ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการอบรม

สารบัญ

 • บจก. โนเบล เอ็นซี
 • บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
 • บจก.ยงเฮ้าส์
 • บจก.ยงคอนกรีต
 • บจก.ไทยเมกิ
 • บจก.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
 • บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
 • บมจ.สยามโซ่ล่
 • บจก.เบรเนอร์ยี่
 • บจก.วอริกซ์ สปอร์ต 
 • บจก.ไลยสุวรรณ
 • บจก.ศิรกร
 • บจก.Aisin Asia Pacific
 • บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี
 • บจก.อินคาเทอร์ริทอรี่ส์
 • บมจ.บิวตี้คอมมูนิเคชั่น
 • บจก.สยามซีนิท แฟบริค
 • บจก.โตโยทัลคอนซัลติ้ง
 • บจก.เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด
 • บจก.ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.ซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่ง
 • บจก.เอเออิเลคทริไล
 • บจก.เทเลไดเร็คเทเลคอมเมิร์ซ(ประเทศไทย)
 • บจก.บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
 • บจก.สถาพรมาร์เก็ตติ้ง
 • บจก.เอซอฟท์วัน
 • บจก.แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 • บจก.เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
 • บจก. เอส.จี.เอ.ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • บจก. แอดวานซ๊ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง
 • บจก. สยามเตนเลส สตีล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin, Server, MikroTik, Cisco, CCNA, Firewall, VMware

 

   
 • บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
 • บจก. เอ็มซีไอ แอนด์ ทีเอสเอช
 • บจก. SIAM GOSHI MANUFACTURING
 • หจก. ดับเบิ้ลเอดอทคอม
 • บจก. ส่งเสริมกิจการค้า
 • บจก. เฮก์สคิวบ์
 • บจก. เบสท์บอนด์แวร์เฮาส์
 • บจก. เบบี้กิ๊ฟ (ไทยแลนด์)
 • บจก. ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)
 • บจก. ซีเอส.เมทอล
 • ม. อุบล
 • บจก. หาญคอนเซปส์
 • บจก. เมเทอร์สเซอร์จิเกิลอินเตอร์เนชั่น
 • บจก. บิตทเวนตี้โปร์อาวเออ(ไทยแลนด์)
 • สนง. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • บจก. เลเท็กซ์ซิส เทมส์
 • ร.พ. ราชวิถี
 • บจก. เมทัลลิค ที.เอฟ.(1999)
 • บจก. เมืองไทยประกันชีวิต
 • บจก. กรุงเทพ พยาธิ-แลป
 • บจก. ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม
 • บจก. ไทยมิชซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล
 • บจก. เควีแมนชั่น
 • บมจ. เทเลอินโฟมีเดีย
 • บจก. โนเบิลมาร์เก็ตติ้ง
 • บจก. เคพีเจบิสสิเนส
 • บจก. แดนซ์แมน
บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
 • บจก. สปีดพลัสไอทีเซอร์วิส
 • บจก. เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย
 • บจก. PTT NGD
 • บจก. กรณ์ประกายไอทีเซ็นเตอร์
 • บจก. เพโทรกรีน
 • บจก. สหเรือง
 • บจก. อมาเดอุสเอเชียอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • บจก. ไทยลอตเต้
 • ร.ร. สิงห์ทองวิทยา
 • บจก. อัลตัม พรีซีชั่น
 • ม. ราชภัฎมหาสารคาม
 • บจก. Qresearch and Development
 • ม. ราชภัฏลำปาง
 • หจก. ทีอีเอสพลัส
 • ร.พ. สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 • บจก. ดี-แลนด์ กรุ๊ป
 • กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี
 • บจก. อาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย)
 • บจก. เรียล-ไทม์ โซลูชั่น
 • ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บจก. เทรนด์ เฟรท
 • ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
 • บจก. มหาจักรดีเวลอปเมนท์
 • บจก. ทีทีซี น้ำดื่มสยาม
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • ม. ราชภัฏสวนดุสิต
 • บจก. กะรนยังเจริญเซ็นเตอร์
 • บจก. เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์
 • IBM Solutions Delivery Company Limited
 • ร.พ. หัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
 • บจก. สยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี
 • ม. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
 • บจก. วาตาชิเอ็นจิเนียริ่ง
 • ร.ร. เพชรพิทยาคม
 • บจก. มหาจักรดีเวลลอปเมนท์
 • ทีวีช่อง 7
 • บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ
 • บจก. ไทยซัมมิท พีเคเค
 • บจก. สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส
 • บจก. เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส
 • บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
ผู้เข้าอบรมด้านการจัดการระบบ Internet Hotspot Server
   
