ตารางอบรม Network ธันวาคม 2562 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรม Network ธันวาคม 2562

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin and Security สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการอบรมหลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ และผู้สนใจเรียนรู้ระบบเครือข่ายเพื่อนำไปสร้างอาชีพ นำไปพัฒนางานในองค์กร หรือหน่วยงาม รับสอนเน็ตเวิร์กทั้งในและนอกสถานที่ ในราคาพิเศษ