หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Active Directory Disater & Security & Recovery :WS2008R2-L3

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Active Directory Disater & Security & Recovery :WS2008R2-L3

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การติดตั้งระบบ Remote Access VPN เข้ารหัสการรีโมทจากเครื่องภายนอก

2. การกำหนด Network Policy ควบคุมความปลอดภัยจากเครื่องภายนอกที่เข้ามาเรียกใช้ Active Directory

3. การย้ายและการยึดเครื่องเพื่อให้เครื่อง Operation Master กลับคืนมา เมื่อยาม Active Directory มีปัญหา

4. การโปรโมท Domain Controller ต่างสาขา ด้วย RODC เพื่อความปลอดภัยของ Active Directory

5. การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin

6. การติดตั้งระบบ Server Clustering & Fail Over ป้องกันระบบและข้อมูลไม่ให้สูญหาย

7. การกำหนดค่า Advanced Security Firewall ปกป้อง Server ไม่ให้ถูกโจมตี

8. การแบ็คอัพ System State และกู้ข้อมูลใน Active Direcotry

9. การแบ็คอัพแบบ Full Server เพื่อย้ายหรือกู้เครื่อง Server ให้กลับมาเหมือนเดิมทั้งหมด

อบรม 2 วัน ราคา 3,900 บาท

เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่