การใช้งาน Linux เบื้องต้น - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

Linux Server ระบบปฏิบัติการที่ Admin ควรรู้

การใช้งาน Linux เบื้องต้น

การใช้งานเบื้องต้น

        หลังจากติดตั้งเสร็จ Linux ในเนื้อหา "ทำไม Admin ต้องศึกษา Linux" ไปแล้ว มาหัวข้อนี้เราจะพามารู้จักพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นต่างๆ ของ Linux RedHat กัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจการทำงานในระดับสูงต่อไป

รู้จัก Shell

        RedHat ก็เหมือนกับ Linux ใน Distro อื่นๆ ที่ใช้เคอเนล (Kernel) ในการควบคุมการทำงานและจัดสรรทรัพยากรในส่วนของฮาร์ดแวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่น ควบคุมการทำงานของโพรเซส (Process) ต่างๆ, การจัดการไฟล์และอุปกรณ์ Input และ Output หรือการจัดการหน่วยความจำ เป็นต้น จึงถือว่าเคอเนลเป็นส่วนแกนกลางหรือหัวใจสำคัญของระบบ Linux Server ที่คอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

การทำงานเบื้องต้นของ Linux สอนการทำงานเบื้องต้นของ Linux

     โดย RedHat จะใช้ Shell Interface (มีทั้งแบบ Command Line และ Graphic User interface) เป็นส่วนที่คอยรับคำสั่งจากผู้ใช้แล้วแปลเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งงานให้กับเคอเนลทำงาน เช่น สั่งให้เคลียร์หน่วยความจำในระบบ หรือควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อ

     Shell มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น เช่น Bourne shell (sh), Debian Almquist shell (dash), Bourne Again Shell (bash), C shell (csh), tcsh, zsh หรือ sash

     สำหรับ Shell ชนิดแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1970 บนระบบปฎิบัติการ UNIX เรียกว่า Bourne shell ปัจจุบัน Shell ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Bash (ย่อจาก “Bourne Again Shell”)

     Bash shell ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Shell อื่นๆ และยังสามารถทำงานร่วมกับ Bourne shell ได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับ User root จะใช้ Bash shell เป็นค่าเริ่มต้นในการทำงาน

ดาวน์โหลดบทความทั้งหมด