บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการอบรมระบบ WiFi Hotspot Server บริการอบรมระบบ Server บริการสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนทำระบบ VMware บริการสอนหลักสูตร CentOS Linux Server บริการสอนคอร์ส Windows Server 2016R2 บริการสอนระบบ Network, บริการอบรมหลักสูตร Hacking, บริการสอนระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย, บริการสอนระบบ Network Firewall, บริการสอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด, บริการสอนหลักสูตรการสร้างระบบ WiFi, บริการสอนหลักสูตรการจัดการระบบ Active Directory , เปิดสอนหลักสูตร MikroTik สร้างระบบ WiFi, สอนทำระบบ VPN, สอนทำระบบ VLAN, สอนทำระบบ Load Balanced, สอนทำระบบ Network Admin, สอนทำระบบ System Admin - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร สอบถามโทร.082-5674413

อบรม 6 คอร์ส ในราคา 19,900 บาท จากราคาปกติ 30,600 บาท ประหยัดสูงถึง 10,700 บาท
แต่!!!!!!!!!!! ชำระเงินภายในเดือน ธันวาคมนี้ จ่ายเพียง 16,900 บาทเท่านั้น (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

โปรโมชั่นหลักสูตร Overall Professional Network Engineering and Security

     Network Configuration, Designing, Monitoring, Pentesting and Security เรียนครบ จบทุกเรื่อง ทั้งการติดตั้ง ออกแบบ มอนิเตอร์ระบบ ตรวจสอบช่องโหว่ และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

     ปัจจุบันงานด้านระบบเครือข่ายในระดับองค์กร ส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายและมักมีการเชื่อมต่อกับระบบการทำงานหลายส่วน ไม่ได้แยกส่วนการทำงานเฉพาะด้านเหมือนยุคก่อน ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนั้นๆ มาดูแล เช่น งานด้านระบบเครือข่ายก็ต้องใช้ Admin ด้าน Network โดยตรง ในขณะที่งานด้าน Services ต่างๆ ก็ต้องอาศัย Admin ที่มีความชำนาญด้านการคอนฟิก Server หรือในเรื่องความปลอดภัยก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการเจาะระบบ เป็นต้น

     Admin ที่ดูแลระบบเครือข่ายในยุคนี้ จึงต้องมีทักษะการทำงานรอบด้าน สามารถดูภาพรวมของระบบและออกแบบการเชื่อมต่อระบบที่มีความแตกต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลระบบขนาดเล็กและกลางด้วยตัวคนเดียวหรือใช้เพียงแค่ทีมงานเล็กๆ (2-3 คน) ก็เพียงพอแล้ว  

     หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านระบบเครือข่ายในหลายๆ ส่วนพร้อมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกระบวนการสำหรับการนำไปใช้งานจริงในระบบเครือข่ายปัจจุบันโดยเน้นไปที่การวางระบบอย่างไรให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่าย, การออกแบบระบบให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ, การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ, การมอนิเตอร์เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย และการตรวจสอบช่องโหว่และแนวทางการป้องกันด้วย NextGen Firewall

 รายละเอียดการอบรมมี ดังนี้

 1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่าย เพื่อเข้าใจถึงการทำงานและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ OSI Model และ TCP Model 
 2. การออกแบบระบบและการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพดีที่สุด ลดปัญหาการเกิดคอขวดของระบบ และป้องกันการถูกโจมตีต่างๆ จากผู้ไม่หวังดี
 3. หลักการคำนวณและจัดสรร IP อย่างไรให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่มีขนาดแตกต่างกัน
 4. การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐานที่สำคัญและแนวทางการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น โดยทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การทำระบบ VPN เพื่อเชื่อมโยงระบบจากหลายสาขา และ Remote เครื่อง Server จากภายนอก เป็นต้น
 5. มอนิเตอร์การทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือใกล้เคียงกับสาเหตุหลักของปัญหามากที่สุด โดยมีข้อมูลสถิติและรายงานที่ใช้ในการอ้างอิงได้
 6. การทดสอบการเจาะช่องโหว่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของ Hacker (Penetration Testing)
 7. การตรวจสอบช่องโหว่ที่เกิดจากระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โปรแกรมและโปรโตคอลต่างๆ ในระบบเครือข่าย เพื่อหาวิธีป้องกันและปิดช่องโหว่ที่ตรวจพบ
 8. การตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติจากการทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบได้ว่ามีไวรัสหรือการโจมตีจาก Hacker และผู้ไม่หวังดีหรือไม่ ก่อนที่ระบบจะล่มเพราะถูกโจมตี หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลสำคัญในองค์กรจากไวรัสต่างๆ
 9. การติดตั้งและคอนฟิก NextGen Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จาก Hacker, ไวรัส และการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู็ใช้ (Users) หรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับหัวข้อการอบรมแบ่งเป็น 6 หลักสูตร ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 15 วัน ดังนี้

