ขอเอกสารใบเสนอราคาอบรม Network Admin และค่าบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ขอเอกสารใบเสนอราคาอบรม Network Admin และค่าบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูล และขอใบเสนอราคา

ต้องการสอบถามข้อมูล

1. ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าอบรม หรือผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูล

2. ชื่อ และ ที่อยู่ของท่าน พร้อมเมล และเบอร์ติดต่อที่สะดวก

3. เรื่องที่ต้องการสอบถาม พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน

4. ส่งข้อมูลมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำเนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ต้องการขอเอกสารใบเสนอราคา รวมทั้งใบแจ้งหนี้

1. ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าอบรม หรือผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูล

2. ชื่อ และ ที่อยู่ของท่าน พร้อมเมล และเบอร์ติดต่อที่สะดวก

3. ชื่อโปรโมชั่น หลักสูตรที่ต้องการอบรม วันเวลาที่ต้องการอบรม 

4. ส่งข้อมูลมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำเนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 *****ปล.หากท่านให้ข้อมูลที่ละเอียด จะช่วยให้ทางบริษัทให้ข้อมูลกับท่านได้อย่างสะดวก