ตารางอบรม Network & Security ธันวาคม 2565

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

ตารางอบรม Network & Security ธันวาคม 2565

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานระบบเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถจัดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กรให้ใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการอบรมทั้งแบบ Onsite, In-house และอบรมผ่าน ZOOM ตามความต้องการของลูกค้าในราคาพิเศษ

บริการอบรมทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับมือใหม่ที่มาสาย Admin และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่าย กับหลักสูตรอบรมBasic Network, FortiAnalyZer, Wireshark L1, Profession Real Network และหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายกับศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด