หลักสูตร FortiGate Next Generation Firewall Level2

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตร FortiGate Next Generation Firewall Level2

หลักสูตร FortiGate Next Generation Firewall Level2

(เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

     หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer Level 2 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับทดสอบการทำ LAB 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ คือ Attacker, Monitoring และ Protection เพื่อเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ของ Hacker การตรวจสอบ ติดตาม และคาดเดาพฤติกรรมของ Hacker และไวรัส ก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเครือข่าย รวมถึงวิธีการใช้ Next-Gen Firewall (Fortigate) เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีต่างๆ ซึ่งจาการทำ LAB เพื่อสร้างสถานะการณ์จำลองนี้
จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองภาพการใช้งาน Firewallเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
     ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้ Fortigate มาเชื่อมต่อกับ Radius Server หรือ Active Directory Server เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังฐานข้อมูลของ Server เหล่านี้ ในการดึง User accounts มาใช้งานร่วมกับระบบ Authen หรือ Single Sign On บนตัว Fortigate ได้ เพื่อสร้างระบบการ Authen ที่ง่ายต่อการ Login ในหลายระบบและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

1. เรื่องของ TCP/IP และรูปแบบการโจมตีของ Hacker
- TCP/IP Model 5 Layer
- การทำงานของ TCP
- 3-Way Handshake
- สถานะของ TCP Flags
- การโจมตีรูปแบบต่างๆ บน OSI Model
- พอร์ตอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของ Hacker

2. การกำหนดค่าพื้นฐานของ Fortigate สำหรับการทำ LAB
- กำหนด IP ของ Interface WAN/LAN และ Policy ออกอินเทอร์เน็ต
- การสร้าง Virtual IP และกำหนด Policy สำหรับ Server
- การเพิ่ม Widget ของ Interface WAN สำหรับการตรวจสอบ
- กำหนดเวลาใน Fortigate ให้ตรงกับเวลาจริง
- เปิดคุณสมบัติ Local Report และ Multiple Interface Policies
- เปิดคำสั่งตรวจสอบ Log ใน Security Profiles

3. ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ตและใช้ Firewall ป้องกัน
- ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ต
- การใช้ Firewall ป้องกันการถูกสแกนพอร์ตที่ผิดปกติ

4. ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS และการใช้ Firewall ป้องกัน
- ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS ด้วยวิธี SYN Flood
- การใช้ Firewall ป้องกันการโจมตีแบบ SYN Flood

5. ตรวจสอบการโจมตีแบบ Exploitation เพื่อวาง Backdoor และการใช้ Firewall ป้องกัน
- การสร้างไฟล์ Exploit เพื่อใช้ในการเจาะช่องโหว่
- ตรวจสอบการถูกเจาะช่องโหว่จากไฟล์ Exploit
- การใช้ Firewall ป้องกันการถูกเจาะช่องโหว่

6. สร้างระบบ LDAP Authentication เพื่อ Log in ด้วย User Account จาก Windows Server (AD)
- การสร้าง User Account และ Group บน Windows Server
- กำหนดให้ Fortigate เชื่อมต่อกับ Active Directory บน Windows Server

7. สร้างระบบ Authentication Single Sign ON (SSO) ร่วมกับ Windows Server (AD)
- ติดตั้ง Fortinet Single Sign On Agent ลงใน Active Directory
- กำหนดค่าการทำงานของ FSSO ให้เชื่อมต่อร่วมกับ Windows Server
- กำหนดค่าการทำงาน SSO บน Fortigate ให้เชื่อมต่อข้อมูลใน Active Directory

8. การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN
- การกำหนดค่า IPSec VPN แบบ Remote Access บน Fortigate

9. การทำระบบ High Availability (HA) เพื่อให้ Firewall ทำงานทดแทนกันได้

 หลักสูตรอบรม Network firewall สำหรับผู้ที่ต้องการทำระบบป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย อย่างมืออาชีพ

<<<<ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือเนื้อหาการอบรมบางส่วน ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ>>>>>>

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

ค่าบริการอบรม 5,500 บาท