ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

EZ-ADMIN

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ MikroTik Router VMware Security ที่จะช่วยให้ทุกท่านโดยเฉพาะมือใหม่ สามารถพัฒนาความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริการอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก หลักสูตรเบสิคเน็ตเวิร์ก หลักสูตร Network Firewall, หลักสูตร Windows Server หลักสูตร MikroTik

ต้อนรับปลายปีด้วยหลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 9 หลักสูตรที่น่าสนใจ เริ่มแรกด้วยตัวเน็ตเวิร์กเบสิค สำหรับปูพื้นฐานการเข้าสู่การต่อยอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายในหลักสูตรอื่นๆ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อจองที่นั่งล่วงหน้าที่ 02-5096715, 082-5674413

 บริการอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก หลักสูตรเบสิคเน็ตเวิร์ก หลักสูตร Network Firewall, หลักสูตร Windows Server หลักสูตร MikroTik