คลิกอ่านหลักสูตร Windows Server 2008R2 (นอกสถานที่)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

     Windows Server 2008R2 ถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า และถูกแทนที่ไปด้วย Windows Server 2016R2 แล้วก็ตาม แต่หลายๆ หน่วยงานก็ยังคงใช้ตัวนี้ในการจัดการ Server ภายในกันอยู่ ดังนั้นสำหรับท่านที่ยังสนใจอบรม Windows server 2008R2 ท่านก็สามารถจัดกลุ่มมาอบรม หรือใช้บริการอบรมนอกสถานที่ได้ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. Windows Server 2008R2 Level 1 (Overall Basic)

2. Windows Server 2008R2 Level 2 (การจัดตั้ง Domain Controller) เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

3. Windows Server 2008R2 Level 3 (Active Directory Disater & Security & Recovery) เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การติดตั้งระบบ Remote Access VPN เข้ารหัสการรีโมทจากเครื่องภายนอก

2. การกำหนด Network Policy ควบคุมความปลอดภัยจากเครื่องภายนอกที่เข้ามาเรียกใช้ Active Directory

3. การย้ายและการยึดเครื่องเพื่อให้เครื่อง Operation Master กลับคืนมา เมื่อยาม Active Directory มีปัญหา

4. การโปรโมท Domain Controller ต่างสาขา ด้วย RODC เพื่อความปลอดภัยของ Active Directory

5. การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin

6. การติดตั้งระบบ Server Clustering & Fail Over ป้องกันระบบและข้อมูลไม่ให้สูญหาย

7. การกำหนดค่า Advanced Security Firewall ปกป้อง Server ไม่ให้ถูกโจมตี

8. การแบ็คอัพ System State และกู้ข้อมูลใน Active Direcotry

9. การแบ็คอัพแบบ Full Server เพื่อย้ายหรือกู้เครื่อง Server ให้กลับมาเหมือนเดิมทั้งหมด

อบรม 2 วัน ราคา 3,900 บาท

เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

   ในด้านความปลอดภัย ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงการสร้างระบบความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นความสามารถของ Server 2008 R2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อเครื่อง Server หลักล่มหรือถูกทำลายจะมีวิธีการอย่างไรที่จะกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้เร็วที่สุด, หากต้องการติดตั้งเครื่อง Server ในสาขาที่อยู่ไกลออกไป โดยตั้งไว้ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มี Admin ดูแลจะสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครื่อง Server ได้อย่างไร, ถ้าไม่ต้องการให้พนักงานเซฟข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงฮาร์ดดิสก์ที่แชร์ไว้จากเครื่อง Server เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลง mp3 หรือไฟล์ .exe จะกำหนดค่าแบบไหน, ต้องการกู้คืน Account ต่างๆ ใน AD ที่ถูกลบทิ้งไปทำได้หรือไม่, จะสร้างระบบป้องกันเครื่องภายนอกที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องภายในจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไร, การป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายด้วยการทำ Backup และ Restore, การตรวจสอบและติดตามระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่อง Server, การทำ VPN เชื่อมต่อเครือข่ายนอกและภายในเข้าหากัน


รายละเอียดหลักสูตร 

1. รู้จัก Windows Server 2008 R2 และความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

2. การติดตั้ง Windows Server 2008 R2 แบบ Clean Install และ Upgrade จาก Server 2003

3. การบริหารจัดการ Harddisk และการทำ RAID

4. การติดตั้ง Active Directory และโปรโมทเป็นเครื่อง Domain Controller

5. การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client

6. สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)

7. การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม

8. การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย

 • กำหนดสิทธิ์ Permission & Security
 • การทำ Disk Quota เพื่อการจำกัดพื้นที่การใช้ไฟล์ข้อมูลบน File Server
 • การทำ File Screening ไม่ให้เซฟไฟล์ต้องห้าม
 • การกู้ไฟล์ข้อมูลที่สูญหายกลับมาด้วย Shadow Copy

9. กำหนดนโยบายเพื่อจำกัดสิทธิการใช้งานของ User ด้วย Group Policy

 • สร้างหน้าต่างต้อนรับและแจ้งเตือนข้อบังคับการใช้งานไปที่เครื่อง Client
 • ซ่อนและปิดการใช้งานไดรฟ์ต่างๆ ใน My Computer บนเครื่อง Client
 • กำหนดภาพพื้นหลังและล็อกการเปลี่ยนภาพหน้าจอ Desktop บนเครื่อง Client
 • การ Map Drive แบบอัตโนมัติไปที่เครื่อง Client
 • การทำ Shortcut ของโปรแกรมต่างๆ ไว้บนหน้า Desktop
 • การลิงค์ Group Policy ไปใช้งานร่วมกับแผนกอื่น
 • การแบ็คอัพและออกรายงานของ Group Policy

10. การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งาน Print Server

11. Remote Shutdown สั่งปิดเครื่อง Client ผ่านระบบเครือข่าย

12. ระบบ Domain Name System (DNS)

13. การติดตั้ง Web Server ให้บริการเว็บไซต์ภายในเครือข่าย Intranet ด้วย IIS 7

 • การทำเว็บไซต์แบบ Default Web
 • การทำเว็บไซต์แบบ Virtual Host ทั้งแบบ IP Base และ Name Base
 • การติดตั้งตัวแปลภาษา ASP และ PHP บน IIS

14. การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)

15. Backup และ Restore กู้คืนระบบ Active Directory และข้อมูลสำคัญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กเบื้องต้นมาแล้ว
 2. ผู้ที่ต้องการทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยของ Server 
 3. ผู้ที่ทำงานด้านไอที

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การทำงานของ Forest, Domain และ Sites

2. การสร้าง Site และ Child Domain

3. การสร้าง User Accounts หลายคนพร้อมกันด้วยสคริปต์อัตโนมัติ

4. กำหนดประเภทของ Group เพื่อ Log on เข้าไปใช้ทรัพยากรข้าม Sites

5. การสร้าง Domain Tree ใหม่ภายใต้ Forest เดิม

6. การทำ Diligration และมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ช่วยคนสำคัญ โดยการสร้างหน้าต่างและเครื่องมือควบคุม เครื่อง Server แล้วนำไปใช้ที่ฝั่งเครื่อง Client

7. การโปรโมท Addition Domain ข้าม Site และติดตั้งโปรแกรมแบบอัตโนมัติไปยังเครื่อง Client สาขาต่างๆ

8. การติดตั้ง RemoteApp ให้เครื่อง Client เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ จากเครื่อง Server

9. การติดตั้ง OS ให้กับเครื่อง Client ผ่านระบบเครือข่ายด้วย Windows Deployment Service (WDS)

10. การใช้ WDS ทำระบบ Diskless ด้วย Windows7 PE

11. การติดตั้งระบบ Video Streaming ด้วย Windows Media Service (WMS)

12. การ Replicate ข้อมูลระหว่างเครื่อง Server ด้วย Distributed File System (DFS)

13. การกระจายโหลดการทำงานของ Server ด้วย Network Load Balancing

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้เบื้องต้นด้าน Network, Windows Server Level 1
 2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปจัดการระบบ Domain Controller 

เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่