ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่าย ในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ดังนี้

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน มิถุนายน ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50% 

 บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รับสอนเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ ระบบ Firewall ทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Network, Server, MikroTik, Security, VMware, Wireshark

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน กรกฏาคม ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายสำหรับ Admin

EZ-ADMIN Training Center บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้สายงานด้าน Network Admin and System Admin สำหรับเดือน สิงหาคม 2563 เราเปิดให้บริการในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน สิงหาคม ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงการวิเคราะห์ปัญหาบนระบบเครือข่าย

EZ-ADMIN Training Center บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้สายงานด้าน Network Admin and System Admin สำหรับเดือนกันยายน 2563 เราเปิดให้บริการในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน กันยายน ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network, Server, Security, Firewall, Wireshark, VMware, MikroTik

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ Basic Network ไปจนถึงระบบ Security และ Wireshark เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ระบบเครือข่าย ตรวจสอบช่องโหว่ วางระบบเน็ตเวิร์ก ระบบ Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยากอบรมในราคาพิเศษ 

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน มิถุนายน ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งหลักสูตร Network, Server, Firewall, Wireshark, Vmware, Security และ MikroTik Security อบรมเพื่อพัฒนางานด้านระบบเครือข่ายใหัองค์กร และสร้างอาชีพให้ตัวเอง

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งหลักสูตร Network, Server, Firewall, Wireshark, Vmware, Security และ MikroTik Security อบรมเพื่อพัฒนางานด้านระบบเครือข่ายใหัองค์กร และสร้างอาชีพให้ตัวเอง

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน พฤศจิกายน ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

 

จัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการและการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบเบื้องต้น จนถึงระบบกลาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถสร้าง ติดตั้ง บริหารจัดการ เน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and Security สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

**** ท่านที่เกิดภายในเดือน ธันวาคม ได้สิทธิ์อบรมทุกหลักสูตรในราคาส่วนลด 50% "จ่ายครึ่งราคา" หรืออบรมทุกหลักสูตรเหมาจ่ายในราคาส่วนลด 50%

บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย Network, Server, Security, Firewall, MikroTik, Ubuntu, Linux, VMware