการทำงานของ ACLs (Access Control List) ของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น DNS, TFTP หรือ TCP เป็นต้น
 • การดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งผ่านเครือข่ายไร้สาย เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธภาพมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์ Beacon Frame, ตรวจสอบการ Authentication 802.11, วิเคราะห์การเชื่อมต่อแบบไร้สายจากเครื่อง Client หรือการเก็บรวบรวมสถิติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น

 จบหลักสูตร Wireshark Level 2 แล้วจะได้อะไร?

 • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายขนาดกลางและใหญ่ ในขั้นสูงหรือที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภาพ
 • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับ Engineer, Manager นักออกแบบระบบเครือข่าย หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 6,500 บาท

 

หลักสูตร Wireshark Level 3 : Hacking and Network Security Analysis with Wireshark

(วิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จาก Hacker เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยด้วย Wireshark)

      หลักสูตรที่เน้นการใช้งาน Wireshark มาวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จาก Hacker เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและหาทางป้องกันระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย เช่น ตรวจสอบและวิเคราะห์การโจมตีแบบ Denial of Service, การปลอมแปลงหรือหลอกล่อในระบบ LAN ด้วย ARP Poisoning, การติดเชื้อ Malware, การถูก Brute Force Attacks หรือการบุกรุกเข้ามาในระบบของ Hacker เป็นต้น โดยจะมีการใช้งาน Wireshark ร่วมกับ Tools อื่นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบและทำ LAB จำลองการโจมตีต่างๆ เช่น Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, Snort หรือ Security Onion เป็นต้น

สำหรับคอร์สนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันการขโมยรหัสพาสเวิร์ดผ่านระบบเครือข่าย
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันการโจมตีแบบ Denial of Service (DoS)
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันการปลอมแปลงหรือหลอกล่อในระบบ LAN ด้วย ARP Poisoning และ Man in the Middle (MitM)
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันการติดไวรัสหรือไฟล์ประเภท Malware
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันการถูก Brute Force Attacks
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันทำ Exploitation เพื่อบุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่ายของ Hacker

 จบหลักสูตร Wireshark Level 3 แล้วได้อะไร?

 • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จากไฟล์ Malware หรือ Hacker ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกโจมตีจากไวรัส ประเภทต่างๆ หรือ Hacker ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมนำไปหาทางแก้ปัญหาหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย, นักทดสอบการป้องกันการโจมตีจาก Hacker (Penetration Testing), ผู้ประเมินความเสี่ยงจากช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment), หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 6,500 บาท