ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

เปิดปีพุทธศักราชด้วยคอร์สอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network & Security สำหรับเดือน มกราคม 2563 ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรให้กับทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคคลทั่วไป ได้เข้ามาร่วมอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทางด้านระบบเครือข่าย ดังนี้

 ตารางอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network , Server, MirkoTik, Firewall

ร่วมพัฒนาความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในงานด้านระบบเครือข่าย Network and Server พร้อมกับระบบ Security และ Firewall สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจ โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เปิดให้บริการอบรมในหลักสูตร ดังนี้

พัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งหลักสูตร Basic Netwok, Server, Linux, Windows Server, Firwall, MikroTik เพื่อศักยภาพการทำงานด้านระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจนำความรู้ไปพัฒนาระบบงาน รับดูแลระบบเครือข่าย รับวางระบบ เรียนรู้ง่าย สอนให้เข้าใจจริง สำหรับเดือนมีนาคม 2563 เปิดบริการอบรมในหลักสูตรเน็ตเวิร์ก ดังนี้

เดือนแห่งความร้อนแรงของความรู้ด้านระบบเครือข่ายที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทางด้านระบบเครือข่าย ทั้ง Network เบื้องต้น, MikroTik Router, ระบบ Firewall และอีกหลากหลายคอร์สที่น่าสนใจ ดังนี้

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and Security สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