หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

คอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Network Admin, System Admin, Firewall, VMware, MikroTik, Security, E-Commerce ฯลฯ

ตัวอย่างคอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน Network admin สำหรับในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยคอร์ส

หลักสูตรพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ (Basic Network & Security : NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยอ้างอิง OSI Model และ TCP/IP Model ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ จากตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญในระดับเริ่มต้นที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้งานจริง รวมถึงการทำ LAB ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบหรืออุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ

หลักสูตรนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security) และหลักการออกแบบการวางโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ครบถ้วน รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี

รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ในราคาพิเศษ สนใจสอบถาม 082-5674413, 086-4133928

 

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ต้องการวางระบบเครือข่ายในระดับองค์กร (ตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่) ได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การวางระบบมีโครงสร้างที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายเครือข่ายได้ง่าย

การเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการทำ LAB อย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้อุปกรณ์จริง และเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยม (CISCO) โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่รู้จักการออกแบบโครงสร้างของระบบที่ได้มาตรฐาน, การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน, กำหนดค่าการคอนฟิกให้กับอุปกรณ์หลักของระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ทั้ง Router, Firewall, L3 Switch, L2 Switch และอื่นๆ, ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเน้นความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง และนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร NS01 หรือมีพื้นฐานการใช้งานเครือข่ายมาบ้างแล้ว หลักสูตรนี้จะเป็นการต่อยอดและลงรายละเอียดในเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการติดตั้งระบบเครือข่ายในระดับองค์กรได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ส่งผลการทำงานของระบบที่เราติดตั้ง มีประสิทธิภาพที่ดี ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

 

(การสร้างระบบตรวจสอบสถานะ วิเคราะห์ปัญหา ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่าย)

หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การทดสอบประสิทธิภาพ และการค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและความผิดปกติของ Services ต่างๆ บนเครื่อง Server เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความล่าช้าของระบบเครือข่ายเกิดจากสาเหตุใด สถานะการทำงานของ Services ที่ให้บริการมีความพร้อมหรือไม่ เครื่อง Server สำคัญจะรองรับโหลดการทำงานหนักได้มากน้อยแค่ไหน หรือมีช่องโหว่ใดบ้างที่ควรต้องหาทางป้องกัน

รวมถึงสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ ไปใช้ร่วมกับการกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมองภาพการทำงานของระบบและ Services ต่างๆ ได้ ก็จะทำให้รู้ว่าควรต้องกำหนดนโยบายต่างๆ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งาน Application บนอินเทอร์เน็ต หรือพอร์ตใดบ้างที่ต้องปิดเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

หลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Lab เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มองภาพการนำไปใช้งานจริงได้ง่ายด้วยโปรแกรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่นิยมทั่วโลก และเป็น Open Source ทั้งหมด ทำให้สามารถนำไปใช้งานส่วนตัวหรือในระดับองค์กรได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Software แต่อย่างใด

หลักสูตรการคอนฟิกการทำงานของ Router และ L2/L3 Switch ของ Cisco ในรุ่นที่ใช้งานในระดับองค์กร เช่น รุ่น Catalyst Series รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น VLAN, Routing, Inter VLAN, Dynamic Route, Port Security, STP Protocol, EtherChannel และอื่นๆ โดยผ่านการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) เพื่อกำหนดค่าและควบคุมการทำงาน (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีแนวทางในการทำงานและสามารถคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายในระดับสูงทั้ง Router, L2/L3 Switch, ค่าความปลอดภัยต่างๆ และการทำงานที่เกี่ยวข้องบนเครือข่ายระดับ Enterprise)

 

     หลักสูตรด้าน Network Firewall & Security เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับการจัดการระบบ Firewall เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ Firewall และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายของตนเองได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 2 Level โดยแยกออกเป็น 

     เรียนรู้ตั้งแต่ ทฤษฎีการออกแบบเพื่อวางตำแหน่งของ Firewall ในจุดที่ดีที่สุดและช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายได้ครอบคลุมมากที่สุด, หลักการกำหนด Policy & Rule ใน Firewall ให้ถูกต้อง เพื่อให้ลดภาระการทำงานของ Firewall และตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจกับมาตรฐานของ OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Firewall

