การเมาท์ไดร์ฟและการติดตั้งแพ็กเกจ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

Linux Server ระบบปฏิบัติการที่ Admin ควรรู้

การเมาท์ไดร์ฟและการติดตั้งแพ็กเกจ

     ถึงแม้ว่า RedHat จะติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานมาให้บางส่วนแล้ว แต่บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอ ในบทนี้จะแนะวิธีการติดตั้งและการอัปเดตโปรแกรมต่างๆ ของ RedHat ว่ามีวิธีใดบ้างและแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

รู้จักการติดตั้งโปรแกรมบน RedHat

     RedHat จะเรียกชุดโปรแกรมสำหรับการติดตั้งว่า “แพ็กเกจ” (Package) สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ง่าย โดยการนำเอาไฟล์สำคัญต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งมาคอมไพล์ (Complie)  เป็นไฟล์แพ็กเกจที่มีนามสกุลเป็น .rpm ทำให้เราไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการคอมไพล์ซอร์สโค้ดลงไปได้มาก

     การติดตั้งแพ็กเกจบน RedHat จะคล้ายกับ Redhat หรือ Fedora โดยมี 3 รูปแบบให้เลือก คือ

  • ติดตั้งผ่านคำสั่ง RPM (Redhat Package Manager)
  • ติดตั้งผ่านคำสั่ง YUM (Yellow dog updater Modified)
  • ติดตั้งโดยการคอมไพล์ซอร์สโค้ดเองด้วยคำสั่ง ./configure หรือ make เป็นต้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม