คลิกอ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ MikroTik Router - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

          สำหรับคอร์สอบรม MikroTik Router จะแบ่งออกเป็น 4 Level เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การคอนฟิกอุปกรณ์ MikroTik เพื่อทำระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละระดับได้อย่างเข้าใจ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. MikroTik Router Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router

2. MikroTik Router Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing 

3. MikroTik Router Level 3 : ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik

4. MikroTik Router Level 4 : ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik and Accesspoint

 

หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4 : การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Access Point

     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN
 • รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
 • หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
 • มาตรฐาน IEEE11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
หลักสูตรอบรม MikroTik Level 3 (การติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik)
       
          ใน Mikrotikถึงแม้จะมีโปรแกรม Radius Server ที่ชื่อ User manager มาให้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ใช้งานยาก ดังนั้นหากต้องการสร้างและจัดการ Profile และ User ของลูกค้าได้ง่ายและอิสระกว่านั้น จึงต้องอาศัย Radius Server แยกออกมาต่างหาก เพราะจะทำให้การจัดการ User ทำได้ง่ายกว่า มีความสามารถมากกว่า และรองรับระบบขนาดใหญ่ได้ดีกว่า เช่น มีระบบการตัดวันและเวลาหมดอายุได้อย่างถูกต้อง, ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ Lisense, แยกการทำงานออกจาก MikroTikทำให้ MikroTik ไม่ต้องทำงานหนัก, บางตัวมีเมนูภาษาไทยทำให้จัดการได้ง่ายกว่า, มีระบบคำนวณรายได้ทั้งหมดให้ทราบในแต่ละวัน, รองรับการทำระบบเซิร์ฟเวอร์กลางที่สร้าง User ครั้งเดียวสามารถใช้งานได้หลายสาขา เป็นต้น 
       
           หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง Radius Server ขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ MikroTikได้ โดย Radius Server จะทำหน้าที่สร้าง Profiles และ User accounts รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆของ User ทั้งหมดจากนั้นจะส่งค่า Profiles และ User accounts ไปยัง MikroTik ให้ทำหน้าที่ในการ Authentication หรือพิสูจน์ความถูกต้องของ User ที่ Log in เข้ามา โดยการติดตั้ง Radius Server จะทำทั้งแบบที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows Server รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานระหว่าง Radius Server และ MikroTik
 
รายละเอียดหลักสูตร
 1. รู้จัก Radius Server
  • องค์ประกอบการทำงานของ Radius Server
  • ข้อดีของการใช้งาน MikroTikร่วมกับ Radius Server
 2. การติดตั้งและกำหนดค่าพื้นฐานของUbuntu Server
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu Server
  • กำหนดรหัสผ่านให้กับ Root
  • กำหนดค่า IP Address ให้กับการ์ด LAN
 3. การติดตั้งและกำหนดค่า FreeradiusและระบบจัดการUserให้ทำงานร่วมกับMikroTikแบบที่ 1
  • การดาวน์โหลดและติดตั้ง Freeradiusและ Daloradius
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ Mikrotik
  • สร้าง User อย่างง่ายเพื่อทดสอบการทำงานของ Daloradiusกับ MikroTik
  • การสร้าง Profiles
  • กำหนดค่า Attribute แบบ Manual
  • ค่า Attributeที่สามารถใช้งานร่วมกับ MikroTikได้
  • การสร้างและกำหนด Profile ให้กับUser account
  • การสร้าง User accounts แบบหลายๆ คนพร้อมกัน
  • คำสั่งที่ใช้กำหนดค่าการสร้าง Batch Users
  • ตรวจสอบสถานะการใช้งานของ User
  • การ Backup และ Restore
  • แก้ไขค่าการเก็บและแสดงผลของ Log
 4. การติดตั้งและกำหนดค่า FreeradiusและระบบจัดการUserให้ทำงานร่วมกับMikroTik แบบที่ 2
  • กำหนด IP Subnet ของแต่ละเครือข่ายที่ต้องการใช้งานบน Mikrotik
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Freeradiusและ Airlink-MT
  • กำหนดค่า Airlink-MT ให้เชื่อมต่อกับ MikroTik
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ MikroTik
  • การสร้าง Profiles
  • การสร้างUser account และกำหนด Profile
  • การสร้าง User accounts หลายๆ คนพร้อมกัน
  • ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่างๆ
  • กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของโปรแกรม
  • การแบ็คอัปข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรม
 5. การทำ Centralization Authentication Servicesเพื่อเป็นServerกลางสำหรับจัดเก็บUserให้MikroTikใช้งานร่วมกัน
  • ฝั่ง PPTP Server (Mikrotikตัวที่ 1 ฝั่งเดียวกับ Radius Server)
  • ฝั่ง PPTP Client (MikroTikตัวที่ 2 จากสาขาอื่น)
  • กำหนดให้ MikroTikตัวที่ 2 เชื่อมต่อไปที่ Radius Server
  • สร้างจุดเชื่อมต่อที่ 2 ที่ Airlink
 6. การติดตั้งและกำหนดค่า Radius ServerบนWindows Server2012 ให้ทำงานร่วมกับMikrotik
  • กำหนด IP Address ของแต่ละเครื่อง
  • การกำหนดค่า Network Policy Server และ Radius Client บน Windows Server
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ MikroTik

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก

2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน MikroTik เบื้องต้น 

ค่าบริกาอบรม ระยะเวลา 2 วัน ราคา 4,900 บาท

          MikroTik Level 2 : การติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router เป็นการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย Router อัจฉริยะ Mikrotik ที่มีราคาประหยัด มีเสถียรภาพสูง แต่สามารถทำงานต่างๆ ได้เทียบเท่ากับ Firewall, L3 Switch และ Router ราคาแพง เช่น การทำ VPN และ Routing เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสาขาที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน, การจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง VLAN, การทำระบบ Internet Hotspot ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการแยกเครือข่าย WiFi ออกจากเครือข่ายภายใน และการแยกโปรแกรมต่างๆ หรือแต่ละเครือข่ายให้วิ่งออกเส้นอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ รวมถึงกำหนดกฏข้อบังคับการใช้งานที่มีความแตกต่างกันเป็นต้น

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การทำ Multi LAN และ Multi WAN เพื่อแยกโปรแกรมต่างๆ เช่น เกม, วิดีโอ, เพลง หรือแต่ละเครือข่ายให้วิ่งออกเส้นอินเทอร์เน็ตตามที่ต้องการ รวมถึงการสร้าง Multi Internet Hotspot ที่แยกวงสำหรับให้บริการลูกค้าภายนอกกับเครือข่ายภายในที่มีข้อมูลสำคัญออกจากกันและกำหนดกฏควบคุมการใช้งานไม่เหมือนกัน

2. การทำ VLAN เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย โดยจะสร้าง VLAN ทั้งที่อยู่บนอุปกรณเดียวกัน หรือสามารถส่งหลายๆ VLAN (หลายๆ เครือข่าย) เพียงแค่พอร์ตเดียวไปยังอุปกรณ์ MikroTik อีกตัวที่อยู่คนละฝั่งหรือคนละเครือข่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิ้ล

3. การทำ VPN เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสาขาต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลให้สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันได้และจัดตั้งระบบที่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้จากที่ไหนก็ได้ในโลก ทั้งแบบ Client To Site (Remote Access) หรือแบบ Site To Site ด้วยมาตรฐาน PPTP และ IPSec

4. การทำ Routing เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

** รับผู้เข้าอบรมรอบละ 6-8 ท่านเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้จับอุปกรณ์จริง และคอนฟิกค่าต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ด้วยตัวเอง สอนเพื่อนำไปใช้งานได้จริงทันที

          หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จัก Router อัจฉริยะที่ชื่อ MikroTik Routerboard โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งระบบต่างๆ ได้ด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว แต่มีราคาไม่แพง ซึ่งผู้เรียนจะได้คอนฟิกระบบเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง เช่น…การติดตั้งระบบเครือข่ายปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi Hotspot), ระบบ Load Balance เพื่อแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ต, ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย, ระบบควบคุมเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต, การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือโปรแกรม BitTorrent ซึ่งการติดตั้งระบบเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้เครื่อง Server หรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงหลายตัว ทำให้อาจไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีงบจำกัด

รายละเอียดหลักสูตร

1. รู้จักและคอนฟิก MikroTik
2. การคอนฟิก MikroTik ให้ออกอินเทอร์เน็ตเมื่อต่ออยู่หลัง Router
3. กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น
4. การติดตั้งและคอนฟิก Wireless Hotspot Server
5. การบล็อกเว็บไซต์และ BitTorrent
6. ส่ง Logs ของ MikroTik ไปเก็บไว้ที่ Syslog Server
7. การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MikroTik
8. คอนฟิก Load Balance

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

         ประหยัดงบประมาณการติดตั้ง Firewall หรือการซื้อเครื่อง Server และ Software ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพราะ MikroTik Router รวม Hardware และ Software อยู่ภายในเครื่องแล้ว และมีราคาที่ถูกว่าการแยกซื้อเครื่อง Server หรือ Software มาก
ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก มีเสถียรภาพสูง และประหยัดไฟ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กที่ไม่กินไฟ รวมถึงผ่านการออกแบบมาอย่างดีโดยใช้บอร์ดและซีพียูที่เหมาะกับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

          ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความรู้ทางด้านระบบเครือข่าย (Network) เบื้องต้นมาพอสมควร เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และท่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สำหรับรายละเอียดการอบรมนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ MikroTik Routerboard ทุกรุ่น

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท (ราคาก่อน VAT) อบรมทั้ง 2 Level เหมาจ่ายที่ 9,000 บาท