คลิกอ่านหลักสูตรทางด้าน Linux Server

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

คลิกอ่านหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบ Server ด้วย Linux Server ได้แก่ CentOS Linux Server, Ubuntu Linux Server ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการระบบ Server ในองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจอบรมความรู้ด้าน Server ด้วยระบบ Linux Server สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928 หรือ Line ID : ezgenius55 หรือเมลสอบถามที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. CentOS Linux Server Overall Basic (LNC-L1)

2. CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator (LNC-L2)

3. Ubuntu Linux Server Overall basic (เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่)

4. Linux Red Hat Level 1

5. Linux Red Hat Level 2

 

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จัก Red Hat/CentOS และความสามารถต่างๆ ที่แตกต่างจาก Linux อื่นๆ
 2. ติดตั้ง Linux Server (Red Hat/CentOS) เพื่อเตรียมใช้งานในรูปแบบของฝั่ง Server
 3. การใช้งานเบื้องต้นและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ
 4. กำหนดค่า Network Connection
 5. การจัดการรหัสพาสเวิร์ดของ Root และป้องกันการถูก Hack
 6. การเมาท์ไดรฟ์และการติดตั้งแพ็กเกจ
 7. การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี
 8. การจัดการ User Account และ Group
 9. กำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์
 10. จำกัดพื้นที่การใช้งานด้วย Disk Quota
 11. Network File System แชร์ข้อมูลระหว่าง Linux Server
 12. การซิงก์ข้อมูลให้เหมือนกันระหว่าง Linux Server เพื่อความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ
 13. ติดตั้งและจัดการ DHCP Server
 14. ติดตั้ง Samba File Server เพื่อแชร์ไฟล์ให้กับเครื่อง Client ที่เป็น Windows
 15. การจัดการฮาร์ดดิสก์และเพิ่มพื้นที่ให้กับพาร์ทิชั่นสำคัญด้วยคุณสมบัติ LVM

ค่าบริการอบรมก่อน VAT 5,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

 1. การกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Services ต่างๆ ที่สำคัญ
 2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการ Name Service
 3. ติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการ Web Service
 4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการ File Service
 5. ติดตั้งและจัดการ Database Server เพื่อให้บริการ Database Service
 6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการ Mail Service
 7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server
 8. การทำ Linux Hardening ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของ Services ต่างๆ

ค่าบริการอบรม 5,000 บาท (ก่อน vat)

        CentOS Linux Server Level 1  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างและการทำงานของ Linux ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจาก Windows Server อยู่พอสมควร ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตร CentOS Linux Server นี้จึงเน้นการปูพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น และหลักการคอนฟิกค่า Linux Server ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้เรียนและการนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับสูงต่อไป โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร CentOS Linux Server Over all Basic V.8

 1. รู้จักความสามารถใหม่ของ CentOS เวอร์ชั่น 8
 2. การติดตั้ง CentOS 8 เพื่อเตรียมใช้งานในรูปแบบของฝั่ง Server
 3. การใช้งานเบื้องต้นและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ
 4. กำหนดค่า Network Connection
 5. การจัดการรหัสพาสเวิร์ดของ Root และป้องกันการถูก Hack
 6. การเมาท์ไดรฟ์และการติดตั้งแพ็กเกจ
 7. การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี
 8. การจัดการ User Account และ Group
 9. กำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์
 10. จำกัดพื้นที่การใช้งานด้วย Disk Quota
 11. Network File System แชร์ข้อมูลระหว่าง Linux Server
 12. การซิงก์ข้อมูลให้เหมือนกันระหว่าง Linux Server ด้วยคำสั่ง RSync
 13. ติดตั้งและจัดการ DHCP Server
 14. ติดตั้ง Samba File Server เพื่อแชร์ไฟล์ให้กับเครื่อง Client ที่เป็น Windows
 15. การจัดการฮาร์ดดิสก์และเพิ่มพื้นที่ให้กับพาร์ทิชั่นสำคัญด้วยคุณสมบัติ LVM

อบรม 3 วัน

ราคา 4,900 บาท (ก่อน VAT 7%)

          CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจาก CentOS Linux Server Level 1 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Server

     หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้ รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่่นๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

 1. การกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Services ต่างๆ ที่สำคัญ
 2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการ Name Service
 3. ติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการ Web Service
 4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการ File Service
 5. ติดตั้งและจัดการ Database Server เพื่อให้บริการ Database Service
 6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการ Mail Service
 7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server
 8. การทำ Linux Hardening ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ Linux Server

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาก่อน VAT 4,900 บาท

          Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง

          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

!!!!!เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • การติดตั้งช่วงที่ 1
 • วัตถุประสงค์ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop และ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

 • ขั้นตอนการติดตั้ง
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์
 • ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
 • การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักระบบไฟล์ (File System) บน Ubuntu Server
 • การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
 • การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

 • การทำงานด้วยสิทธิ์ Root
 • รู้จัก Shell
 • การใช้งาน Bash
 • การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
 • การทำงานร่วมกับตัวแปร
 • การทำงานด้วย Bash History
 • การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
 • กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
 • การ Shutdown และ Restart
 • คำสั่ง Command Line
 • กำหนดวันและเวลา
 • การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • คำสั่งตรวจสอบสถานะเปิด/ปิด Services ต่างๆ ตอนบู๊ตเครื่อง

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

 • การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • การใช้คำสั่ง ifconfig
 • รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
 • การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
 • การใช้คำสั่ง Ping เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การกำหนดค่า DNS Resolver
 • การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
 • การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
 • การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การติดตั้ง SSH Server
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
 • กำหนดให้ Root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

 • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
 • การอัพเดต Ubuntu Server
 • การติดตั้ง Desktop ให้กับ Ubuntu Server
 • การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

 • โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
 • คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
 • การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ FAT/FAT32
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ NTFS

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

 • ตรวจสอบ Permission และความเป็นเจ้าของ
 • ส่วนของ Permission
 • การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
 • กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
 • การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group
 • กำหนดสิทธิ์ Permission ให้กับยูสเซอร์แต่ละคนด้วย ACL

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

 • โครงสร้าง DNS
 • หลักการทำงานของ DNS
 • ข้อมูลใน DNS Server
 • ประเภทของ DNS Server และ Zone
 • Zone ใน DNS
 • Record ใน DNS
 • รู้จักและติดตั้ง Bind9
 • กำหนดค่าการทำงานของ Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

 • การติดตั้ง Apache
 • เปลี่ยนหน้า Default ของ Apache2
 • รู้จักการสร้างเว็บไซต์แบบ Virtual Host
 • การติดตั้ง PHP5

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

 • การติดตั้ง vsFTPd
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
 • กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

 • การติดตั้ง Samba
 • กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
 • กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการ Authentication

บทที่ 13 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 14 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท (เน้นการอบรมนอกสถานที่ รวมทั้งแบบเหมากลุ่มมาอบรม)