 • บจก. ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์
 • บจก. YOKOGAWA (THAILAND)
 • ร.ร. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
 • ร.ร. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • บจก. วิศวกิจพัฒนา
 • บจก. อีเทอนัลเรซิ่น
 • บมจ. ซีซีเอ็น-เทค
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • บจก. สยามฟริท
 • บจก. บริงค์ (ประเทศไทย)
 • บจก. สิทธิพรแอสโซซิเอส
 • ร.ร. มารีวิทยากบินทร์บุรี
 • บมจ. ซีปโก้
 • สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โรงพยาบาลสีคิ้ว
 • บจก. เด็ดฟอร์ม
 • บจก. เจนคอม
 • เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • พี.เอส.อาร์-เทเลคอมซิสเท็มส์
ตัวอย่างผู้ใช้บริการอบรมหลักสูตร network Admin
   
 • บริษัท ไอซินเอเซียแปซิฟิค 
 • บริษัท อินเตอร์ครีน อินดัสตรีส์
 • บริษัท เคียวเด็นประเทศไทย
 • บริษัท ยูไนเต็ตอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
 • บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์
 • บริษัท เอ็มอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท อิสเทิร์นปาล์มออย
 • บริษัท 88 กราฟฟิคเฮ้าส์
 • บริษัท FPT FOOD PROCESS TECHNIOLOGY
 • บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค
 • บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียน
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสยามไนท์ฟันด์แมเนจเม้นท์
 • บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์(ประเทศไทย)
 • บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่
 • บริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์
 • บริษัท วรลักษณ์พร๊อพเพอร์ตี้
 • บริษัท บีดีไออัลลอยเอ็นเตอร์ไพรส์
 • บริษัท เอ็มวิชั่น
 • บริษัท ADVICE Manufacturing
 • บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing
ตัวอย่างผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network & Security
 • บจก. Bando Manufacturing (Thailand)
 • บจก. คริสตอลอินเทลลิเจนท์
 • บจก. กู๊ดวิลอินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก. แอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
 • ม. แม่โจ้
 • บจก. JTB (Thailand)
 • บจก. ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย)
 • สำนักอำนวยการประจำศาลฏีกา
 • บจก. เอสซีทีซี
 • มูลนิธิคริสเตียนไทยเพื่อการศึกษา
 • วาย.เอ็ม.เอ็ฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย
 • บจก. YS Tech (Thailand)
 • บจก. ไอ.ที.คอร์ แอนด์ เซอร์วิช
 • บจก. เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส
 • สำนักงานประกันสังคม
 • ร.พ. สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ หนองโพ
 • บจก. พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก. YoKogawa (Thailand)
 • บจก. เมทัลลิค ที.เอฟ (1999)
 • บจก. เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม)
 • บจก.ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.อินคา เทอร์ริทอรีส์
 • บจก.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 • บมจ.เอส.อี.ซี.ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • บจก.ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • บจก.ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส
 • บจก.เอ็น.ที.เอ็น.แมนูแฟคเจอริ่ง
 • บจก.สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท
 • บมจ.สัมมากร
 • บจก.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
 • บจก.สำนักงานวรสิทธิ์
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • บจก.โรงงานลักกี้สตาร์การทอ
 • บจก.เมืองสมุทรแลนด์
 • ร.พ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • บจก.สำนักงานวรวิทย์
 • เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • บจก.แกรนด์เลเบิล
 • บจก.บิยอนด์ เซอร์วิส
 • ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
 • บจก.อาซาฮีไดมอนด์ (ประเทศไทย)
 • บจก.มหาจักรดีเวลลอปเมนท์
 • บจก.อีไอ โปรดักส์
 • บจก.เวิลด์ลีส
 • บจก. เลิร์นเทค
 • บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 • บจก. ตรังฮอนด้าคาร์ส
 • บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
 • บจก. โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์
 • บจก. ธัญ ซาติวา
 • บจก. โททาลอีแอนด์พีไทยแลนด์
 • บจก. บางกอกเทเลคอมเอ็นจิเนียริ่ง
 • บจก. สยามเมธี
 • บมจ. แพ็คฟู้ด
 • บมจ. นำสินประกันภัย
