ค่าบริการอบรมหลักสูตรทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ค่าบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ราคาค่าบริการอบรมแต่ล่ะหลักสูตรนี้ ยังไม่รวม VAT 7% สำหรับท่านที่ต้องการอบรม ก็สามารถนำค่าบริการนี้ บวกกับ 7% ก่อนชำระเงิน กรณีในนามหน่วยงามเอกชน หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ราชการ 1% 

<<<<ค่าบริการอบรม นำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับลูกค้าในนามนิติบุคคลเท่านั้น>>> 

ค่าบริการอบรมนี้ เป็นราคาก่อน VAT 7%

NO.

Course Name

Price

Day

1

Basic Network & Security (NS01)  5,500 3

2

Professional Real Network : Design, Install and Configuration (NS02)  8,600  3

3

Sentinel Cyber Security and Network Visibility : (SCV-L1) 8,600 2

4

FortiGate Next Generation Firewall Level1

 5,500 2

5

FortiGate Next Generation Firewall Level2

5,900 2

6

FortiAnalyZer

5,900 1

7

 FortiSIEM  8,600  3

8

Palo Alto Next Generation Firewall Level 1

5,900 2

9

Palo Alto Next Generation Firewall Level 2

6,900 2

10

 Windows Server 2019 & 2012R2 Level 1  5,500 3

11

 Windows Server 2019 & 2012R2 Level 2  5,500 2

 12

 Linux Red hat Level 1

 5,500

 3

 13

 Linux Red hat Level 2

 5,500

 2

14

 Ubuntu Linux Server   5,500  3

15

 MikroTik Router Level 1 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์  1,950  

16

 MikroTik Router Level 2 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์  1,950  

17

Mikrotik Router Level 3 (คอร์สเฉพาะ) คอร์สออนไลน์

 2,500  

18

HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

5,900 3

 19

HKW-L2 : Web Hacking and ARP Spoofing

 5,900

2

20

 VMware Level 1  5,900  2

21

 VMware Level 2  6,900 2

22

 VMware Veeam Backup  6,900 2

23

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) สำหรับเหมากลุ่ม/นอกสถานที่ แจ้งขอราคา 5

24

 Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout) (หลักสูตรเฉพาะ)  แจ้งขอราคา 4

25

Wireshark Level 1  5,900 2
26 NSE4  9,500 4

 27

 SCV-L1: Sentinel Cyber Security and Network Visibility  8,600 

ราคาอัพเดตนี้จะมีผลในเดือน มิ.ย.2566 เป็นต้นไป

<<ควรขอใบเสนอราคาอบรมทุกครั้งก่อนใช้บริการ เพื่อความถูกต้องของราคาปัจจุบัน)