คลิกอ่านหลักสูตรทางด้าน Linux Server - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

คลิกอ่านหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบ Server ด้วย Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการระบบ Server ในองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจอบรมความรู้ด้าน Server ด้วยระบบ Linux Server สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928 หรือ Line ID : ezgenius55 หรือเมลสอบถามที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. CentOS Linux Server Overall Basic (LNC-L1)

2. CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator (LNC-L2)

3. Ubuntu Linux Server Overall basic (เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่)

        CentOS Linux Server Level 1  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างและการทำงานของ Linux ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจาก Windows Server อยู่พอสมควร ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตร CentOS Linux Server นี้จึงเน้นการปูพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น และหลักการคอนฟิกค่า Linux Server ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้เรียนและการนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับสูงต่อไป โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร CentOS Linux Server Over all Basic

 1. รู้จักและติดตั้ง CentOS Linux Server
 • รู้จัก CentOS
 • การติดตั้ง CentOS (ช่วงแรก)
 • รู้จัก RAID (Redundant Array of Independent Disks)
 • รู้จักพาร์ทิชัน (Partition) และ Logical Volume Manager (LVM)
 • รู้จักพาร์ทิชันสำคัญบน CentOS
 • รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) ของ CentOS
 • การติดตั้ง CentOS (ช่วงสอง) สร้าง Raid และ LVM
 1. การใช้งานเบื้องต้น
 • รู้จัก Shell
 • กระบวนการ Boot Process ของ CentOS
 • การ Log in
 • การสลับใช้งานระหว่าง root กับยูสเซอร์ธรรมดา
 • การสลับใช้งานระหว่างกราฟิกโหมดกับเท็กซ์โหมด
 • ชัตดาวน์และรีสตาร์ทเครื่อง
 • แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • การปิด SELinux
 • การปิด Firewall
 • การตรวจสอบและกำหนด Timezone
 1. กำหนดค่า Network Connection
 • ใช้คำสั่ง ifconfig
 • กำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • ใช้คำสั่ง Ping ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล
 • กำหนด DNS Resolver
 • กำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • ใช้เมนู Text GUI กำหนดค่า Network ทั้งหมด
 • การติดตั้ง SSH Server
 • รีโมทด้วย SSH Client
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่ CentOS

          CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจาก CentOS Linux Server Level 1 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Server

     หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้ รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่่นๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

 1. การกำหนดค่าเริ่มต้น

     บทนี้ให้ผู้เรียนได้เตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องและโปรแกรมที่จะคอนฟิกให้ทำหน้าที่เป็น Server ต่างๆ และเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานจาก Level 1 ด้วย

 1. ติดตั้งและจัดการ DNS Server

        DNS Server ถือเป็นหัวใจหลักของระบบ Server เพราะทุกๆ Services จะต้องเชื่อมโยงกับการให้บริการของ DNS ในบทแรกนี้ ผู้เรียนจึงต้องกำหนดค่าการทำงานของ DNS Server ขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ Service ของ DNS ในการแปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลข IP ของเครื่อง Server อื่นๆ นั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น รู้จักการทำงานของ DNS, การสร้างโซน, การสร้างเรคคอร์ดสำคัญ และการสร้าง DNS Server เครื่องที่ 2 เพื่อให้รับการโอนถ่ายข้อมูลโซนทั้งหมดจาก DNS Server เครื่องหลัก

 1. ติดตั้งและจัดการ Web Server

        Web Server เป็น Server ที่ให้บริการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ใน Linux จะนิยมใช้โปรแกรม Apache สำหรับการทำหน้าที่เป็น Web Server ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงขั้นตอนการจัดตั้ง Web Server ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผู้ให้บริการ Web Hosting ทั้งการสร้างเว็บไซต์หลัก, การสร้างเว็บไซต์แบบ Virtual Host แบบ IP Base หรือ Name Base เพื่อให้ Server หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้หลายเว็บไซต์, การกำหนดสิทธิ์การเข้าชมเว็บไซต์ หรือ การให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนในการจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น

 1. ติดตั้งและจัดการ FTP Server

        FTP Server เป็น Service ที่ให้บริการคู่กับ Web Server เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปฝากไว้บนเครื่อง Server ทั้งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAN) และเครือข่ายภายใน (LAN) ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดตั้ง FTP Server ให้สามารถบริการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Anonymous ที่ให้ใครก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ แต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ให้มีความเข้มงวดสูงสุด และแบบ Authentication เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยผ่านการตรวจสอบจากการ Log in

 1. ติดตั้งและจัดการ Database Server

        Database Server เป็นอีก Service หนึ่งที่มีความสำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะจะมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับอีกหลายๆ Services ที่ต้องการมีการจัดเก็บข้อมูลมากๆ ไว้ในระบบ เช่น Web Server, Mail Server หรือ Log Server ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้ทำการจัดตั้งและบริหารจัดการ Database Server เพื่อให้บริการร่วมกับ Web Server และโปรแกรมสร้างเว็บไซต์แบบ CMS (Content Management System) ก็คือ Joomla และโปรแกรมช่วยจัดการ Database ก็คือ PhpMyAdmin

 1. ติดตั้งและจัดการ Mail Server

        Mail Server คือ Service ที่ให้บริการรับส่งอีเมล หากใช้ Mail Server ของ Microsoft เราอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงโดยไม่จำเป็น แต่ถ้าเป็นการจัดตั้ง Mail Server บน Linux ก็แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ดังนั้นในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างและจัดการระบบ Mail Server ให้สามารถรับและส่งอีเมลได้ การเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง DNS และ Mail รวมถึงการป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จากภายนอก เพื่อให้ Mail Server ของเราปลอดภัยจากการก่อกวนและการโจมตีต่างๆ ด้วย

 1. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server

Centralized Log Server เป็น Service ที่จะทำหน้าที่จัดเก็บ Log ที่ส่งมาจากเครื่อง Server และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไว้ในเครื่องเดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการจัดการ ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักการคอนฟิกโปรแกรม RSyslog เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Centralized Log Server โดยทดสอบการจัดเก็บ Log ที่มาจากเครื่อง Server ต่างๆ จากบทที่ผ่านมา เช่น เก็บ Log จาก Web Server, FTP Server, Mail Server หรือ Database Server เป็นต้น รวมถึงสามารถกำหนดค่าการจัดเก็บ Log ให้ถูกต้องตามกฏหมายและสามารถนำ Log ไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม LogAnalyzer ได้

**ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท 

***ผู้ที่อบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านการอบรมหลักสูตร CentOS Linux Server Level 1 มาก่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

          Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง

          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

!!!!!เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • การติดตั้งช่วงที่ 1
 • วัตถุประสงค์ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop และ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

 • ขั้นตอนการติดตั้ง
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์
 • ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
 • การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักระบบไฟล์ (File System) บน Ubuntu Server
 • การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
 • การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

 • การทำงานด้วยสิทธิ์ Root
 • รู้จัก Shell
 • การใช้งาน Bash
 • การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
 • การทำงานร่วมกับตัวแปร
 • การทำงานด้วย Bash History
 • การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
 • กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
 • การ Shutdown และ Restart
 • คำสั่ง Command Line
 • กำหนดวันและเวลา
 • การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • คำสั่งตรวจสอบสถานะเปิด/ปิด Services ต่างๆ ตอนบู๊ตเครื่อง

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

 • การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • การใช้คำสั่ง ifconfig
 • รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
 • การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
 • การใช้คำสั่ง Ping เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การกำหนดค่า DNS Resolver
 • การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
 • การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
 • การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การติดตั้ง SSH Server
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
 • กำหนดให้ Root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

 • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
 • การอัพเดต Ubuntu Server
 • การติดตั้ง Desktop ให้กับ Ubuntu Server
 • การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

 • โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
 • คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
 • การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ FAT/FAT32
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ NTFS

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

 • ตรวจสอบ Permission และความเป็นเจ้าของ
 • ส่วนของ Permission
 • การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
 • กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
 • การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group
 • กำหนดสิทธิ์ Permission ให้กับยูสเซอร์แต่ละคนด้วย ACL

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

 • โครงสร้าง DNS
 • หลักการทำงานของ DNS
 • ข้อมูลใน DNS Server
 • ประเภทของ DNS Server และ Zone
 • Zone ใน DNS
 • Record ใน DNS
 • รู้จักและติดตั้ง Bind9
 • กำหนดค่าการทำงานของ Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

 • การติดตั้ง Apache
 • เปลี่ยนหน้า Default ของ Apache2
 • รู้จักการสร้างเว็บไซต์แบบ Virtual Host
 • การติดตั้ง PHP5

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

 • การติดตั้ง vsFTPd
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
 • กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

 • การติดตั้ง Samba
 • กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
 • กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการ Authentication

บทที่ 13 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 14 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท (เน้นการอบรมนอกสถานที่ รวมทั้งแบบเหมากลุ่มมาอบรม)