 • บจก. ไทยลีคเลส คอร์ปอเรชั่น
 • บจก. เมืองหลวงทรานสปอร์ต
 • บจก.ศิริรัตน์ คอนโดมิเนียม
 • Betagen Co., Ltd. Head Office
 • บจก.แคสแมท
 • บมจ.ซีซีเอ็น-เทค
 • บจก.กิบไทย
 • บจก.ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
 • บจก.บิซิสเนท ดอทคอม
 • บจก.ดับเบิ้ลโอเซเว่น โพรเทคชั่น
 • บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี
 • บจก.เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์
 • ม.หอการค้าไทย
 • บจก.แอดวานซ์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติ้ง
 • บจก.ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์
 • บจก.อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี
 • บจก.มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • บจก.ไทยเม็ททอล
 • บจก.บลูพรินท์ โซลูชัน คอร์ปอเรชัน
 • บจก.ดูเม็กซ์
 • บจก.เคอาร์เอสลอจิสติคส์
 • บจก.เดือนสวรรค์(ประเทศไทย)
 • บจก.สิงห์เบเวอเรช
 • บมจ.เบตเตอร์เวิลด์กรีน
 • บจก.สยามมงคลเดินเรือ 
 • บจก.ฌาณธิพัทร์
 • บจก.เอสแอนด์ รีสอร์ทโฮเต็ล
 • บจก.ชาบูคิง กรุ๊ป
 • บจก.เอ็ม สแควร์ เอ็น
 • บจก.อาร์พีเอส เทคโนโลยี
 • บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
 • บจก.อีเทอนัล เรซิ่น
 • บจก.สินหลวง 
 • บมจ.ยูเนี่ยนพลาสติก
 • บจก.ไซออนเทค 
 • บจก.สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์รีสอร์ท
 • บจก.อินเทลลิเจ็นท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี
 • บจก.ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย
 • บจก.เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์
 • บจก.บาเดอร์ (เอเชีย)
 • บจก.นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)
 • บจก.ชาเมียร์แลนด์ (ประเทศไทย)
 • บจก.ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์)
 • บจก.ไตตัส แอสโซซิเอท
 • สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์
 • การประปานครหลวง
 • บจก.โฮม สไตลส์ เฟอร์นิเจอร์
 • บจก.แพรคติก้า
 • บจก.ท๊อปโซลูชั่น เทคโนโลยี
 • บจก.ดีไอทีซี
 • บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์
 • บจก.เค.ที.แม็กซ์ (สาขา1)
 • บจก.โรงงานแม่รวย
 • บจก.ทรี-อาร์ดี
 • บจก.เอส แอนด์ รีสอร์ทโฮเต็ล
 • บจก.เคอาร์เอส ลอจิสติคส์
 • บจก.สินหลวง
 • บจก.บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์
 • บจก.บาเดอร์(เอเชีย)
 • บจก.ไซออนเทค
 • บจก.ฟอยส์มาสเตอร์(ไทยแลนด์)
 • บจก.เดอะเวอร์ติคอล
 • บจก.นิชชิน อาร์แอนด์ดี เอเชีย
 • บจก.ชินเซ โคเงียว (ไทยแลนด์)
 • บจก.นานดี อินเตอร์เทรด
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บจก.SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION
 • บจก.ไวส์แพค บิซิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์
 • บจก.เอส.พี.เมทัลพาร์ท
 • บจก.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม
 • บจก.ยามะเซอิไทย
 • บจก.จอมธกล
 • บจก.ซาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย)
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • บจก.แมกซูน
 • บจก.มหากิจรับเบอร์
 • บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
 • บจก.เอส อาร์ เอ็น ซาวด์ พรู๊ฟ
 • บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
 • บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
 • บจก.ทรัพย์ทิพย์
 • บจก.ทีพีพี คอมพิวเตอร์
 • บจก.วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น (ไืทยแลนด์)
 • บจก.ลากูน เดอ พลาย
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บจก.บ้านกะรน
 • บจก.พี.อาร์.เอส.เซ็นเตอร์
 • บจก.ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • บจก.เดอะเวอร์ติคอล
 • โรงพยาบาลอุ้มผาง
 • บจก.มหากิจรับเบอร์
 • บจก.สยามฟาร์มมิ่ง เอ็กซ์พอร์ท
 • บจก.เอเชียมีเดียซอฟท์
 • บจก.สมิท ดีเทคชั่น(ประเทศไทย)
 • บจก.ไดเฮ็น อิเล็คทริค
 • บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส
 • บจก.เอสไอพี สยามอินเตอร์แปซิฟิค
 • หจก.บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย
 • บจก.เมอร์คิวรี ดาต้า
 • สถานบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 • บจก.ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์(ไทยแลนด์)
 • บจก.อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.สยามราชธานี
 • บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ
 • บจก.ชลบุรีอีซูซุเซลล์
 • มูลนิธีดรุณาทร
 • Signity (Thailand)LTD.
 • บจก.อินเตอร์ซิสเต็ม เทคโนโลยี่
 • บจก.ฟาบริเนท
 • บจก.กนกสิน
 • บจก.พีแอนด์บีคอนโซลิเดท
 • หจก.เอสแอนด์เอส ดับบลิวมาร์ท
 • บจก.เซฟค็อสโซลูชั่น
 • บจก.ซิกซอนสปอร์ตแมนูแฟคเจอริ่ง
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บจก.จอมธกล
 • บจก.เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี
 • บจก.สุรินทร์ออมยา
 • บจก.ไทยชิบาอุระ
 • บจก.ช.เคมีไทย
 • Greyhound Co.,LTD.
 • บจก.คอมเซ็ปแคนดู
 • บจก.เอ็นเคมาสเตอรี่จำกัด
 • บจก.ไดเฮ็นอิเล็คทริค
 • บจก.ขนส่ง
 • บจก.เอสพีเมทัลพาร์ค
 • บจก.ฟลาบิเนท 
 • บจก.ทีเอสอาร์เทเลคอมซีสเท็ม
 • บจก.ไทยอุซุย
 • บจก.แอพพลิแคด
 • บจก.อีไอโปรดักส์
 • หจก.ลีนุกซ์เกรย์
 • บจก.พาวเวอร์คูลซีสเท็ม
 • บมจ.น้ำตาลครบุรี
 • บจก.ไอโมดิช
 • บจก.เคลียร์ เคมิคอล
 • บจก.ไทยวาพลาซ่า
 • บจก.ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
 • บจก.คราฟท์
 • บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม)
 • บจก.คนอฟยิปซั่ม(ประเทศไทย)
 • บจก.แพทย์รัตนิน
 • บจก.โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • สถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
 • บจก.บอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.ไบรท์ทีวี
 • บจก.ทูซูไทยนำ
 • บจก.พีพีพาราไดส์
 • บจก.พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์
 • บจก.ไอฟิวเจอร์
 • บจก.ทับเทวัญ
 • บจก.อินเตอร์คอนเน็ค คอมมูนิเคชั่น
 • บจก.สไปซี่ อินเตอร์แอคทีฟ
 • บจก.ไฮโซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค
 • บจก.ตรีนุช คอมพิวเตอร์
 • บจก.เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
 • บจก.คอมแอดวานซ์
 • บจก.ซีรอเยล อาหารทะเล
 • บจก.แอล.เอส.พลัส
 • บจก.เอช-อินฟินิตี้ ไฟเบอร์เน็ท จำกัด
 • บจก.สิมออโต้ลีสซิ่ง
 • บจก.ชาญนครวิศวกรรม
 • บจก.แกรนด์ ดี.เค.
 • บจก.เถกิงสับปะรดกระป๋อง
 • บมจ.ทรัพย์ศรีไทย
 • บจก.นานดี อินเตอร์เทรด
 • บจก.แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป
 • บจก.เจเคที คอมพิวเตอร์
 • บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
 • Thai ShinMaywa Co., Ltd.
 • บจก.ชินเซ โคเงียว (ไทยแลนด์)
 • บจก.นันทวัน
 • บจก.เดอะวิสต้า
 • บจก.เซียนหนิงซีฟู้ด
 • บจก.ไอฟิวเจอร์
 • บจก.ซิคเอ็น
 • บจก.แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
 • บจก.เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส 
 • บจก.แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป
 • บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์
 • บมจ.นำสินประกันภัย
 • บจก.ดราก้อนมูฟส์
 • บจก.โตโยต้ายโสธร
 • บจก.เคพีเวิลด์เทคโนโลยี
 • บจก.คาไซเท็คซี
 • บจก.ซิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย)
 • บจก.อินเตอร์คอปอเรชั่น
 • บจก.สยามคูราโบ
 • บจก.บริงค์ส (ประเทศไทย)
 • บจก.อะบิลีตี้เอ็นเตอร์ไพรซ์
 • บจก.ไมครอส-ฟิเดลิโอ (ประเทศไทย)
 • บมจ.ศิครินทร์
 • บจก.เฟสแลบส์
 • บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย)
 • THAIMED BABYPRODUCT CO.,Ltd.
