คลิกอ่านหลักสูตรทางด้าน Network - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตัวอย่างคอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน Network admin สำหรับในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยคอร์ส

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ

     หลักสูตร พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ (Basic Network & Security : NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยอ้างอิง OSI Model และ TCP/IP Model ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ จากตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญในระดับเริ่มต้นที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้งานจริง รวมถึงการทำ LAB ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบหรืออุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ

     หลักสูตรนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)  และหลักการออกแบบการวางโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ครบถ้วน รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี

รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ในราคาพิเศษ สนใจสอบถาม 082-5674413, 086-4133928

 

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพเพื่อใช้งานจริงในระดับองค์กร

     หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ต้องการวางระบบเครือข่ายในระดับองค์กร (ตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่) ได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การวางระบบมีโครงสร้างที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายเครือข่ายได้ง่าย

     การเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการทำ LAB อย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้อุปกรณ์จริง และเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยม (CISCO) โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่รู้จักการออกแบบโครงสร้างของระบบที่ได้มาตรฐาน, การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน, กำหนดค่าการคอนฟิกให้กับอุปกรณ์หลักของระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ทั้ง Router, Firewall, L3 Switch, L2 Switch และอื่นๆ,  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเน้นความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง และนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว

     สำหรับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร NS01 หรือมีพื้นฐานการใช้งานเครือข่ายมาบ้างแล้ว หลักสูตรนี้จะเป็นการต่อยอดและลงรายละเอียดในเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการติดตั้งระบบเครือข่ายในระดับองค์กรได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ส่งผลการทำงานของระบบที่เราติดตั้ง มีประสิทธิภาพที่ดี ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ

     หลักสูตร พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ (Basic Network & Security : NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยอ้างอิง OSI Model และ TCP/IP Model ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ จากตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญในระดับเริ่มต้นที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้งานจริง รวมถึงการทำ LAB ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบหรืออุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ

     หลักสูตรนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)  และหลักการออกแบบการวางโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ครบถ้วน รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการเรียนมีดังนี้

  1. ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่าย
  2. รู้จัก OSI Model และ TCP/IP Model
  3. การทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
  4. รู้จักรูปแบบการขนส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
  5. รู้จักวิธีการกำหนดและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของระบบเครือข่าย
  6. รู้จักแต่ละ Class ของหมายเลข IP Address และการคำนวณ Subnet
  7. เรียนรู้รูปแบบการรับส่งข้อมูลภายในวง LAN และช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
  8. สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการทำให้เครือข่าย LAN มีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีและดักจับข้อมูล
  9. คำสั่งสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระดับเบื้องต้นของระบบเครือข่าย
  10. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย LAN เพื่อลดปัญหาความล่าช้า แก้ไขคอขวดของระบบ และกำหนดขอบเขตของปัญหาให้อยู่ในวงจำกัด
  11. การเข้าหัวสาย LAN ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน TIA 568A และ 568B
  12. การคอนฟิก Router เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  13. การทำ Port Forward เพื่อให้เครื่องจากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาที่ Server ภายในผ่านอินเทอร์เน็ต
  14. การทำระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ามาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกผ่านระบบ VPN แบบ Client To Site
  15. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของแต่ละสาขาเข้าด้วยกันผ่านระบบ VPN แบบ Site To Site
  16. การคอนฟิก Static Route เพื่อกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกำหนดเอง
  17. การคอนฟิก Dynamic Route เพื่อให้มีการเรียนรู้เส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
  18. การทำ VLAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบ Port Based VLAN

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

  1. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือเตรียมพร้อมเข้าสายงานด้าน Computer Network หรือเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบต่างๆ ที่ต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
  2. ผู้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายมาก่อน หรือมีมาบ้างนิดหน่อย แต่ต้องการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้สามารถวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับขนาดเล็กและกลางได้อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
  3. ผู้ที่ต้องการทำอาชีพทางด้านระบบเครือข่ายอย่างจริงจัง เพื่อต่อยอดความรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป
  4. ผู้ที่ต้องการวางระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการโจมตีจากแฮกเกอร์หรือไวรัสต่างๆ

 พื้นฐานของผู้เรียน

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของสายงานด้าน Computer Network ดังนั้นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายใดๆ มาก่อน ก็สามารถเข้าอบรมได้ แต่ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาบ้าง