แผนที่เดินทางอบรม EZ-ADMIN

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

แผนที่เดินทางอบรม EZ-ADMIN

แผนที่อบรมสำหรับสถานที่จัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กของบริษัท

 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ในนามบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย มีบริการสอนทั้งแบบ VDO ออนไลน์ , แบบ Onsite , แบบ In-house ทั้งหลักสูตร Basic Network , Profession Real Network, VMware, Wireshark, Fortigate Firewall,  Palo Alto Firewalls, Ubuntu Linux Server , Linux Redhat, Windows Server , Open Stack และ Web Hacking 

การอบรมแบบ Onsite หรือแบบ Public Training สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่อาคารนาริตะ เมืองทองธานี ชั้น 7 ห้อง N007005 ตามตารางอบรมที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ทุกหลักสูตรจะเปิดรับจำนวนจำกัด รอบละ 4-8 ท่าน 

กรณีใช้บริการอบรมนอกสถานที่ การเหมากลุ่มอบรมเรียนทั้งแบบ ZOOM หรือแบบบออฟไลน์ ท่านสามารถแจ้งหลักสูตร จำนวนวันเรียน จำนวนผู้เข้าอบรม มาให้ทางบริษัทเสนอราคาได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อผ่านช่องทางไลน์ @ezgenius บริษัทจะติดต่อกลับท่านโดยเร็ว

คลิกลิงก์แผนที่ห้องอบรม : https://goo.gl/maps/jaxYpQSELFTARLMw7

แผนที่ภายในตึกนาริตะเพื่อเข้าห้องเรียน ชั้น 7 

 

สถานที่อบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EZ-ADMIN Training Center

 

ฝากติดตาม Youtube: ezgenius 
ลิงก์ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaX8ImFar_OnK0GuXcfoBGA/featured