 • บจก.อิสระไมนิ่ง
 • บจก.เอช-อินฟินิตี้ ไฟเบอร์เน็ท
 • บจก.เน็ต บรอดแบนด์
 • HJELLEGJERDE ASIA CO., LTD.
 • Aichi International (Thailand) Co., Ltd.
 • บจก.เอทนิก้า (ประเทศไทย)
 • บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง
 • องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • บจก.ไฮโซลูชั่น
 • บจก.เลนโซ่วิีล
 • บจก.ฟิกท์แอสโซซิเอท
 • บมจ.ศิครินทร์
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • บจก.สิมออโต้ลีสซิ่ง
 • บจก.เจเคทีคอมพิวเตอร์
 • บจก.เดอะวิสต้า
 • บจก.เซียนหนิงซีฟู้ด
 • สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บจก.ภูมิใจไทย
 • บจก.สินหลวง
 • บจก.พีเอสโซลูชั่นแอนด์คอนซัลติ้ง
 • บจก.เมธากรเอ็นจิเนียริ่ง
 • บจก.ลินฟ้อกซ์เอ็มโลจิสติคส์(ประเทศไทย)
 • บจก.แอพพลิแคท
 • บจก.อาร์แอนดีคอมพิวเตอร์ซิสเท็ม
 • บจก.เคนยากุ(ประเทศไทย)
 • บจก.ไดเฮ็นอิเล็คทริค
 • บจก.อีแกทไดมอนด์เซอร์วิส
 • บจก.คนอฟยิปซั่ม(ประเทศไทย)
 • บจก.สุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์
 • บจก.พีเอฟเอ็นจิเนียริ่งแอนเซอร์วิส
 • Teral Thai co.,LTD.
 • บจก.เพนดูลัมอินสแตนท์ออฟฟิซ
 • FWD Life Insurance Public Company Limited
 • บจก.ช.เคมีไทย
 • บจก.โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
 • บจก.เอพลัสอินเตอร์โปรดักส์
 • บจก.สยามเทคแอนด์ดีเวลล็อป
 • บจก.อิตัลไทยวิศวกรรม
 • บจก.ดั๊กคิง
 • บจก.น้ำปลาพิไชย
 • VALQUA Industries (Thailand) Limited
 • บมจ.เชอร์วู้ดเคมีคอล
 • บจก.สยามปทุมวันฮอนด้าออโตโมบิล
 • บจก.ไทยฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจก.ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ
 • บจก.ไทยออโต้คอนเวนชั่น
 • บมจ.แพ็คฟู้ด
 • บจก.มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้น
 • บจก.บเรนเวอร์ค
 • บจก.ขนส่ง
 • บจก.โอคินอสฟู้ด
 • บจก.เอเซี่ยนมินเนอรัลรีซอสเซส
 • บจก.ศรีนรินทร์ซัพพลาย
 • บจก.แลควิค(ประเทศไทย)
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • บจก.สวนเสือศรีราชา
 • บจก.สินหลวง
 • บจก.เคแอนโอซิสเต็มส์แอนด์คอลซัลติ้ง
 • บจก.ไวส์แพคบิสิเนสโซลูชั่นโพรไวเดอร์
 • บจก.สากลเอนเนอยี
 • บจก.ยูเอสอี โฟล-ไลน์
 • บจก.นูสกินเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)
 • บจก.เอส.เอ.เค.รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง
 • บจก.โตชิบ้า ปราจีนบุรี
 • Nikko Lite (Thailand) Co., LTD.
 • บจก.เจวีเอ็นซัพพลาย
 • บจก.แหลมฉบังเอ็นเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
 • บจก.ไทยสพิริทอินดัสทรี
 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ม.ธรรมศาสตร์
 • บจก.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
 • บมจ.โซลาร์ตรอน
 • Sipa
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 • บจก.เมธากรเอ็นจิเนียริ่ง
 • Facelabs co.,Ltd.