     ภาคปฏิบัติ จะเป็นการทำ Lab & Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการเซ็ตค่าการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ Firewall ด้วยตัวเอง เช่น กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น, การนำ Firewall เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การกำหนดค่า Policy ให้ได้อย่างที่ต้องการ โดยเน้นการทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้, การเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่ต่างวงแลนและตรวจสอบช่องโหว่ที่มาจากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall ได้, การป้องกันภัยคุกคามจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไวรัส Hacker และช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ , การกรองเนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อควบคุมและให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม, การเชื่อมต่อเครือข่ายของแต่ละสาขาให้ปลอดภัยด้วย IPSec VPN การกำหนดค่า Virtual IP เพื่อลดความเสี่ยงของเว็บไซต์ภายในองค์กรที่ถูกโจมตีจากช่องโหว่ต่างๆของ Hacker, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ในรูปแบบต่างๆ ได้

 

     หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer Level 2 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับทดสอบการทำ LAB 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ คือ Attacker, Monitoring และ Protection เพื่อเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ของ Hacker การตรวจสอบ ติดตาม และคาดเดาพฤติกรรมของ Hacker และไวรัส ก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเครือข่าย รวมถึงวิธีการใช้ Next-Gen Firewall (Fortigate) เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีต่างๆ ซึ่งจาการทำ LAB เพื่อสร้างสถานะการณ์จำลองนี้
จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองภาพการใช้งาน Firewallเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
     ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้ Fortigate มาเชื่อมต่อกับ Radius Server หรือ Active Directory Server เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังฐานข้อมูลของ Server เหล่านี้ ในการดึง User accounts มาใช้งานร่วมกับระบบ Authen หรือ Single Sign On บนตัว Fortigate ได้ เพื่อสร้างระบบการ Authen ที่ง่ายต่อการ Login ในหลายระบบและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

 

3. Network Security Policy & Threat Prevention Using Palo Alto Firewalls

   การป้องกันการถูกโจมตีและควบคุมการใช้งานเครือข่ายในระดับองค์กรด้วย Nextgen Firewall ระดับโลก PaloAlto

 

     หลักสูตรการคอนฟิก Next-Gen Firewall FortiGate ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco และ Domain Policy บน Windows Server ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จากภายนอกที่จะเข้าโจมตีส่วนต่างๆ ของเครือข่ายภายในองค์กร (เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้แนวทางในการทำงานและคอนฟิกให้อุปกรณ์ต่าง Layer และต่างประเภท เช่น Router, L2/L3 Switch และ Next-Gen Firewall สามารถทำงานร่วมกันเพื่อใข้งานในระดับองค์กร รวมถึงการจัดการด้านปลอดภัยทั้งในส่วนของการโจมตีจากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall Policy และการจัดการความปลอดภัย หรือการตั้งนโยบายควบคุมการใช้งานต่างๆ จากเครือข่ายภายในด้วยกันเองด้วย Domain Policy)

หลักสูตรตรวจสอบช่องโหว่ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายด้วย Wireshark

 “หลักสูตรที่จะทำให้ผู้ดูแลระบบเสมือนมีดวงตาพิเศษที่มองเห็นการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบช่องโหว่ แก้ปัญหา และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ”

 หลักสูตร Wireshark จะมี 2 Level ไว้รองรับผู้เข้าอบรม ได้แก่

  • Analyzing and Troubleshooting with Wireshark – Wireshark Level1 (ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark) อบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท
  • Advanced Protocol Analyzing and Network Security Analysis Using Wireshark – Wireshark Level2 (เจาะลึกการวิเคราะห์โปรโตคอลสำคัญและตรวจสอบช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จากไวรัสและ Hacker ด้วย Wireshark) อบรม 2 วัน ราคา 6,500 บาท

          ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็เริ่มมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก จนบางครั้งผู้ดูแลระบบก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์หลายประเภทที่เชื่อมต่อเข้ามามากขึ้นแล้ว  ที่สำคัญก็คือ ข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ทำให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดา  เราจึงต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Sniffer ที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องเดาสุ่ม หรือลองผิดลองถูก ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้งานด้านนี้ ก็คือ Wireshark

          Wireshark เป็นโปรแกรม Sniffer ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแพ็กเก็ตได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงช่องโหว่ของระบบ การโจมตีจาก Hacker หรือความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