 1. Network Basic 
 2. Mikrotik Level 1 
 3. Mikrotik Level 2 
 4. Wireshark 
 5. Network Firewall Fortigate Level 1
 6. Hacking Level 1

พิเศษ สมัครวันนี้ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร One Day Training ฟรีอีก 1 หลักสูตร (เปิดให้บริการปี 2563) ดังนี้

 • การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่งงาน Windows Server ให้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วย AutoHotkey
 • ก้าวสู่ระบบ Virtualization เพื่อสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายเสมือนจริงด้วย VMware ESXi
 • การทำระบบ Backup และ Replication เพื่อกู้คืนระบบและป้องกันไวรัสให้กับ VMware ESXi ด้วย Veeam Backup & Replication
 • ก้าวสู่อาชีพนักวางระบบเครือข่ายและทำระบบ Internet Hotspot ด้วย Mikrotik
 • การทำเครื่อง Server เพื่อให้บริการระบบ Internet Hotspot แบบมืออาชีพ สำหรับใช้งานในองค์กร อพาร์ตเมนท์ คอนโด โรงแรมหรือโรงเรียนขนาดใหญ่
 • การติดตั้งและวางระบบเครือข่ายแบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ (Diskless) ในระดับองค์กร เพื่อลดภาระในการติดตั้ง ดูแล และจัดการเครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนมาก

!!!!ผู้เรียนสามารถจองเรียนหลักสูตรใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับ แต่ควรเริ่มจากหลักสูตร Network Basic ก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

 1. ผู้ต้องการก้าวสู่สายงานอาชีพด้านการวางระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ที่ต้องการมองภาพรวมการทำงานทั้งหมดได้ เพื่อใช้ในการวางระบบด้วยตัวเอง หรือวางแผน ควบคุมงานด้านการวางระบบเครือข่ายทั้งหมดได้
 2. ผู้ต้องการออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. สามารถมองภาพการทำงานของระบบเครือข่ายได้ลึกถึงในระดับแพ็กเก็ต รวมทัั้งยังสามารถดูแล แก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
 4. สามารถมองถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย ทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ โปรแกรม ไวรัส หรือ Hacker ที่เข้ามาโจมตี และหาวิธีป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

 พื้นฐานของผู้เรียน

  >>>ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน เพราะหลักสูตรนี้จะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 

หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Network Admin, Server , Security, Firewall and Virtualization มีบริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตอบรับทุกความต้องการเรียนรู้ของลูกค้าทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ต่างๆ อย่างครบครัน ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในราคาพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ระบบ VMware ระบบ Firewall หรือระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ก็สามารถโทรมาปรึกษา หรือติดต่อเพื่อใช้บริการอบรมนอกสถานที่ได้ที่ 082-5674413 และ 086-4133928 

บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค่าบริการอบรมนอกสถานที่ของทางบริษัท ขึ้นอยู่กับคอร์สอบรม และจำนวนวันที่ใช้บริการ ราคาเหมาเป็นรายวัน เริ่มต้นที่วันละ 11,000 บาท สำหรับคอร์สอบรม 3 วันขึ้นไป ยกเว้นในบางหลักสูตร เช่น Firewall, Security, Virtualization ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 13,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละหลักสูตร ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าเดินทาง ค่าที่พัก ตามความเหมาะสม

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการอบรมแบบ Inhouse Training  หรือไปอบรมยังสถานที่ของท่าน กรุณาชำระเงินเพื่อจองวันเวลาอบรมล่วงหน้าเพื่อให้ทางบริษัททำการจองวันอบรม และจัดคิวงานให้กับทางวิทยากรล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้สะดวก ตรงนัด และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : นอกจากคอร์สอบรมทางด้านเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ ที่ทางบริษัทเปิดอบรมแล้ว ลูกค้ายังสามารถแจ้งคอร์สหรือเนื้อหาที่สนใจใช้บริการนอกสถานที่ มานำเสนอเพื่อให้ทางบริษัทจัดคอร์สหรือหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมให้กับท่านได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะพิจารณาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเป็นกรณีไป

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการอบรมกับเราด้วยดีเสมอมา

     หลายท่านที่กำลังมองหาที่อบรมหลักสูตรเบสิคเน็ตเวิร์ก Basic Network เพื่อก้าวสู่สายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin, System Admin , Network Security และอื่นๆ ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นเรียนรู้ในหลักสูตร Basic network ให้เข้าใจก่อน จากนั้นเมื่อมีความชำนาญ หรือเข้าใจโครงสร้างระบบเครือข่ายเบื้องต้นแล้ว ท่านก็สามารถต่อยอดความรู้ไปเรียนรู้การทำงานของระบบอื่นๆ เช่น Windows Server, Linux Server, WiFi Hotspot, VMware, Security, Firewall, CCNA, CCNP และอื่นๆ ที่จะมีพัฒนาให้ความรู้แก่ท่านอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับมือใหม่ จนถึงผู้ที่สนใจพัฒนาสายงานด้านเน็ตเวิร์ก

     ดังนั้นศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center จึงเปิดสอนหลักสูตรเบสิคเน็ตเวิร์กเป็นคอร์สแรกของทุกตารางอบรมในแต่ละเดือน เนื่องจากต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ปูพื้นฐานความรู้ด้านเน็ตเวิร์ก และนำความรู้ไปต่อยอด ไปสร้างงานบนระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมของเราเน้นให้ผู้ที่ไม่เคยทำงานทางด้านเน็ตเวิร์กก็สามารถเรียนรู้ในหลักสูตร Basic Network ได้อย่างเข้าใจ คู่มือก็ถูกออกแบบไว้ให้อ่านทบทวนได้ง่าย สามารถทำตามได้จริงเมื่ออยู่นอกห้องเรียน

     การเรียนการสอนหลักสูตรเบสิคเน็ตเวิร์กของเรา เน้นสอนเป็นกลุ่มเล็ก เน้นจัดโปรโมชั่นอบรมด้านเน็ตเวิร์กที่หลากหลาย ท่านจึงสามารถเข้ามาอบรมกับเราได้ในราคาไม่แพง เลือกใช้งานโปรโมชั่นได้ตรงงบที่ท่านมี ที่สำคัญคือ ในนามองค์กรสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เรานำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ภาพบรรยากาศอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าต่อเรา ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ภาพบรรยากาศอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าต่อเรา ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center
   
ขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admn จากบริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admn จากบริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนามคณะบุคคลอีซี่ส์แอดมินเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจที่ทำงานทางด้านระบบเครือข่ายได้นำความรู้ไปพัฒนางานในองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนของเราจะเน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนางานในองค์กร รวมทั้งนำไปสร้างอาชีพเสริม รับงานติดตั้งได้จริง 

รับสอนเน็ตเวิร์กทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายทั้งในและนอกสถานที่ จัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

     ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใส่ใจลูกค้าของเรา และด้วยความอนุเคราะห์ของลูกค้าที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา ปัจจุบัน EZ-ADMIN Training Center ได้พัฒนาองค์กรเข้าสู่รูปแบบของบริษัทอย่างเต็มตัว โดยจดทะเบียนในนาม"บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด" แต่ยังคงใช้นโยบายเดิมในการให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย นั้นคือ เน้นสอนกลุ่มเล็ก เน้นเนื้อหาที่ใช้งานได้จริง ปัจจุบันนี้มีหลักสูตรอบรมมากถึง 20 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น Level เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม และเปิดให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 200 องค์กร และได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในการให้ความรู้แก่แรงงานและผู้ประกอบการในหลายๆ หลักสูตร จนได้รับ รางวัลโล่ผู้ทำคุณประโยชน์มา 2 ปีซ้อน

     นอกจากบริการอบรมแล้ว บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ยังเปิดให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, รับติดตั้งระบบ WiFi, ติดตั้งระบบ Server , ติดตั้งกล้องวงจรปิด, รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ MikroTik, จำหน่ายอุปกรณ์ Accesspoint และให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik กับอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงเรียน และโรงงานต่างๆ อย่างครบครัน

     สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการกับ EZ-ADMIN Training Center ในนามบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่    

082-5674413, 086-4133928 หรือ Line ID : ezgenius55  

     สำหรับคอร์สอบรมทั้งหมดที่เปิดสอน เปิดให้ความรู้ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้แบรนด์ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center มีใครบ้างที่สามารถเข้ามาหาความรู้? คำตอบคือ ทุกท่านที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ สามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายได้

1. ผู้ที่ต้องการทำงานสาย Network Admin

2. ผู้ที่ต้องการทำงานสาย System Admin

3. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปดูแลระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

4. หน่วยงานที่่ต้องการส่งพนักงานมาอบรมความรู้ด้านระบบเครือข่าย

5. นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีความรู้ในเชิงปฏิบัติด้านเน็ตเวิร์ก เพื่อไปทำงานด้าน Network Engineer

6. บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน และยังไม่เคยจับงานด้านเน็ตเวิร์กมาก่อน

7. รวมทั้งบุคลากรที่ต้องการมีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก เช่น บัญชี เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายไอทีขององค์กรได้อย่างราบรื่น