ตารางอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Server เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมด้านระบบเครือข่าย หลักสูตรอบรมทั้ง Network Basic, Firewall, MikroTik, Ethical Hacking, Web Hacking, VMware, Network Programming สนใจสอบถามโทร. 082-5674413, 086-4133928 

สถานที่อบรม อาคารนาริตะ NARITA (นาริตะ) ชั้น 7 ห้อง N007031 อิมแพคเมืองทองธานี

แผนที่คลิก https://goo.gl/maps/PdA3UVp29pC2

 

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่

เปิดบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจมาศึกษางานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจอบรมด้านระบบเครือข่าย

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายเบื้องต้น

จัดคอร์สอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin and Security สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย Network Engineer and Network Admin สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจงานด้านระบบเครือข่าย