คลิกอ่านหลักสูตรอบรม Windows Server 2019

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

บริการอบรมด้านระบบ Server ทั้ง Windows Server , Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ทุกหลักสูตรจะช่วยให้คุณสามารถนำไปสร้างอาชีพ พัฒนาระบบ Server ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยวิทยากรที่มีความเป็นผู้สอนเต็มตัว นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้เข้าใจในระบบงาน Server ที่ง่ายขึ้น ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านระบบ Server ได้ดังนี้

1. Windows Server 2019 Level 1

2. Windows Server 2019 Level 2

หลักสูตร Windows Server 2019 level 1 (WS2019-L1)

          เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระบบจาก Workgroup มาเป็นระบบ Domain ที่มีความปลอดภัยและบริหารจัดการได้ง่ายกว่า Windows Server 2016 R2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของ Windows Server และระบบ Active Directory เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. Windows Server 2019 และความสามารถใหม่
 2. การติดตั้ง Windows Server แบบ Clean Install และ Upgrade
 3. การติดตั้ง Active Directory และโปรโมตเป็นเครื่อง Domain Controller
 4. การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client และการทำ DHCP แบบ Load Balance & Failover
 5. สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)
 6. การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย (Share & Permission)
 7. การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม
 8. กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำงานของผู้ใช้ด้วย Group Policy
 9. กำหนดนโยบายการสร้างและจัดการรหัสผ่านให้กับผู้ใช้บน Domain
 10. การทำ Folder Redirection เพื่อย้าย Profiles ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Domain ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server
 11. การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin
 12. การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)
 13. การย้าย (Transfer) และการยึด (Seize) หน้าที่สำคัญ (FSMO) จากเครื่อง PDC ไปยังเครื่อง DC ตัวสำรอง
 14. Backup และ Restore ข้อมูลสำคัญบนเครื่อง Domain Controller

 

หลักสูตร Windows Server 2019 Level 2: Server administrator & Cloud Services
         หลักสูตรการนำ Windows Server มาให้บริการ Service ที่สำคัญต่างๆของระบบเครือข่าย ทั้ง Services พื้นฐานต่างๆ ที่ควรต้องมีในระบบ Domain เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Mail Server หรือการติดตั้ง Services ที่ใช้งานในระบบ Cloud เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
แบบหลายๆ สาขา ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมและข้อมูลสำคัญได้จากทุกที่ เช่น Remote Application Server,
Distribute Fil System และ Load Balancing ของเครื่อง Server เพื่อรองรับการทำงานหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. การติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการแปลงชื่อเครื่องต่างๆ ใน Domain
 2. การติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ในองค์กร
 3. การติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้บนเครื่อง Server
 4. การติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการรับส่งอีเมลในองค์กร
 5. การติดตั้งและจัดการ Remote Application Server เพื่อให้เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ บนเครื่อง Server ทั้งผ่านทาง Web Apps และ Win Apps
 6. การติดตั้งและจัดการ Distribute File System เพื่อทาระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบกระจายไปยังเครื่อง Server หลายๆ เครื่อง
 7. การติดตั้งและจัดการ Load Balancing ของเครื่อง Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและป้องกันไม่ให้ Services สาคัญล่ม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

ราคา 4,900 บาท

คำแนะนำ : ผู้ที่เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้าน Network และควรอบรมในหลักสูตร Windows Server 2019 Level 1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้