ตารางอบรม Network & Security พฤศจิกายน 2565

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ตารางอบรม Network & Security พฤศจิกายน 2565

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เปิดรับสมัครผู้สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่ายตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ Basic Network ไปจนถึงเรียนรู้ความปลอดภัยและช่องโหว่บนระบบเครือข่าย เพื่อนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายในองค์กร รวมทั้งไปสร้างอาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่าย โดยในเดือน พฤศจิกายน 2565 เปิดให้ความรู้ในหลักสูตรดังนี้

รับสมัครคนเรียนหลักสูตรทางด้าน Network, Server, Firewall, Wireshark, VMware, Hacking