          นอกจากการแก้ปัญหาแล้ว Wireshark ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงค่าการทำงานในระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

 แนะนำก่อนอบรม Wireshark

*** ผู้เรียนควรผ่านการอบรมในหลักสูตร Network Administrator Overall Basic (NS01) หรือมีพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ TCP, กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องต่างๆ ในเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์กเบื้องต้นได้ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้เข้าใจและนำไปใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. หลักสูตร Wireshark Level 1

 

บริการอบรมด้านระบบ Server ทั้ง Windows Server , Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ทุกหลักสูตรจะช่วยให้คุณสามารถนำไปสร้างอาชีพ พัฒนาระบบ Server ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยวิทยากรที่มีความเป็นผู้สอนเต็มตัว นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้เข้าใจในระบบงาน Server ที่ง่ายขึ้น ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านระบบ Server ได้ดังนี้

1. Windows Server 2019 Level 1

2. Windows Server 2019 Level 2

     Windows Server 2008R2 ถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า และถูกแทนที่ไปด้วย Windows Server 2016R2 แล้วก็ตาม แต่หลายๆ หน่วยงานก็ยังคงใช้ตัวนี้ในการจัดการ Server ภายในกันอยู่ ดังนั้นสำหรับท่านที่ยังสนใจอบรม Windows server 2008R2 ท่านก็สามารถจัดกลุ่มมาอบรม หรือใช้บริการอบรมนอกสถานที่ได้ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. Windows Server 2008R2 Level 1 (Overall Basic)

2. Windows Server 2008R2 Level 2 (การจัดตั้ง Domain Controller) เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

3. Windows Server 2008R2 Level 3 (Active Directory Disater & Security & Recovery) เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

คลิกอ่านหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบ Server ด้วย Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการระบบ Server ในองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจอบรมความรู้ด้าน Server ด้วยระบบ Linux Server สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928 หรือ Line ID : ezgenius55 หรือเมลสอบถามที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. CentOS Linux Server Overall Basic (LNC-L1)

2. CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator (LNC-L2)

3. Ubuntu Linux Server Overall basic (เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่)

4. Linux Red Hat Level 1

5. Linux Red Hat Level 2

 

          สำหรับคอร์สอบรม MikroTik Router จะแบ่งออกเป็น 4 Level เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การคอนฟิกอุปกรณ์ MikroTik เพื่อทำระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละระดับได้อย่างเข้าใจ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. MikroTik Router Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router

2. MikroTik Router Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing 

     หลักสูตรอบรมด้านระบบป้องกันความปลอดภัยบนเครือข่าย Hacking and Security ได้แก่ Ethical Hacking Workshop และ Web Hacking and ARP Spoofing สองหลักสูตรที่จะช่วยให้ระบบเครือข่ายของคุณมีความปลอดภัย ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานในหลักสูตร Network Basic ก่อนจะเข้าอบรมหลักสูตรนี้

1. หลักสูตร Ethical Hacking

2. หลักสูตร Web Hacking and ARP Spoofing

     การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Server และระบบ Network เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดกับการทำงานของเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยในคอร์สนี้จะประกอบด้วยหลักสูตร

1. หลักสูตรอบรม VMware Level 1

2. หลักสูตรอบรม VMware Level 2

3. หลักสูตร Veeam Backup

     หลักสูตรอบรมการคอนฟิกใช้งานอุปกรณ์ของ Cisco ทั้งส่วนของ Switch , Router อุปกรณ์ที่จะมีชื่อเสียงทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรในกลุ่มนี้จะประกอบด้วย

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA)

2. Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout)

คอร์สอบรม Joomla คอร์สอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บเพื่อขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยหลักสูตร

1. Joomla & Web Ecommerce

2. Search Engine Marketing

คอร์สอบรมฟรีสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอบรมด้านเน็ตเวิร์กกับ EZ-ADMIN Training Center รวมทั้งลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมกด Like กด Share เพจ ezgenius.dev ของทางศูนย์อบรม ซึ่งท่านสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมสนุก หรือติดตามข้อมูลการร่วมกิจกรรมเปิดบริการอบรมฟรีในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นของขวัญที่มีคุณค่าสำหรับทุกท่านผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/ezgenius.dev