หลักสูตรอบรม Veeam Backup คอร์สอบรม 1 วัน

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Veeam Backup คอร์สอบรม 1 วัน

Veeam Backup and Replication (1 Day)

Learn to use Veeam's Backup and Replication tool in VMware infrastructure.

Day 1 : Trainingthe following topics

  1. Feature Overview: Veeam Backup and Replication
  2. Installing Veeam Backup and Replication
  3. Connecting Veeam Backup to vSphere
  4. Creating and Running a Backup Job
  5. Reviewing and Re-adjusting a Backup Job
  6. Restoring an Entire VM
  7. Replicate VMs with Veeam Replication for Disaster Recovery
  8. Backup vCenter with Veeam Backup and VSS

คอร์สอบรมฟรีสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร VMware Level 1 + VMware Level 2

และลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมกด Like กด Share เพจ ezgenius.dev

ตรวจสอบตารางอบรมปกติและอบรมฟรีได้ที่ https://www.ez-admin.com/index.php/table-network-training