ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

EZ-ADMIN

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

ต้อนรับปลายปีด้วยหลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 9 หลักสูตรที่น่าสนใจ เริ่มแรกด้วยตัวเน็ตเวิร์กเบสิค สำหรับปูพื้นฐานการเข้าสู่การต่อยอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายในหลักสูตรอื่นๆ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อจองที่นั่งล่วงหน้าที่ 02-5096715, 082-5674413

ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin December

อบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจรทั้ง Network Basic, Windows Server, Linux Server, MikroTik Router, Hacking, Firewall, CCNA, CCNP, VMware, Profession Network และ Web E-commerce กับศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center

 อบรมเน็ตเวิร์ก