จุดเด่นการให้บริการอบรม

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

จุดเด่นการให้บริการอบรมของ EZ-ADMIN Training Center

     ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด เราเปิดให้บริการอบรม ติดตั้ง วางระบบ จำหน่ายอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายของเรานั้น มีจุดเด่น 10 อย่างที่อยากเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับเรา ดังนี้

1. เราถ่ายทอดความรู้ เนื้อหาต่างๆ จากประสบการณ์จริง เน้นสอนเนื้อหาที่นิยมนำไปใช้งานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. มีอุปกรณ์ให้ทดลองใช้งาน เน้นปฏิบ้ติร่วมกับทฤษฎี ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ค่าอบรมไม่แพง เพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานทางด้านระบบเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น

4. มีอาหารกลางวันให้ 1 มื้อ พร้อมกาแฟ พร้อมทั้งมีที่นั่งรอสำหรับผู้ติดตาม

5. มีโปรโมชั่นหลากหลายให้เลือกใช้บริการอบรมตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน

6. มีบริการอบรมในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ ในราคาไม่แพง แถมคู่มือฟรี!

7. เน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูง และเน้นสอนเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน เน้นสอนให้เข้าใจและใช้งานได้จริง

8. เรียนจบหลักสูตร ครบตามวันเวลา ได้ใบรับรองการอบรมจากทางศูนย์อบรมฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น Profile ในการสมัครงานได้

9. ทุกหลักสูตรสามารถอบรมซ้ำได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 

10. พัฒนาคอร์สอบรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านมาพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็น 20 หลักสูตร

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้าน CCNA ตัวอย่างผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อบรมหลักสูตร CCNA : Cisco Certified Network Associate อบรมหลักสูตร Windows Server 2016R2 อบรมหลักสูตรการคอนฟิกและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วย MikroTik Router