ตารางอบรมด้านระบบเครือข่าย มีนาคม 2562 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

ตารางอบรมด้านระบบเครือข่าย มีนาคม 2562

สำหรับเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมแก่ลูกค้าในหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย ได้แก่ Network Basic, Network Firewall (Level1 +Level2), Ethical Hacking, Web Hacking, VMware (Level1+Level2) และ CCNA 

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองที่นั่งอบรมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ Firewall  ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

<<<สถานที่อบรมสำหรับปี 2562 ทางศูนย์อบรมเปลี่ยนสถานที่อบรมไปอยู่ "เมืองทองธานี" ในส่วนของตึก KAITAK (ไคตัค) ชั้น 7 ห้องที่ 31 ลูกค้าที่เดินทางจากเส้นอนุสาวรีย์ มีรถตู้ประจำทาง รถเมล์ เดินทางสะดวก  >>>