หลักสูตร Analyzing and Troubleshooting with Wireshark (Wireshark Level1)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Analyzing and Troubleshooting with Wireshark (Wireshark Level1)

หลักสูตร Analyzing and Troubleshooting with Wireshark (Wireshark Level1)

อบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท 

(ตรวจสอบระบบ วิเคราะห์แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark)

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการใช้งาน Wireshark เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น หาสาเหตุความล่าช้าของระบบ การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ระบบเครือข่ายถูกโจมตี หรือต้องการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบ เป็นต้น โดยหลักสูตร Wireshark มีรายละเอียดดังนี้

 1. รู้จัก Wireshark และรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อดักจับข้อมูลในระบบเครือข่าย
  • รู้จัก Wireshark
  • Wireshark ช่วยตรวจสอบอะไรได้บ้าง
  • รูปแบบการเชื่อมต่อ Wireshark ในระบบเครือข่าย
  • ประโยชน์ของการทำ Network Visibility
  • ประเภทของโปรแกรม Network Monitor
  • ความสามารถของ Wireshark
 2. กำหนดค่าการทำงานของ Port Mirroring ใน Switch ยี่ห้อต่างๆ
  • การเปิดโหมด Span ใน Switch ของ Cisco
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Unifi Switch
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Ubiquiti EdgeRouter
  • การกำหนด Port Mirroring ใน Mikrotik
  • การกำหนด Port Mirroring ใน HP
  • ข้อควรระวังในการทำงานของ Port Mirroring
 3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Wireshark เบื้องต้น
  • การติดตั้งโปรแกรม Wireshark
  • เริ่มต้นใช้งานและรู้จักส่วนประกอบสำคัญของ Wireshark
  • หัวข้อต่างๆ ใน Packet List Pane
  • รู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆ ของ Related Packets Indicator
  • การกำหนดค่า Capture Options
  • การ Export File สำหรับตรวจสอบข้อมูลภายหลัง
  • การสร้าง Profile เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของโปรแกรมตามที่ต้องการ
 4. ทบทวนเรื่องของ TCP/IP Model 5 Layer และพื้นฐานการทำงานของ TCP
  • TCP/IP Model 5 Layer
  • การทำงานของ TCP
  • 3-Way Handshake
  • สถานะของ TCP Flags
  • Window Size และการ Sliding Window
  • การทำงานของ UDP
 5. พื้นฐานการวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Wireshark
  • การสร้างภาพระบบเครือข่ายจากการวิเคราะห์แพ็กเก็ต
  • การใช้ Wireshark ดักจับรหัสพาสเวิร์ดและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในแพ็กเก็ต
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตแบบแยกส่วนต่างๆ (Dissect a Packet)
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตการทำงานเบื้องต้นของ TCP
  • การวิเคราะห์แพ็กเก็ตของ Services ต่างๆ ที่สำคัญของระบบเครือข่าย เช่น ARP, DNS, HTTP, FTP, DHCP และ RDP
 6. ตรวจสอบความผิดปกติของการติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย
  • ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของ Trace File
  • การใช้ Converstation ตรวจสอบสถิติของการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง
  • แท็บ Ethernet
  • แท็บ IPv4
  • แท็บ IPv6
  • แท็บ TCP
  • แท็บ UDP
  • การอ่านค่า Relative Start และ Duration เพื่อหาความผิดปกติ
  • การใช้ Expert Info ตรวจสอบความผิดปกติของระบบเครือข่าย
  • สัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่ควรตรวจสอบ
 7. การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการดักจับหรือให้แสดงผลด้วย Capture Filter และ Display Filter
  • การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการดักจับด้วย Capture Filter
  • Capture Filter ที่ใช้งานบ่อย
  • การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการแสดงผลด้วย Display Filter
  • Display Filter ที่ใช้งานบ่อย
  • การทำ Display Filter ในส่วนต่างๆ ของ Wireshark
  • การสร้างปุ่ม Display Filter ที่ใช้งานบ่อยเพื่อสะดวกในการใช้งาน
  • การประกอบแพ็กเก็ตที่แยกส่วนจากแอปพลิเคชั่นต่างๆ กลับมาเป็นแพ็กเก็ตที่สมบูรณ์อีกครั้ง
 8. วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการทำงานของระบบเครือข่าย
  • วิเคราะห์ปัญหา Server และโปรโตคอล HTTP ตอบกลับล่าช้า
  • วิเคราะห์ปัญหาการเกิด TCP Retransmission และกฏของการจัดลำดับสี (Coloring Rules)
  • วิเคราะห์ปัญหา DNS Server ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลล่าช้า (DNS Response Time)
  • วิเคราะห์ปัญหาการเกิด Broadcast Storm หรือ ARP Storm
  • วิเคราะห์ปัญหาจากการสูญเสียแพ็กเก็ต (Packet Loss)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความแออัดของระบบเครือข่าย (Network Congestion)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของแอปพลิเคชั่นที่ใช้งาน (Application Response Time)
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง Server ไม่พร้อมให้บริการ (Busy Servers)
  • วิเคราะห์การทำงานของ TCP และโปรโตคอลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับเครื่อง Server (TCP Protocol Issues)
 9. การสร้างกราฟจากแพ็กเก็ตทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
  • การสร้าง I/O Graph เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการตอบสนองข้อมูลของแอปพลิเคชั่นต่างๆ
  • การสร้าง TCP Stream Graphs แสดงภาพการเคลื่อนที่ของแพ็กเก็ตเพื่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
  • การสร้าง Throughput Graphs แสดงภาพความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาความล่าช้าในระบบเครือข่าย

 จบหลักสูตรแล้วได้อะไร?

 • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายขนาดเล็กและกลาง ในระดับพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับ Engineer หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

คลิกดาวน์โหลดคอร์ส wireshark