คลิกอ่านหลักสูตรทางด้าน Network - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตัวอย่างคอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน Network admin สำหรับในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยคอร์ส

1. Network Administrator Overall basic 

2. Professional Networking Workshop Level 1

3. Network Firewall and Security Engineer (Level1)

 

รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ในราคาพิเศษ สนใจสอบถามโทร.02-5096715, 082-5674413, 086-4133928

     หลักสูตรอบรมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator Over all Basic :NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถติดตั้ง จัดการ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้ ทำให้สามารถก้าวไปทำงานในสายอาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูแลและจัดการเครื่องServer ที่มีเครื่อง Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยการเรียนรู้จะคำนึงถึงผู้เรียนมือใหม่เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้สอนจะเน้นการนำเสนอและอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ที่ได้จากหลักสูตร Network Administrator Over all Basic ยังใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในหลักสูตรอื่นๆ ได้

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. รู้จักอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในระบบเครือข่าย
 4. รู้จัก Protocal และการทำงานของ TCP/IP
 5. การติดตั้งเครือข่าย LAN แบบมีสายและไร้สาย
 6. การควบคุมเครื่อง (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การสมัครชื่อ DDNS เพื่อติดต่อเครือข่ายระยะไกลด้วยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP
 8. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาที่อยู่ห่างไกลด้วย VPN
 9. จัดแบ่งเครือข่าย LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยด้วย VLAN
 10. การทำ Routing เชื่อมต่อและค้นหาเส้นทางระหว่างเครือข่าย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
1. นักศึกษาที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้าสายงานด้าน Network Admin
2. ผู้ที่ต้องการทำอาชีพทางด้านระบบเครือข่ายอย่างจริงจัง
3. ผู้ที่ต้องการศึกษาและสอบ Cert.CCNA, CCNP
4. ผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ในระบบเครือข่าย Network ขั้น Advanced ต่อไป
5. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่าย Network ทั่วไป

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

สอบถามข้อมูลโทร.082-5674413, 086-4133928

 

การใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรี สำหรับคอร์ส Network Administrator Overall Basic

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรีคอร์ส Network Administrator Overall Basic ทางบริษัทขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. ในครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรมคอร์สนี้ (ตั้งแตปี 2562 เป็นต้นไป) ท่านจะต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับไว้ว่า 
สำหรับใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ NS01 เท่านั้น พร้อมกับรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป **ย้ำ! ส่งครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรม ส่งมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ กรุณาแจ้งข้อมูลล่่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบ Cert (ที่ลูกค้าได้รับจากการอบรมในครั้งแรก) เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และดำเนินการสำรองที่นั่งให้กับท่านตามความเหมาะสม

3. บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันที่นั่งอบรมซ้ำฟรีให้กับท่านทางอีเมล จากนั้นให้ลูกค้าตอบยืนยันกลับมาอีกครั้ง

4. การอบรมซ้ำฟรี หากลูกค้าเลื่อนออกไปกะทันหัน หรือเลื่อนอบรมโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทมีสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิ์อบรมซ้ำแก่ท่านได้ตามความเหมาะสม

          การควบคุมดูแลเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ (Diskless System) ซึ่งระบบที่กล่าวมากำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยให้การดูแลและจัดการเครือข่ายที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาให้ง่ายต่อการทำงานแล้ว ยังกล่าวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้คุ้มค่าต่องบประมาณอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร 

บทที่ 1 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย กล้อง IP CAMERA

 • รู้จักกล้อง IP Camera
 • คุณสมบัติของกล้อง IP Camera
 • ข้อดี-ข้อเสียของกล้อง IP Camera
 • การนำกล้อง IP Camera ไปประยุกต์ใช้งาน
 • การเลือกซื้อกล้อง IP Camera
 • เลือกซื้อกล้องแบบ CCD หรือ CMOS
 • สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้งกล้อง IP Camera
 • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ D-Link DCS-920
 • การทำ Port Forward ให้กับกล้อง IP Camera
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่าย LAN
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ IP
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ชื่อ DDNS
 • บันทึกภาพจากกล้อง IP ด้วยโปรแกรม D-ViewCam
 • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ Linksys  wvc54gca

 Network Firewall & Security Engineer level 1

     หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับการจัดการระบบ Firewall เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ Firewall และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายของตนเองได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

     โดยจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ ทฤษฎีการออกแบบเพื่อวางตำแหน่งของ Firewall ในจุดที่ดีที่สุดและช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายได้ครอบคลุมมากที่สุด, หลักการกำหนด Policy & Rule ใน Firewall ให้ถูกต้อง เพื่อให้ลดภาระการทำงานของ Firewall และตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจกับมาตรฐานของ OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Firewall

     ภาคปฏิบัติ จะเป็นการทำ Lab & Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการเซ็ตค่าการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ Firewall ด้วยตัวเอง เช่น กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น, การนำ Firewall เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การกำหนดค่า Policy ให้ได้อย่างที่ต้องการ โดยเน้นการทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้, การเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่ต่างวงแลนและตรวจสอบช่องโหว่ที่มาจากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall ได้, การป้องกันภัยคุกคามจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไวรัส Hacker และช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ , การกรองเนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อควบคุมและให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม, การเชื่อมต่อเครือข่ายของแต่ละสาขาให้ปลอดภัยด้วย IPSec VPN การกำหนดค่า Virtual IP เพื่อลดความเสี่ยงของเว็บไซต์ภายในองค์กรที่ถูกโจมตีจากช่องโหว่ต่างๆของ Hacker, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ในรูปแบบต่างๆ ได้

โดยมีรายละเอียดของการอบรมดังนี้

1. การออกแบบเพื่อวางตำแหน่งของ Firewall ในจุดที่ดีที่สุด

 • หลักการออกแบบ Firewall ที่ดี เพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • การควบคุมทางเข้าทางออกให้ชัดเจน
 • หลักการแบ่งโซนให้ปลอดภัย
 • การออกแบบโซนเพื่อให้ Firewall ป้องกันความปลอดภัยได้ทั้งโซนภายในและภายนอก

2. หลักการกำหนด Policy & Rule ใน Firewall ให้ถูกต้อง

 • องค์ประกอบสำคัญของการกำหนด Policy และ Access Rules
 • กฏการทำงานที่สำคัญของ Policy ใน Firewall
 • การกำหนด Policy อย่างไรให้ Firewall ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การกำหนด Policy อย่างไรให้ง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยได้รอบด้าน

3. มาตรฐานของ OSI Model 7 Layer ที่เกี่ยวข้องกับ Firewall

 • ชั้นที่ 7 Application Layer
 • ชั้นที่ 6 Presentation Layer
 • ชั้นที่ 5 Session Layer
 • ชั้นที่ 4 Transport Layer
 • ชั้นที่ 3 Network Layer
 • ชั้นที่ 2 Data Link Layer
 • ชั้นที่ 1 Physical Layer

4. รู้จัก Fortigate Firewall และการกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น

 • Firewall คืออะไร
 • รู้จัก Firewall Fortigate
 • กำหนด IP ให้กับ Fortigate และเครื่อง Client
 • กำหนดรหัสผ่านของ Admin
 • การอัปเกรด Firmware
 • การ Backup และ Restore ค่าคอนฟิก
 • การทำ Factory Default
 • Restart และ Shutdown
 • การ Reset รหัสผ่านของ Admin
 • คำสั่งตรวจสอบการทำงานพื้นฐานที่สำคัญของ FortiGate

