โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

Linux Server ระบบปฏิบัติการที่ Admin ควรรู้

โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux

     การทำความเข้าใจโครงสร้างของไฟล์และไดเรคทอรีของ RedHat ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยให้เรามองภาพเส้นทางการเชื่อมโยงและสามารถใช้คำสั่งเพื่อเข้าไปจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux            

     โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux จะมีลักษณะเป็นแบบ “ต้นไม้ (Tree)” ส่วนบนสุดจะเรียกว่า “Root ไดเรคทอรี” แทนด้วยเครื่องหมาย / (Back Slash) ในระดับล่างลงมาจะประกอบด้วย ไดเรคทอรี ย่อยต่างๆ ตามระดับ (Level) ดังรูปด้านล่าง

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง File และ Directory บน Linux

โดยในแต่ละไดเรคทอรีก็จะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน โดยไดเรคทอรีสำคัญที่ควรรู้จัก มีดังนี้

 • / : เป็น Root ไดเรคทอรี (รูท ไดเร็คทอรี) ของ Linux จะอยู่ชั้นบนสุด และด้านล่างจะประกอบด้วยไดเรคทอรีย่อยต่างๆ
 • /bin : เก็บไฟล์โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งลงเครื่อง และคำสั่งที่ใช้ในการจัดการ (Utilities) ของระบบ เปรียบได้กับเป็นโฟลเดอร์ System32 ของ Windows นั่นเอง
 • /boot : เก็บเคอเนลและไฟล์สำคัญในการบู๊ตเครื่อง (Boot Loader) เช่น LILO หรือ GRUB
 • /dev : เก็บไฟล์ของอุปกรณ์ต่างๆ (Device File) ที่ใช้สำหรับการอ้างอิงตัวอุปกรณ์ เพราะบน Linux ทุกอย่างจะถูกเก็บค่าเป็นไฟล์ทั้งหมด เช่น ฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บที่ /dev/hda, พริ้นเตอร์เก็บที่ /dev/lp หรือพอร์ต COM1 เก็บที่ /dev/tty0
 • /etc : เป็นไดเรคทอรีสำคัญ เก็บไฟล์คอนฟิก (Configuration) ของโปรแกรมต่างๆ, ไดเรคทอรีที่ใช้ในการเซ็ตอัประบบ และค่าการทำงานของระบบเครือข่าย เช่น local, รหัสผ่านหรือไฟล์ที่เกี่ยวกับยูสเซอร์
 • /home : เก็บไดเรคทอรีของยูสเซอร์ทุกคนที่สร้างขึ้นมาในระบบ (ยกเว้นยูสเซอร์ Root)
 • /lib : เก็บค่าไลบราลี (Library) แบบไดนามิคที่สำคัญต่อการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ คล้ายกับการทำงานของไฟล์ .DLL ของ Windows
 • /lost+found : เก็บไฟล์ที่เสียหายจากการทำงานที่ผิดพลาด เช่น ปิดเครื่องไม่ดี หรือไฟดับในขณะที่เครื่องกำลังเรียกใช้ไฟล์นั้นๆ อยู่ โดยโปรแกรม fsck จะทำการตรวจสอบเมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่ แล้วเขียนไฟล์ที่ผิดพลาดนั้นลงใน /lost+found
 • /mnt : ใช้สำหรับการเมาท์อุปกรณ์และระบบไฟล์ของพาร์ทิชั่นต่างๆ
 • /opt : เก็บไฟล์โปรแกรมที่ได้จากการคอมไพล์ด้วยตัวเอง
 • /proc : เก็บข้อมูลในขณะที่มีการโพรเซสและเป็นเพียงไฟล์เสมือน (Virtual File System) ที่ใช้ในการกำหนดค่าการทำงานของเคอเนล
 • /root : เป็นไดเรคทอรีของยูสเซอร์ Root
 • /sbin : เก็บไฟล์โปรแกรมที่ทำงานในขณะที่บู๊ตระบบ โดยมีเพียงยูสเซอร์ Root เท่านั้นที่มีสิทธิสั่งรันได้
 • /tmp : เก็บไฟล์ขยะหรือไฟล์ชั่วคราวของยูสเซอร์ทุกคน
 • /srv : เก็บไฟล์ข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการด้านต่างๆ
 • /usr : เก็บไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งลงเครื่องรวมถึงไฟล์ข้อมูลของระบบด้วย เปรียบเสมือนกับโฟลเดอร์ Program Files ของ Windows
 • /var : เก็บ Log File ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลในไดเรคทอรีจะถูกอ่านเขียนอยู่ตลอด

คลิกอ่านบทความทั้งหมด