ค่าบริการอบรมหลักสูตรทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ค่าบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ราคาค่าบริการอบรมแต่ล่ะหลักสูตรนี้ ยังไม่รวม VAT 7% สำหรับท่านที่ต้องการอบรม ก็สามารถนำค่าบริการนี้ บวกกับ 7% ก่อนชำระเงิน กรณีในนามหน่วยงามเอกชน หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ราชการ 1% 

<<<<ค่าบริการอบรม นำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับลูกค้าในนามนิติบุคคลเท่านั้น>>> 

ค่าบริการอบรมนี้ เป็นราคาก่อน VAT 7%

NO.

Course Name

Price

Day

1

Basic Network & Security (NS01)  4,900 3

2

Professional Real Network : Design, Install and Configuration (NS02)  8,500  3

3

FortiGate Next Generation Firewall Level1

 4,900 2

4

FortiGate Next Generation Firewall Level2

5,500 2

5

Palo Alto Next Generation Firewall

5,500 2

6

 Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1  4,900 3

7

 Widnows Server 2016 & 2012R2 Level 2  4,900 2

8

 Windows Server 2008R2 Level 1 (อบรมนอกสถานที่)

 4,900 3

9

 Windows Server 2008R2 Level 2 (อบรมนอกสถานที่)  4,900  3

10

 Windows Server 2008R2 Level 3 (อบรมนอกสถานที่)  3,900 2

 11

 CentOS Linux Server Overall Basic Level 1

 4,900

 3

 12

 CentOS Linux Server Level 2

 4,900

 2

13

 Ubuntu Linux Server (อบรมนอกสถานที่)  4,900  3

14

 MikroTik Router Level 1  4,900  3

15

 MikroTik Router Level 2  4,900  2

16

Mikrotik Router Level 3

 5,500  2

17

HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

5,500 3

 18

HKW-L2 : Web Hacking and ARP Spoofing

 5,000

2

19

 VMware Level 1  5,500  2

20

 VMware Level 2  6,500 2

21

 VMware Veeam Backup  4,900 1

22

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) (หลักสูตรเฉพาะ)  5,500 4

23

 Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout) (หลักสูตรเฉพาะ)  5,500 4

24

Wireshark Level 1  5,500 2
25 Joomla & Web E-Commerce (รับสอนเป็นกลุ่มพิเศษ)  4,900 4

26

 Search Engine Marketing (รับสอนเป็นกลุ่มพิเศษ)  4,900  2