ชำระเงินค่าบริการอบรม Network admin, ชำระเงินค่าบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ชำระเงินค่าบริการอบรม VMware, ชำระเงินค่าอุปกรณ์ MikroTik, ชำระเงินค่าสื่อความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ช่องทางการชำระเงินและการแจ้งการชำระเงินค่าบริการ

ลูกค้าที่เข้าอบรมในนามบริษัท องค์กรต่างๆ ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการอบรมได้ ดังนี้
 
ชื่อธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภท
ธ.กรุงเทพ
อินทรารักษ์
บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด
212-4-15232-9

ออมทรัพย์

ธ.กรุงศรี ถนนสุขาภิบาล 1

บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด

265-1-38181-0 ออมทรัพย์

 

 

ช่องทางการแจ้งชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้ามีการชำระเงินค่าบริการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบริการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. CC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ไลน์ @ : @ezgenius

จากนั้นทางบริษัท จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ หรือกรณีมารับในวันอบรมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ตามที่ลูกค้าต้องการ