5. กำหนดค่าการทำงานของ DHCP Server

 • กำหนดค่า DHCP Server ให้แจก IP แบบ Dynamic
 • กำหนดค่าให้แจก IP แบบ Reserve

6. กำหนดค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • กำหนดให้ Fortigate เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • กำหนด Policy เพื่อให้เครือข่ายในออกอินเทอร์เน็ตได้
 • กำหนด Policy ให้เครื่อง Client สามารถ ping ออกอินเทอร์เน็ตได้

7. การจัดการ Log บน FortiGate

 • ให้ FortiGate เก็บ Log การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • การบันทึก Log ในรูปแบบต่างๆ ของ FortiGate

8. การสร้าง Policy เพื่อควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยของเครือข่ายภายใน

 • Policy ควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเครื่องที่ได้รับอนุญาต
 • Policy บล็อกไม่ให้เข้าบางเว็บไซต์
 • Policy อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องใช้งานเท่่านั้น เว็บไซต์อื่นๆ ให้บล็อกทั้งหมด
 • การแยก Interface เพื่อแบ่งเครือข่ายภายในเป็นหลายๆ เครือข่าย ทำให้การควบคุม Policy ในแต่ละแผนกทำได้ง่ายขึ้น

9. การทำ User Authen และจำกัด Bandwidth การใช้งานแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

 • การสร้าง User Account และ Group
 • การกำหนด Policy เพื่อสร้างระบบ Authen
 • การกำหนดค่า Traffic Shapers
 • กำหนดให้ใช้งาน Authen แบบ Keepalive
 • การแก้ไขหน้า Login หรือหน้าต่างๆ ของระบบ Authen
 • การ Authen แบบ Captive Portal

10. การบล็อกเว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต

 • การบล็อกเว็บไซต์หรือคำไม่เหมาะสมที่กำหนดเอง
 • การบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากเว็บไซต์ต่างๆ
 • การใช้ IPS เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Hacker และภัยคุกคามต่างๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11. การทำ Routing เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วย Fortigate

 • การทำ Routing ระหว่าง 2 เครือข่ายด้วย Static Route
 • การกำหนด Policy เพื่อให้ Routing ทั้ง 2 เครือข่ายเชื่อมต่อกันได้
 • การทำ Routing และกำหนด Policy ที่ฝั่งเครือข่ายปลายทาง

12. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาด้วย VPN แบบ Site to Site

 • กำหนดค่า VPN ที่ Site 1
 • กำหนดค่า VPN ที่ Site 2

13. การทำ Virtual IP ให้กับเครื่อง Server เพื่อป้องกันการโจมตีโดยตรงจากภายนอก

 • การสร้างออบเจ็กต์ของ Virtual IP
 • การกำหนด Policy สำหรับ Virtual IP
 • กำหนด Policy สำหรับให้เครื่องภายใน ping มาหา Virtual IP หรือเครื่อง Server ที่อยู่ภายในได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

 1. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการทำงานของ Firewall เพื่อให้สามารถออกแบบการจัดตั้ง Firewall และนำไปกำหนดค่าการทำงานของ Firewall ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Firewall ยี่ห้ออื่นๆ ได้อีกด้วย
 2. ผู้ที่ต้องการนำ NextGen Firewall มาใช้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จากเครือข่ายภายในและภายนอก เช่น ไวรัส มัลแวร์ การหลอกลวง หรือการโจมตีจาก Hacker และช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร
 3. ผู้ต้องการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ในระบบเครือข่าย เช่น การตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต, การดาวน์โหลดไฟล์, การเข้าชมเว็บไซต์ประเภทใดบ้าง หรือป้องกันการอัปโหลดไฟล์สำคัญออกจากบริษัท เป็นต้น
 4. ผู้ต้องการประกอบอาชีพหรือรับงานด้านการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับ Enterprise Network

พื้นฐานของผู้เรียน

     ผู้เรียนควรผ่านหลักสูตร Network Basic (NS-01) หรือมีพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว เช่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ TCP, กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องต่างๆ ในเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง หรือสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์กเบื้องต้นได้

หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

     หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer Level 2 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับทดสอบการทำ LAB 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ คือ Attacker, Monitoring และ Protection เพื่อเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ของ Hacker การตรวจสอบ ติดตาม และคาดเดาพฤติกรรมของ Hacker และไวรัส ก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเครือข่าย รวมถึงวิธีการใช้ Next-Gen Firewall (Fortigate) เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีต่างๆ ซึ่งจาการทำ LAB เพื่อสร้างสถานะการณ์จำลองนี้
จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองภาพการใช้งาน Firewallเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
     ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้ Fortigate มาเชื่อมต่อกับ Radius Server หรือ Active Directory Server เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังฐานข้อมูลของ Server เหล่านี้ ในการดึง User accounts มาใช้งานร่วมกับระบบ Authen หรือ Single Sign On บนตัว Fortigate ได้ เพื่อสร้างระบบการ Authen ที่ง่ายต่อการ Login ในหลายระบบและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

1. เรื่องของ TCP/IP และรูปแบบการโจมตีของ Hacker
- TCP/IP Model 5 Layer
- การทำงานของ TCP
- 3-Way Handshake
- สถานะของ TCP Flags
- การโจมตีรูปแบบต่างๆ บน OSI Model
- พอร์ตอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของ Hacker

2. การกำหนดค่าพื้นฐานของ Fortigate สำหรับการทำ LAB
- กำหนด IP ของ Interface WAN/LAN และ Policy ออกอินเทอร์เน็ต
- การสร้าง Virtual IP และกำหนด Policy สำหรับ Server
- การเพิ่ม Widget ของ Interface WAN สำหรับการตรวจสอบ
- กำหนดเวลาใน Fortigate ให้ตรงกับเวลาจริง
- เปิดคุณสมบัติ Local Report และ Multiple Interface Policies
- เปิดคำสั่งตรวจสอบ Log ใน Security Profiles

3. ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ตและใช้ Firewall ป้องกัน
- ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ต
- การใช้ Firewall ป้องกันการถูกสแกนพอร์ตที่ผิดปกติ

4. ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS และการใช้ Firewall ป้องกัน
- ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS ด้วยวิธี SYN Flood
- การใช้ Firewall ป้องกันการโจมตีแบบ SYN Flood

5. ตรวจสอบการโจมตีแบบ Exploitation เพื่อวาง Backdoor และการใช้ Firewall ป้องกัน
- การสร้างไฟล์ Exploit เพื่อใช้ในการเจาะช่องโหว่
- ตรวจสอบการถูกเจาะช่องโหว่จากไฟล์ Exploit
- การใช้ Firewall ป้องกันการถูกเจาะช่องโหว่

6. สร้างระบบ LDAP Authentication เพื่อ Log in ด้วย User Account จาก Windows Server (AD)
- การสร้าง User Account และ Group บน Windows Server
- กำหนดให้ Fortigate เชื่อมต่อกับ Active Directory บน Windows Server

7. สร้างระบบ Authentication Single Sign ON (SSO) ร่วมกับ Windows Server (AD)
- ติดตั้ง Fortinet Single Sign On Agent ลงใน Active Directory
- กำหนดค่าการทำงานของ FSSO ให้เชื่อมต่อร่วมกับ Windows Server
- กำหนดค่าการทำงาน SSO บน Fortigate ให้เชื่อมต่อข้อมูลใน Active Directory

8. การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN
- การกำหนดค่า IPSec VPN แบบ Remote Access บน Fortigate

9. การทำระบบ High Availability (HA) เพื่อให้ Firewall ทำงานทดแทนกันได้

 หลักสูตรอบรม Network firewall สำหรับผู้ที่ต้องการทำระบบป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย อย่างมืออาชีพ

<<<<ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือเนื้อหาการอบรมบางส่วน ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ>>>>>>

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

ค่าบริการอบรม 5,500 บาท