มารู้จักกับ Web Joomla E-Commerce and E-Marketing - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

มารู้จักกับ Web Joomla E-Commerce and E-Marketing

หลักสูตร Joomla E-Commerce and E-Marketing โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ส่วนหลัก ได้แก่

  • การออกแบบและปรับแต่ง Template ของเว็บไซต์ด้วย PhotoShop and Illustrator
  • การสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla
  • การสร้างระบบซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วย HikaShop
  • การทำระบบ SEO ด้วย E-Marketing สำหรับผู้เริ่มต้น 
  • คู่มือจะจัดทำเป็นคู่มือพร้อมภาพประกอบที่สามารถให้ผู้เข้าอบรมนำกลับไปทบทวนซ้ำเนื้อหาที่อบรมได้สะดวก
  • การเรียนการสอนเราจะให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำเว็บไซต์ ออกแบบ ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้
  • ที่สำคัญคือ เราเน้นสอนทุกส่วนบนเว็บไซต์ที่มีความสำคัญกับระบบ Search Engine และ E-Marketing เพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้จริง