เงื่อนไขการเปลี่ยนหลักสูตร

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

เงื่อนไขการเปลี่ยนคอร์สอบรม

     1. ทางศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทางศูนย์อบรมฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนคอร์สอบรมจากคอร์สหนึ่งไปเป็นคอร์สหนึ่งได้หากเลยวันเวลากำหนดตามช่วงโปรโมชั่น รวมทั้งลูกค้าที่ใช้โปรโมชั่นท่านจะต้องอบรมตามคอร์สที่แจ้งในโปรโมชั่น ยกเว้น เป็นการเปลี่ยนคอร์สในราคาเดียวกันตามโปรโมชั่นก่อนที่จะทำการชำระเงิน (บางเคสเท่านั้น) ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม

    2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคอร์สอบรมที่อยู่ในโปร ไปเป็นคอร์สอบรมใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในโปรที่เลือกใช้บริการ ไม่สามารถใช้ส่วนลดซ้ำซ้อนได้ คอร์สใหม่ที่ไม่อยู่ในโปรโมชั่นที่เคยรับบริการ ไม่สามารถเอามาหักส่วนลดตามโปรดังกล่าวได้ เช่น

แบบที่ถูกต้อง คอร์ส A ราคาอบรมปกติ 4,000 บาท หักส่วนลดตามโปร 1,200 บาท ลูกค้าชำระเงินตามโปรเพียง 2,800 บาท ดังนั้นหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปอบรมคอร์สอบรม B ที่เป็นหลักสูตรนอกโปรในราคา 6,000 บาท ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นจำนวน 6,000-2,800 บาท เท่ากับ  3,200 บาท

     ดังนั้นหากลูกค้าไม่สะดวกในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่แจ้งวันเวลาอบรมไว้ก่อนแล้ว ลูกค้าก็สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนวันเวลาอบรมออกไปได้ตาม "เงื่อนไขการเลื่อนวันเวลาอบรม" ที่ประกาศแจ้งไว้หน้าเว็บไซต์ 

    

     ***** ยกเว้น : กรณีที่ลูกค้ามีการจ่ายเงินค่าอบรมจองแบบข้ามปี และทำให้หลักสูตรนั้นอาจเปลี่ยนเนื้อหา หรือเปลี่ยนคอร์สใหม่ หรือปิดคอร์สไป กรณีนี้ทางบริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าลงทะเบียนอบรมเป็นหลักสูตรอื่นๆ ได้ แต่ราคาอบรมของหลักสูตรที่เปลี่ยนใหม่ จะต้องมีราคาเท่ากับ หรือตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม