รู้จักกับศูนย์อบรม ez-admin training center ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างครอบคลุม

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

รู้จักกับศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนามคณะบุคคลอีซี่ส์แอดมินเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ และผู้ที่ทำงานทางด้านระบบเครือข่ายได้นำความรู้ไปพัฒนางานในองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนางานในองค์กร รวมทั้งนำไปสร้างอาชีพเสริม รับงานติดตั้งได้จริง

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจสายงานด้านเน็ตเวิร์ก  


เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่ใช้งานจริงในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เน้นการสอนเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎี  และปฏิบัติในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจโครงสร้างระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนนำไปปฏิบัติกับงานเครือข่ายในองค์กรได้จริง เจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุด หรือค้นหาปัญหาเพื่อแก้ไขได้ง่ายขึ้น หลักสูตรที่เปิดสอนจะมีตั้งแต่ ปูพื้นฐานด้าน Network จัดการระบบ Server  ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย จนถึงการวิเคราะห์ช่องโหว่บนเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกจุด เป็นต้น

ตัวอย่างผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใส่ใจลูกค้าของเรา และด้วยความอนุเคราะห์ของลูกค้าที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา ปัจจุบัน EZ-ADMIN Training Center ได้พัฒนาองค์กรเข้าสู่รูปแบบของบริษัทอย่างเต็มตัวในปี 2558 โดยจดทะเบียนในนาม "บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด"  รวมระยะเวลาการให้บริการจนถึงปัจจุบันกว่า 10 ปี โดยยังคงใช้นโยบายเดิมในการให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย นั้นคือ เน้นสอนกลุ่มเล็ก เน้นเนื้อหาที่ใช้งานได้จริง

ปัจจุบันเรามีหลักสูตรอบรมไว้รองรับลูกค้ากว่า 10 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น Level เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม และเปิดให้บริการอบรมทั้งใน (Public Training) และอบรมนอกสถานที่ (In-House Training) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 200 องค์กร และได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในการให้ความรู้แก่แรงงานและผู้ประกอบการในหลายๆ หลักสูตร จนได้รับ รางวัลโล่ผู้ทำคุณประโยชน์มา 2 ปีซ้อน นอกจากนี้เรายังรับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการให้เราถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ In-House Training ทั้งหลักสูตร Basic Network, VMware, Linux Server, Windows Server ,Wireshark ,MikroTik, Fortigate Firewall, Palo Alto Firewall, Web Hacking, Ethical Hacking