ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจนำความรู้ไปพัฒนาระบบงาน รับดูแลระบบเครือข่าย รับวางระบบ เรียนรู้ง่าย สอนให้เข้าใจจริง สำหรับเดือนมีนาคม 2563 เปิดบริการอบรมในหลักสูตรเน็ตเวิร์ก ดังนี้

เดือนแห่งความร้อนแรงของความรู้ด้านระบบเครือข่ายที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทางด้านระบบเครือข่าย ทั้ง Network เบื้องต้น, MikroTik Router, ระบบ Firewall และอีกหลากหลายคอร์สที่น่าสนใจ ดังนี้

ตารางอบรมเมษายน 2563 อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมัครอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับ EZ-ADMIN Training Center

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and Security สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

รับสมัครอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Security, Server, VMware, Wireshark, MikroTik, Firewall, CCNA

EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่าย ในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ดังนี้

 ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจ้ดอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network, Server, Firewall, Security, MikroTik, VMware, Wireshark

EZ-ADMIN Training Center บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้สายงานด้าน Network Admin and System Admin สำหรับเดือน สิงหาคม 2563 เราเปิดให้บริการในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin and System Admin

EZ-ADMIN Training Center บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้สายงานด้าน Network Admin and System Admin สำหรับเดือนกันยายน 2563 เราเปิดให้บริการในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

รับสมัครผู้เข้าอบรมด้านระบบเครือข่ายตั้งแต่ Basic Network ไปจนถึงระบบ Server, Security, Firewall, MikroTik