หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

EZ-ADMIN

คอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Network Admin, System Admin, Firewall, VMware, MikroTik, Security, E-Commerce ฯลฯ

ตัวอย่างคอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน Network admin สำหรับในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยคอร์ส

1. Network Administrator Overall basic 

2. Profession Networking Workshop Level 1

3. Network Firewall and Security Engineer

 

รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ในราคาพิเศษ สนใจสอบถามโทร.02-5096715, 082-5674413, 086-4133928

บริการอบรมด้านระบบ Server ทั้ง Windows Server , Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ทุกหลักสูตรจะช่วยให้คุณสามารถนำไปสร้างอาชีพ พัฒนาระบบ Server ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยวิทยากรที่มีความเป็นผู้สอนเต็มตัว นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้เข้าใจในระบบงาน Server ที่ง่ายขึ้น ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านระบบ Server ได้ดังนี้

1. Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic Level 1

2. Windows Server 2016 & 2012R2 Level 2

     Windows Server 2008R2 ถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า และถูกแทนที่ไปด้วย Windows Server 2016R2 แล้วก็ตาม แต่หลายๆ หน่วยงานก็ยังคงใช้ตัวนี้ในการจัดการ Server ภายในกันอยู่ ดังนั้นสำหรับท่านที่ยังสนใจอบรม Windows server 2008R2 ท่านก็สามารถจัดกลุ่มมาอบรม หรือใช้บริการอบรมนอกสถานที่ได้ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. Windows Server 2008R2 Level 1 (Overall Basic)

2. Windows Server 2008R2 Level 2 (การจัดตั้ง Domain Controller)

3. Windows Server 2008R2 Level 3 (Active Directory Disater & Security & Recovery)

คลิกอ่านหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบ Server ด้วย Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการระบบ Server ในองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจอบรมความรู้ด้าน Server ด้วยระบบ Linux Server สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928 หรือ Line ID : ezgenius55 หรือเมลสอบถามที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. CentOS Linux Server Overall Basic (LNC-L1)

2. CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator (LNC-L2)

3. Ubuntu Linux Server Overall basic (คอร์สอบรมนอกสถานที่)

          สำหรับคอร์สอบรม MikroTik Router จะแบ่งออกเป็น 4 Level เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การคอนฟิกอุปกรณ์ MikroTik เพื่อทำระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละระดับได้อย่างเข้าใจ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. MikroTik Router Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router

2. MikroTik Router Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing 

3. MikroTik Router Level 3 : ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik

4. MikroTik Router Level 4 : ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik and Accesspoint

โปรโมชั่น!! อบรมพร้อมกัน 4 หลักสูตร เหมาจ่ายในราคาเพียง 15,900 บาทเท่านั้น

     หลักสูตรอบรมด้านระบบป้องกันความปลอดภัยบนเครือข่าย Hacking and Security ได้แก่ Ethical Hacking Workshop และ Web Hacking and ARP Spoofing สองหลักสูตรที่จะช่วยให้ระบบเครือข่ายของคุณมีความปลอดภัย ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานในหลักสูตร Network Basic ก่อนจะเข้าอบรมหลักสูตรนี้

1. หลักสูตร Ethical Hacking

2. หลักสูตร Web Hacking and ARP Spoofing

     การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Server และระบบ Network เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดกับการทำงานของเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยในคอร์สนี้จะประกอบด้วยหลักสูตร

1. หลักสูตรอบรม VMware Level 1

2. หลักสูตรอบรม VMware Level 2

     หลักสูตรอบรมการคอนฟิกใช้งานอุปกรณ์ของ Cisco ทั้งส่วนของ Switch , Router อุปกรณ์ที่จะมีชื่อเสียงทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรในกลุ่มนี้จะประกอบด้วย

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA)

2. Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout)

คอร์สอบรม Joomla คอร์สอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บเพื่อขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยหลักสูตร

1. Joomla & Web Ecommerce

2. Search Engine Marketing