หลักสูตรอบรม Veeam Backup

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Veeam Backup

      ในยุคที่ Server บนระบบเครือข่ายต้องพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่กลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่พร้อมจะทำให้ Server ของเราหยุดการทำงานอย่างไม่มีสาเหตุ ทั้งจากการโจมตีของ Hacker, ไวรัส Ramsomware ที่จะเข้ารหัสไฟล์เพื่อไม่ให้สามารถเปิดใช้งานข้อมูลใดๆ ได้ ฮาร์ดแวร์ที่มีปัญหา หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติต่างๆ 

     ดังนั้นนอกจากการติดตั้งและคอนฟิกให้ Server ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ การวางแผน Recovery เพื่อให้สามารถนำระบบ Server ต่างๆ ทั้งหมดขององค์กรกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที หรือกู้ข้อมูลที่เสียหายทั้งที่เกิดจากฮาร์ดแวร์มีปัญหา หรือถูกไวรัสทำลายข้อมูลหรือเข้ารหัสไฟล์ไว้ก็ตามให้กลับมาใกล้เคียงของเดิมอย่างรวดเร็วที่สุด

     หลักสูตรนี้จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำ LAB จำลองเพื่อวางระบบการทำงานของ Server ต่างๆ บนเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งนอกจากจะทำให้ Server ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังง่ายต่อการจัดการ พร้อมด้วยการ Backup ที่ได้มาตรฐาน การ Recovery เพื่อวางแผนกู้คืนระบบ ข้อมูลสำคัญ หรือ Services ต่างๆ ของ Server ให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางการวางระบบที่องค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาสูงเกินไป

รายละเอียดหลักสูตร      

 1. รู้จัก Veeam Backup & Replication
 2. พื้นฐานเบื้องต้นของการ Backup
 3. การคำนวณพื้นที่ Bandwidth และเวลาที่ใช้ Backup
 4. การเชื่อมต่อ ESXi เข้ามาใช้งานใน Veeam
 5. การทำ Migration ย้าย VM จาก Server ที่มีปัญหามาสู่ Server ที่ยังทำงานได้
 6. การ Backup และ Restore เครื่อง Virtual Machine เพื่อลดความเส่ียหายจากไวรัสทำลายข้อมูลหรือเข้ารหัสไฟล์ (Ransomware)
 7. การทำ Replication เพื่อซิงค์ข้อมูลำสำคัญไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติหรือภัยคุกคามต่างๆ
 8. การทำ Failover Plans เพื่อกู้คืน Server ทั้งหมดกลับมาเปิดทำงานได้เหมือนเดิม โดยใช้เวลาไม่กี่นาที
 9. การทำ Failback เพื่อเรียก Services ที่มีปัญหากลับมาทำงานบน Server ตัวเดิมและสาขาเดิมได้แบบไร้รอยต่อ โดยที่ข้อมูลไม่สูญหาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

 1. ผู้ที่ประสบปัญหาเวลาเครื่อง Server ล่มจนไม่สามารถให้บริการต่อได้ แล้วไม่สามารถเอาระบบหรือ Services ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จะทำให้ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างตรงจุด
 2. ผู้ที่ต้องการแนวทางการ Backup และ Recovery ที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของข้อมูลสำคัญสูญหาย ไวรัสทำลายข้อมูล หรือถูกไวรัสประเภท Ramsomware เข้ารหัสไฟล์จนไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หลักสูตรนี้จะแนะนำการ Backup ข้อมูลสำคัญในระดับองค์กรที่ได้มาตรฐานและการ Recovery ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลเดิมกลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
 3. ผู้ดูแลระบบที่ต้องการวางแผนเมื่อสาขาเดิมเกิดปัญหาจากภัยพิบัติหรือเหตุไม่คาดฝัน ให้สามารถย้ายระบบและ Server สำคัญทั้งหมดไปทำงานยังสถานที่ใหม่โดยอัตโนมัติ และสามารถย้ายระบบทั้งหมดให้กลับมาทำงานที่สาขาหลักได้เหมือนเดิม โดยข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่สูญหายไปในระหว่างที่มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
 4. ผู้ดูแลระบบที่สนใจต้องการเปลี่ยนระบบการทำงานจาก Physical Server ไปอยู่บนระบบ Virtualization เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและจัดการ รวมถึงต่อยอดการวางระบบที่รับประกันระยะเวลา Downtime ให้เป็น 0 หรือที่เรียกว่า “Zero Downtime”

พื้นฐานของผู้เรียน

        ผู้เรียนควรผ่านหลักสูตร Network Basic (NS-01) หรือควรมีพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับเริ่มต้น เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ TCP, กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องต่างๆ ในเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง และเคยใช้งาน Windows Server หรือ Linux Server มาบ้างแล้ว