คลิกอ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ MikroTik Router - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

          สำหรับคอร์สอบรม MikroTik Router จะแบ่งออกเป็น 4 Level เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การคอนฟิกอุปกรณ์ MikroTik เพื่อทำระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละระดับได้อย่างเข้าใจ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. MikroTik Router Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router

2. MikroTik Router Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing 

3. MikroTik Router Level 3 : ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik

4. MikroTik Router Level 4 : ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik and Accesspoint

 

          MikroTik Level 2 : การติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router เป็นการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย Router อัจฉริยะ Mikrotik ที่มีราคาประหยัด มีเสถียรภาพสูง แต่สามารถทำงานต่างๆ ได้เทียบเท่ากับ Firewall, L3 Switch และ Router ราคาแพง เช่น การทำ VPN และ Routing เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสาขาที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน, การจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง VLAN, การทำระบบ Internet Hotspot ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการแยกเครือข่าย WiFi ออกจากเครือข่ายภายใน และการแยกโปรแกรมต่างๆ หรือแต่ละเครือข่ายให้วิ่งออกเส้นอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ รวมถึงกำหนดกฏข้อบังคับการใช้งานที่มีความแตกต่างกันเป็นต้น

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การทำ Multi LAN และ Multi WAN เพื่อแยกโปรแกรมต่างๆ เช่น เกม, วิดีโอ, เพลง หรือแต่ละเครือข่ายให้วิ่งออกเส้นอินเทอร์เน็ตตามที่ต้องการ รวมถึงการสร้าง Multi Internet Hotspot ที่แยกวงสำหรับให้บริการลูกค้าภายนอกกับเครือข่ายภายในที่มีข้อมูลสำคัญออกจากกันและกำหนดกฏควบคุมการใช้งานไม่เหมือนกัน

2. การทำ VLAN เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย โดยจะสร้าง VLAN ทั้งที่อยู่บนอุปกรณเดียวกัน หรือสามารถส่งหลายๆ VLAN (หลายๆ เครือข่าย) เพียงแค่พอร์ตเดียวไปยังอุปกรณ์ MikroTik อีกตัวที่อยู่คนละฝั่งหรือคนละเครือข่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิ้ล

3. การทำ VPN เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสาขาต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลให้สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันได้และจัดตั้งระบบที่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้จากที่ไหนก็ได้ในโลก ทั้งแบบ Client To Site (Remote Access) หรือแบบ Site To Site ด้วยมาตรฐาน PPTP และ IPSec

4. การทำ Routing เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

** รับผู้เข้าอบรมรอบละ 6-8 ท่านเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้จับอุปกรณ์จริง และคอนฟิกค่าต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ด้วยตัวเอง สอนเพื่อนำไปใช้งานได้จริงทันที

          หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จัก Router อัจฉริยะที่ชื่อ MikroTik Routerboard โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งระบบต่างๆ ได้ด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว แต่มีราคาไม่แพง ซึ่งผู้เรียนจะได้คอนฟิกระบบเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง เช่น…การติดตั้งระบบเครือข่ายปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi Hotspot), ระบบ Load Balance เพื่อแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ต, ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย, ระบบควบคุมเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต, การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือโปรแกรม BitTorrent ซึ่งการติดตั้งระบบเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้เครื่อง Server หรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงหลายตัว ทำให้อาจไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีงบจำกัด

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักกับ MikroTik และคุณสมบัติเด่นต่างๆ
 2. กำหนดค่าให้ MikroTik เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การสร้าง PPPoE
  • การทำ Route เพื่อส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • การกำหนด DNS และการทำ Static DNS
 3. กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ MikroTik
  • การสร้าง Bridge
  • การกำหนดพอร์ตเข้าไปใน Bridge
  • การกำหนด IP ให้กับ Interface ภายใน
  • หลักการการแยก Interface เพื่อสร้าง LAN หลายๆ วง
  • การเปิด DDNS ของ MikroTik
  • การเคลียร์ค่าคอนฟิก
  • การ Backup และ Restore ค่าคอนฟิก
  • กำหนดรหัสพาสเวิร์ดของ MikroTik
  • ซิงค์เวลามาตรฐานให้กับ MikroTik
 4. การกำหนดค่า DHCP Server และการป้องกัน DHCP แปลกปลอมเข้ามาในระบบ
  • การสร้าง DHCP Server
  • การแก้ไขค่าการทำงานของ DHCP Server
  • แจก IP แบบ Static
  • กำหนดค่า DHCP Alert เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบ DHCP แปลกปลอมเข้ามาในระบบ
  • กำหนดให้ Client ต้องรับ IP จาก DHCP Server เท่านั้นจึงจะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้
 5. การติดตั้งและคอนฟิก Wireless Hotspot Server
  • การสร้าง Hotspot Server
  • การสร้าง Profiles และ User account สำหรับใช้งาน Hotspot
  • การสร้าง Profile แบบทดลองใช้งาน
  • กำหนดค่าการทำงานของ Cookies และ MAC Cookies
  • จำกัดระยะเวลาการใช้งาน Hotspot ของ Users แต่ละคน
 6. การจัดการระบบ User ของ Hotspot ด้วยโปรแกรม User Manager
  • ตรวจสอบการติดตั้งแพ็กเก็ตของโปรแกรม User Manager
  • การเชื่อมต่อระหว่าง MikroTik กับโปรแกรม User Manager
  • การเปลี่ยนพอร์ตและเรียกใช้งานโปรแกรม User Manager
  • การสร้าง Profiles และ User account ในโปรแกรม User Manager
  • การสร้างและปรับแต่งคูปองให้กับผู้ใช้งาน
 7. การกำหนดค่าพื้นฐานการทำงานของ Firewall และ Address List บน Mikrotik เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
  • พื้นฐานและคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญของ Firewall
  • การใช้ Firewall การบล็อกการโจมตีต่างๆ จากภายนอกหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • การใช้ Firewall การบล็อกเว็บไซต์
  • การสร้าง Address List เพื่อใช้งานร่วมกับ Firewall และ Hotspot Server
  • การใช้ Firewall ล็อก IP กับ MAC Address ของผู้ใช้
  • การใช้ Firewall ร่วมกับ Layer 7 Filter
 8. การควบคุมความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ User ด้วย Queues ทั้งแบบ Static และแบบ Dynamic (Share)
  • การควบคุมความเร็วแบบคงที่ด้วย Simple Queues
  • การควบคุมความเร็วแบบแชร์ด้วย PCQ
  • การควบคุมความเร็วของแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น การดูวิดีโอบน Youtube หรือการเล่น Facebook
 9. การส่ง Logs ของ MikroTik ไปเก็บไว้ที่ Syslog Server
  • การเลือกโปรแกรม Syslog
  • การติดตั้งโปรแกรม Kiwi Syslog
  • การกำหนดค่าให้ MikroTik ส่ง Logs ไปเก็บไว้ที่ Syslog
 10. การทำ Port Forward ให้กับ MikroTik
  • วางแผนการทำ Port Forward
  • การทำค่า Port Forward ที่ MikroTik
 11. การตรวจสอบและมอนิเตอร์การทำงานของ MikroTik
  • ตรวจสอบและมอนิเตอร์การใช้งานของเครื่อง Client ผ่าน MikroTik
  • การสร้างกราฟเพื่อตรวจสอบ Bandwidth การใช้งานย้อนหลัง
 12. กำหนดค่าและควบคุมการทำงานของ Load Balance ทั้งแบบที่มีความเร็วเท่ากันและแบบที่มีความเร็วไม่เท่ากัน
  • การกำหนดพอร์ตสำหรับทำ Load Balance
  • การทำ Load Balance ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วเท่ากัน
  • การทำ Load Balance ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่เท่ากัน
  • การตรวจสอบและแก้ปัญหาในกรณีที่ทำ Load Balance แล้วเครื่องภายนอกไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาที่ Server ภายในได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

         ประหยัดงบประมาณการติดตั้ง Firewall หรือการซื้อเครื่อง Server และ Software ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพราะ MikroTik Router รวม Hardware และ Software อยู่ภายในเครื่องแล้ว และมีราคาที่ถูกว่าการแยกซื้อเครื่อง Server หรือ Software มาก
ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก มีเสถียรภาพสูง และประหยัดไฟ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กที่ไม่กินไฟ รวมถึงผ่านการออกแบบมาอย่างดีโดยใช้บอร์ดและซีพียูที่เหมาะกับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

          ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานความรู้ทางด้านระบบเครือข่าย (Network) เบื้องต้นมาพอสมควร เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และท่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สำหรับรายละเอียดการอบรมนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ MikroTik Routerboard ทุกรุ่น

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท (ราคาก่อน VAT) อบรมทั้ง 2 Level เหมาจ่ายที่ 9,000 บาท