หลักสูตรอบรม Network Security Policy & Threat Prevention Using Palo Alto Firewalls (Palo Firewall)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Network Security Policy & Threat Prevention Using Palo Alto Firewalls (Palo Firewall)

หลักสูตร Network Security Policy & Threat Prevention Using Palo Alto Firewalls (Palo Firewall) 

มีเนื้อหาในการอบรม ในระยะเวลา 2 วัน ดังนี้

 1. Palo Alto Intro and Deployment Options
  • Palo Alto Firewall overview
  • Deployment Options
  • Layer 2 deployment
  • Layer 3 deployment
  • Initial configuration
 1. Basic Administrative Tasks
  • Basic Settings
  • Changes and Committing changes
  • Local Administrator Account
  • Interface Management Profile
 1. Security Policy Configuration
  • Security Zones and Traffic Processing
  • Packet Flow
  • Security Policy Rules for applications
  • URL Filtering Rules and Options
  • Custom URL Category
  • Using Address Objects
  • Using Service Objects
  • Using Dynamic Block Lists
 1. Threat Prevention
  • AntiVirus configuration
  • Anti Spyware and DNS Sinkholing
  • Creating custom Anti-Spyware signatures
  • Configuring Vulnerability Protection and Custom Signatures
  • File Policies
  • Configuring Wildfire
  • Configuring Data Filtering (Data Leakage Prevention)
  • Denial Of Service Protection
  • Implementing Zone and Host Denial Of Service Protection
 1. Basic and Intermediate Networking
  • Default Route
  • OSPF Routing
  • Using Multiple Virtual Routers
  • Multiple Virtual Router NAT and Security Policy Example
 1. VPN IPSec configuration
  • VPN IPSEC intro and configuration
  • Client to Site
  • Site to Site
 1. QoS
  • QoS Introduction
  • QoS Download Upload Bandwidth Restriction
  • QoS Classification and Marking

 ระยะเวลาอบรม 2 วัน ค่าบริการอบรมก่อน VAT = 5,500 บาท

หมายเหตุ : ลูกค้าเก่า แจ้งชื่อ หรือชื่อบริษัท พร้อมเบอร์โทรของท่าน เพื่อรับส่วนลดทันทีก่อน VAT =  300 บาท 

โปรโมชั่นถึงสิ้นปี 2564 เท่านั้น