ตารางอบรม Network & Security ตุลาคม 2565

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ตารางอบรม Network & Security ตุลาคม 2565

EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่และผู้สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายทั้งแบบ Onsite ที่ศูนย์อบรม รับอบรมเหมากลุ่มทั้งแบบ Onsite และแบบเรียนผ่าน ZOOM รับอบรมนอกสถานที่ลูกค้า และจัดอบรมนอกสถานที่พร้อมเบรคให้ลูกค้าในทุกหลักสูตรที่เปิดบริการ ในราคาที่เหมาะสม 

รับสมัครคนเรียนหลักสูตรทางด้าน Network, Server, Firewall, Wireshark, VMware, Hacking