โปรโมชั่นอบรมแบบเหมากลุ่ม - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่นอบรมแบบเหมากลุ่ม

     สำหรับลูกค้าในนามองค์กร หรือบุคคล ที่ต้องการจัดกลุ่มมาอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางด้านระบบเครือข่าย Network ที่ทางศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training เปิดสอน หรือคอร์สพิเศษที่ท่านต้องการ โดยจัดกลุ่มกันมาอบรมที่ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เราขอแนะนำโปรโมชั่นเหมากลุ่มมาอบรมในราคาพิเศษ โดย

1. อบรมแบบเหมากลุ่มระยะเวลา 3 วัน ราคาวันละ 10,000 บาท

2. อบรมแบบเหมากลุ่มระยะเวลาตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป คิดราคาวันละ 9,000 บาท

สำหรับผู้เข้าอบรม 6-8 ท่าน

โปรโมชั่นอบรมเน็ตเวิร์กแบบเหมากลุ่มกับ ez-admin training center