ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการอบรม

สารบัญ

 • บจก. โนเบล เอ็นซี
 • บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
 • บจก.ยงเฮ้าส์
 • บจก.ยงคอนกรีต
 • บจก.ไทยเมกิ
 • บจก.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
 • บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
 • บมจ.สยามโซ่ล่
 • บจก.เบรเนอร์ยี่
 • บจก.วอริกซ์ สปอร์ต 
 • บจก.ไลยสุวรรณ
 • บจก.ศิรกร
 • บจก.Aisin Asia Pacific
 • บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี
 • บจก.อินคาเทอร์ริทอรี่ส์
 • บมจ.บิวตี้คอมมูนิเคชั่น
 • บจก.สยามซีนิท แฟบริค
 • บจก.โตโยทัลคอนซัลติ้ง
 • บจก.เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด
 • บจก.ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.ซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่ง
 • บจก.เอเออิเลคทริไล
 • บจก.เทเลไดเร็คเทเลคอมเมิร์ซ(ประเทศไทย)
 • บจก.บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
 • บจก.สถาพรมาร์เก็ตติ้ง
 • บจก.เอซอฟท์วัน
 • บจก.แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 • บจก.เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
 • บจก. เอส.จี.เอ.ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • บจก. แอดวานซ๊ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง
 • บจก. สยามเตนเลส สตีล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin, Server, MikroTik, Cisco, CCNA, Firewall, VMware

 

   
 • บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
 • บจก. เอ็มซีไอ แอนด์ ทีเอสเอช
 • บจก. SIAM GOSHI MANUFACTURING
 • หจก. ดับเบิ้ลเอดอทคอม
 • บจก. ส่งเสริมกิจการค้า
 • บจก. เฮก์สคิวบ์
 • บจก. เบสท์บอนด์แวร์เฮาส์
 • บจก. เบบี้กิ๊ฟ (ไทยแลนด์)
 • บจก. ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)
 • บจก. ซีเอส.เมทอล
 • ม. อุบล
 • บจก. หาญคอนเซปส์
 • บจก. เมเทอร์สเซอร์จิเกิลอินเตอร์เนชั่น
 • บจก. บิตทเวนตี้โปร์อาวเออ(ไทยแลนด์)
 • สนง. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • บจก. เลเท็กซ์ซิส เทมส์
 • ร.พ. ราชวิถี
 • บจก. เมทัลลิค ที.เอฟ.(1999)
 • บจก. เมืองไทยประกันชีวิต
 • บจก. กรุงเทพ พยาธิ-แลป
 • บจก. ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม
 • บจก. ไทยมิชซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล
 • บจก. เควีแมนชั่น
 • บมจ. เทเลอินโฟมีเดีย
 • บจก. โนเบิลมาร์เก็ตติ้ง
 • บจก. เคพีเจบิสสิเนส
 • บจก. แดนซ์แมน
บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
 • บจก. สปีดพลัสไอทีเซอร์วิส
 • บจก. เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย
 • บจก. PTT NGD
 • บจก. กรณ์ประกายไอทีเซ็นเตอร์
 • บจก. เพโทรกรีน
 • บจก. สหเรือง
 • บจก. อมาเดอุสเอเชียอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • บจก. ไทยลอตเต้
 • ร.ร. สิงห์ทองวิทยา
 • บจก. อัลตัม พรีซีชั่น
 • ม. ราชภัฎมหาสารคาม
 • บจก. Qresearch and Development
 • ม. ราชภัฏลำปาง
 • หจก. ทีอีเอสพลัส
 • ร.พ. สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 • บจก. ดี-แลนด์ กรุ๊ป
 • กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี
 • บจก. อาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย)
 • บจก. เรียล-ไทม์ โซลูชั่น
 • ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บจก. เทรนด์ เฟรท
 • ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
 • บจก. มหาจักรดีเวลอปเมนท์
 • บจก. ทีทีซี น้ำดื่มสยาม
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • ม. ราชภัฏสวนดุสิต
 • บจก. กะรนยังเจริญเซ็นเตอร์
 • บจก. เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์
 • IBM Solutions Delivery Company Limited
 • ร.พ. หัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
 • บจก. สยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี
 • ม. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
 • บจก. วาตาชิเอ็นจิเนียริ่ง
 • ร.ร. เพชรพิทยาคม
 • บจก. มหาจักรดีเวลลอปเมนท์
 • ทีวีช่อง 7
 • บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ
 • บจก. ไทยซัมมิท พีเคเค
 • บจก. สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส
 • บจก. เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส
 • บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
ผู้เข้าอบรมด้านการจัดการระบบ Internet Hotspot Server
   
 • บจก. ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์
 • บจก. YOKOGAWA (THAILAND)
 • ร.ร. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
 • ร.ร. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • บจก. วิศวกิจพัฒนา
 • บจก. อีเทอนัลเรซิ่น
 • บมจ. ซีซีเอ็น-เทค
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • บจก. สยามฟริท
 • บจก. บริงค์ (ประเทศไทย)
 • บจก. สิทธิพรแอสโซซิเอส
 • ร.ร. มารีวิทยากบินทร์บุรี
 • บมจ. ซีปโก้
 • สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โรงพยาบาลสีคิ้ว
 • บจก. เด็ดฟอร์ม
 • บจก. เจนคอม
 • เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • พี.เอส.อาร์-เทเลคอมซิสเท็มส์
ตัวอย่างผู้ใช้บริการอบรมหลักสูตร network Admin
   
 • บริษัท ไอซินเอเซียแปซิฟิค 
 • บริษัท อินเตอร์ครีน อินดัสตรีส์
 • บริษัท เคียวเด็นประเทศไทย
 • บริษัท ยูไนเต็ตอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
 • บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์
 • บริษัท เอ็มอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท อิสเทิร์นปาล์มออย
 • บริษัท 88 กราฟฟิคเฮ้าส์
 • บริษัท FPT FOOD PROCESS TECHNIOLOGY
 • บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค
 • บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียน
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสยามไนท์ฟันด์แมเนจเม้นท์
 • บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์(ประเทศไทย)
 • บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่
 • บริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์
 • บริษัท วรลักษณ์พร๊อพเพอร์ตี้
 • บริษัท บีดีไออัลลอยเอ็นเตอร์ไพรส์
 • บริษัท เอ็มวิชั่น
 • บริษัท ADVICE Manufacturing
 • บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing
ตัวอย่างผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network & Security
 • บจก. Bando Manufacturing (Thailand)
 • บจก. คริสตอลอินเทลลิเจนท์
 • บจก. กู๊ดวิลอินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก. แอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
 • ม. แม่โจ้
 • บจก. JTB (Thailand)
 • บจก. ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย)
 • สำนักอำนวยการประจำศาลฏีกา
 • บจก. เอสซีทีซี
 • มูลนิธิคริสเตียนไทยเพื่อการศึกษา
 • วาย.เอ็ม.เอ็ฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย
 • บจก. YS Tech (Thailand)
 • บจก. ไอ.ที.คอร์ แอนด์ เซอร์วิช
 • บจก. เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส
 • สำนักงานประกันสังคม
 • ร.พ. สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ หนองโพ
 • บจก. พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก. YoKogawa (Thailand)
 • บจก. เมทัลลิค ที.เอฟ (1999)
 • บจก. เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม)