ค่าบริการอบรมหลักสูตรทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ค่าบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ราคาค่าบริการอบรมแต่ล่ะหลักสูตรนี้ ยังไม่รวม VAT 7% สำหรับท่านที่ต้องการอบรม ก็สามารถนำค่าบริการนี้ บวกกับ 7% ก่อนชำระเงิน กรณีในนามหน่วยงามเอกชน หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ราชการ 1% 

<<<<ค่าบริการอบรม นำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับลูกค้าในนามนิติบุคคลเท่านั้น>>> 

ค่าบริการอบรมนี้ เป็นราคาก่อน VAT 7%

NO.

Course Name

Price

Day

1

Basic Network & Security (NS01)  5,000 3

2

Professional Real Network : Design, Install and Configuration (NS02)  8,600  3

3

FortiGate Next Generation Firewall Level1

 5,000 2

4

FortiGate Next Generation Firewall Level2

5,600 2

5

FortiAnalyZer

5,000 1

6

 FortiSIEM 8,600  3

7

Palo Alto Next Generation Firewall

5,600 2

8

 Windows Server 2019 & 2012R2 Level 1  5,000 3

9

 Windows Server 2019 & 2012R2 Level 2  5,000 2

 10

 Linux Red hat Level 1

 5,000

 3

 11

 Linux Red hat Level 2

 5,000

 2

12

 Ubuntu Linux Server   5,000  3

13

 MikroTik Router Level 1 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์  1,950  

14

 MikroTik Router Level 2 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์  1,950  

15

Mikrotik Router Level 3 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์

 2,500  

16

HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

5,600 3

 17

HKW-L2 : Web Hacking and ARP Spoofing

 5,100

2

18

 VMware Level 1  5,600  2

19

 VMware Level 2  6,500 2

20

 VMware Veeam Backup  5,000 1

21

 Cisco Certified Network Associate (CCNA)  8,600 5

22

 Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout) (หลักสูตรเฉพาะ)  5,600 4

23

Wireshark Level 1  5,600 2
24 NSE4  8,600 4

 

     

ราคาอัพเดตนี้จะมีผลในเดือน มิ.ย.2566 เป็นต้นไป

<<ควรขอใบเสนอราคาอบรมทุกครั้งก่อนใช้บริการ เพื่อความถูกต้องของราคาปัจจุบัน)