 • บจก.นานทีอินเตอร์เทรด
 • บจก.บีบีโฮลดิ้ง
 • บจก.ไอทีเอสเซนเชียล (ไทยแลนด์)
 • บจก.เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย)
 • บจก.พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บจก.โนเบิล นูโว เรียลตี้ จำกัด
 • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • รพ.ปากชม
 • หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์
 • บจก.เจดับบลิวเทค
 • บจก.ทีเอ็นอินดัสเตรียลเซ็นเตอร์
 • หจก.คอมพิวเตอร์หัวหิน
 • บจก.ธนะวัฒน์ไทยคอร์ปอเรชั่น
 • บจก.อินเนอร์เซอร์วิส
 • บจก.เส-นอร์สห โลจิสติกส์
 • บมจ.เอราวัณฟูด
 • บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์
 • บจก.พีเอสทีคอนกรีต
 • บจก.สยามไลท์ฟิล์มเซอร์วิส
 • บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
 • บจก.เอเซียรีไซเคิลเทคโนโลยี
 • บจก.แอดวานซ์ซีสเต็มคอนซัลติ้ง
 • บจก.ไอโคเน็กซ์
 • รพ.กาฬสินธุ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 • บจ.อีแกทไดมอนด์เซอร์วิส
 • รพ.ศิริราชพยาบาล
 • บจ.เอสพีอินเตอร์แมค
 • บจ.อุบลไบโอเอทานอล
 • บมจ.นูทริกซ์
 • บจ.ฮิตาชิเคมีเคิลเอเชีย(ประเทศไทย)
 • บจ.สิงห์เบเวอเรช
 • บจ.เคียวเด็น (ประเทศไทย)
 • บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริชคอร์ปอเรชั่น
 • บจ.เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
 • บจ.เอเซียรีไซเคิลเทคโนโลยี
 • บจ.บานาน่าทรีฮอร์สเทคโนโลยี
 • บจ.เอซอฟท์วัน
 • BEREAU VERITAS (Thailand) Co.,LTD.
 • ม.ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 • บจ.เอสแอนด์เอสไอทีโซลูชั่น
 • บจ.ไซเบอร์ออฟฟิศ
 • บจ.เทเลคอมวัน (ประเทศไทย)
 • บจ.ฮอสซีสเต็ม
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บจ.คนอฟยิปซั่ม (ประเทศไทย)
 • บจ.แอชเซ็ท แมเนจเม้นท์ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)
 • บจ.เอ็นวายซายน์
 • บมจ.ซี.พี.แลนด์
 • บมจ.อัคคีปราการ
 • บจ.ทีโอเอเพอฟอร์มมานซ์โค๊ตติ้งคอร์ปอเรชั่น
 • Kluber Lubrication (Thailand) Co.,LTD.
 • บจ.เอสเอ็มพรอพเพอร์พลัส
 • บจ.ทรูแวลูเอชั่น
 • บจ.บี.บี.โฮลดิ้ง
 • บจ.พูลพิพัฒน์
 • บจ.ไทร์โมลด์ (ประเทศไทย)
 • บจ.สยามมิตรโอโตพาร์ท
 • บจ.โปร 9 เซอร์วิส
 • บจ.ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)
 • บจ.ธนชัยเอ็นยิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส
 • บจ.แมสซีฟ คอมพิวเตอร์
 • บจ.บัดดี้กรุ๊ป
 • บจ.ปีเตอร์สัน 1990
 • บจ.อ่างทองเพาเวอร์
 • บจ.ไดเฮ็นอิเล็คทริค
 • สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานลำปาง
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสุพรรณบุรี
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนครราชสีมา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 • บจ.ไร้ท์แมน
 • บจ.พรอสเพอริตี้ คอนกรีต
 • บจ.เน็ตบีบี
 • บจ.อะไลดแมนูแฟคเจอริ่งเซอร์วิส
 • บจ.ดีแลนด์กรุ๊ป
 • บจ.เซ็กโก้เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน
 • สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บจ.เอพีพีดีเวลล็อปเม้นท์
 • บจ.เอ็มอาร์พีเอ็นจิเนียริ่ง
 • บจ.ไมนฮาร์ท(ประเทศไทย)
 • บจ.พรีเมียร์บิสสิเนสอินเตอร์
 • บจ.เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
 • บจ.แอพพลิแคด
 • บจ.พรีม่าแฮมฟู้ดส์ (ไทยแลนด์)
 • บจ.อิตัลไทยวิศวกรรม
 • บจ.สยามโคทเต็ดแอ็บแบรซีฟ
 • บจ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
 • บจ.ออโต้เม็ททอล
 • บจ.ซันไชย์อินเตอร์เนชั่นแนล