ตารางอบรม Network พฤศจิกายน 2562 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

ตารางอบรม Network พฤศจิกายน 2562

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายเบื้องต้น

รับสมัครผู้เข้าอบรม Computer Network, Network Admin, Server , Hacking, MikroTik, VMware

สำหรับท่านที่ลงเรียนหลักสูตร VMware vSphere ทั้ง Level 1 และ Level 2 ในเดือนนี้ ท่านได้รับสิทธิ์อบรมฟรีหลักสูตร Veeam Backup อีก 1 วัน มูลค่าถึง 4,900 บาทฟรีอีกด้วย ความรู้ดีๆ รอคุณมาเก็บเกี่ยวที่นี้ EZ-ADMIN Training Center