คลิกอ่านหลักสูตรอบรม VMware - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

     การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Server และระบบ Network เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดกับการทำงานของเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยในคอร์สนี้จะประกอบด้วยหลักสูตร

1. หลักสูตรอบรม VMware Level 1

2. หลักสูตรอบรม VMware Level 2

     การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Server และระบบ Network เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดกับการทำงานของเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการใช้งานระบบ Virtualization หรือต้องการย้าย Server ทั้งหมดจาก Physical มาเป็นระบบ Virtual ด้วยโปรแกรม VMware ESX ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพราะการสอนจะเน้นการทำ LAB ทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของระบบ Virtual ใน VMware ESX โดยเฉพาะในเรื่องของระบบเครือข่ายภายในของ ESX ที่อาจเป็นเรื่องเข้าใจได้ยากสำหรับมือใหม่

     โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง, การกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น, การสร้างเครื่อง VM ใน ESX, การทำความเข้าใจกับระบบเครือข่ายและการกำหนดค่าอุปกรณ์เสมือนใน ESX ได้อย่างถูกต้องเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้, การสร้างระบบ Firewall เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับ Server ใน ESX,การจัดการพื้นที่ในการเก็บข้อมูล รวมถึงการทำ Share Storage แบบ iSCSI เพื่อเวลาที่ Physical ของ ESX มีปัญหา จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำ Server ใน ESX (VM) ทั้งหมดให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที

     เนื้อหาในคอร์สนี้จะใช้เพียงแค่เวอร์ชั่นฟรีของ ESX เท่านั้น (ESXi) ก็สามารถครอบคลุมการทำงานพื้นฐานที่สำคัญของระบบ Virtual ได้เกือบ
ทั้งหมด ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพงในการทำระบบนี้โดยไม่จำเป็น

รายละเอียดการอบรม

1. รู้จัก VMware ESX

 • ข้อดีของระบบ Virtualization
 • ประเภทของโปรแกรม Virtual Machine

2. การติดตั้งและกำหนดค่าเริ่มต้น

 • ขั้นตอนการติดตั้ง Vmware ESX
 • การกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น
 • คอนฟิก ESX ผ่าน VMware vSphere Web Client

3. การสร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Guest OS

 • การอัปโหลดไฟล์ Image ของ Guest OS ไปเก็บไว้ใน Datastore
 • การสร้างเครื่อง VM
 • ติดตั้ง VMware Tools เพิ่มความสามารถให้กับ VM
 • การทำ Snapshot เพื่อย้อนระบบเดิมให้กลับคืนมา

4. การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายเสมือนใน ESX

 • พื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายเสมือน
 • สร้าง VM โดยเปิดจากไฟล์ OVA
 • การเพิ่มการ์ด LAN จริงเข้ามาใช้งานใน Switch เสมือน
 • กำหนดค่าการทำงานของ Switch เสมือน
 • การเพิ่ม Switch เสมือน (vSwitch)
 • การสร้าง Port group

5. การสร้างเครือข่ายภายในเสมือนและระบบ Firewall ใน ESX

 • กำหนดค่าเพื่อเตรียมสร้างระบบ Firewall ใน ESX
 • การสร้าง Firewall และกำหนดค่าการทำงานพื้นฐานของ Firewall ด้วย Mikrotik
 • สร้างกฏและทดสอบการทำงานที่มีผลกับเครื่อง VM

6. การจัดการ Storage และการเก็บข้อมูล

 • Local Storage
 • Shared Storage
 • การเพิ่ม Datastore
 • การลบ Datastore
 • การขยายขนาดของ Datastore
 • การขยายขนาดของฮาร์ดดิสก์เสมือน
 • ประเภทของการ์ด Virtual SCSI ที่ใช้กับเครื่อง VM
 • การส่งผ่านข้อมูลร่วมกันของการ์ด Virtual SCSI
 • คำสั่งสำคัญที่ใช้กำหนดค่าการทำงานของฮาร์ดดิสก์เสมือน

7. การใช้ Share Storage แบบ iSCSI เพื่อกู้คืน Server อย่างรวดเร็วหาก ESX มีปัญหา

 • การสร้าง iSCSI บน Windows Server 2012
 • กำหนดค่าให้ ESX เครื่องที่ 1 เชื่อมต่อกับไดรฟ์ iSCSI
 • สร้างเครื่อง VM_WS2012 ที่เครื่อง ESX1 โดยเก็บข้อมูลใน iSCSI
 • กำหนดค่าให้ ESX เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อกับไดรฟ์ iSCSI และกู้คืน VM_WS2012 กลับคืนมา

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์กเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาปกติ 5,500 บาท

 

สำหรับคอร์สอบรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Availability (HA) Clusters ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก และควรที่จะผ่านการอบรมในคอร์ส VMware Level 1 มาก่อน เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

บทที่ 1 รู้จักและติดตั้ง VMware vCenter Server

 • vCenter Server ทาหน้าที่อะไร?
 • ความสามารถของ VMware vSphere & vCenter Server
 • ความสามารถที่สาคัญของ vSphere และ vCenter

 บทที่ 2 การติดตั้งและกาหนดค่าเริ่มต้นของ vCenter

 • ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งแบบ Server Appliance และ For Windows
 • ขั้นตอนการติดตั้ง vCenter Server แบบ Server Appliance
 • การเข้าใช้งาน vCenter Server
 • การเข้าใช้งาน Appliance Management

 บทที่ 3 การเพิ่มเครื่อง ESX เข้าสู่ vCenter

 • การสร้าง Datacenter
 • การเพิ่มเครื่อง ESX

 บทที่ 4 การโคลนเครื่อง Virtual Machine ใน vCenter

 • การโคลนเครื่อง VM ข้ามเครื่อง ESX
 • การตั้งเวลาการโคลนเครื่อง VM 

บทที่ 5 การสร้าง Storage แบบ iSCSI เพื่อนาไปใช้ใน vCenter

 • การสร้าง iSCSI บน Windows Server 2012
 • การเพิ่มฮาร์ดดิสก์แบบ iSCSI ให้กับ ESX ใน vCenter
 • การสร้าง Datastore จากฮาร์ดดิสก์ของ iSCSI

 บทที่ 6 การย้าย VM ข้ามเครื่อง ESX ด้วย vMotion และ Storage Motion

 • การย้าย Storage ของเครื่อง VM จาก Local ไปเก็บไว้ที่ Shared Storage
 • การสร้าง vSwitch และ Port Group สาหรับ vMotion เพื่อการย้ายเครื่อง VM
 • การย้ายเครื่อง VM ด้วย vMotion
 • การใช้ vMotion ย้ายเครื่อง VM และ Storage ไปพร้อมกัน

 บทที่ 7 กาหนดค่า High Availability (HA) Clusters ร่วมกับ vMotion

 • การสร้าง Cluster
 • ย้าย ESX เข้าไปใน Cluster
 • ทดสอบการทางานของ HA

 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาอบรมปกติ 6,500 บาท