หลักสูตรอบรม Joomla E-Commerce

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Joomla E-Commerce

     เนื้อหาจะประกอบด้วยพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ สร้างระบบตะกร้าออนไลน์ ระบบการจัดการบทความ เมนู โปรแกรมเสริมที่ควรมีบนเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์มีองค์ประกอบครบ สามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1: การออกแบบภาพ Logo และ Header ด้วยโปรแกรม PhotoShop

บทที่ 2 : รู้จักเว็บไซต์ประเภท E-COMMERCE รวมทั้งข้อดีของการทำเว็บ E-Commerce

 • ข้อดีของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ชแต่ละรูปแบบ
 • ประเภทเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช
 • สรุปประโยชน์ของ e-Commerce
 • ทำธุรกิจ e-Commerceให้สำเร็จได้อย่างไร
 • เตรียมความพร้อมก่อนสร้างร้านค้าออนไลน์
 • พื้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์
 • หลักเกณฑ์เลือกใช้ผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ความสำคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ใครมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • เว็บไซต์ที่ต้องจดหรือไม่จดทะเบียนพาณิชย์
 • รูปแบบการชำระเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์
 • สินค้าอะไรที่จะนำมาขายบนเว็บไซต์
 • ทำร้านค้าอย่างไรให้ขายได้และอยู่รอด
 • สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์

บทที่  3 การจัดการร้านค้าออนไลน์และ E-Marketing
ส่วนที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์

 • สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์
 • รู้จักกับโปรแกรมสร้างเว็บ
 • ติดตั้ง Joomla บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง
 • ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนติดตั้ง XAMPP เพื่อสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง
 • ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp เพื่อสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 • กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานฐานข้อมูล
 • กำหนดขนาดในการอัพโหลดไฟล์
 • แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมนานเกินรอ

ส่วนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรมพร้อมจัดการภาษาไทย

 • การติดตั้งโปรแกรม Joomla
 • กำหนดภาษาไทยให้กับ Joomla

ส่วนที่ 3 กำหนดค่าพื้นฐานบน Joomla

 • กำหนดค่าระบบหลัก
 • เปิดให้แสดงตำแหน่งต่างๆ บน Template
 • เปิดให้แสดงระบบสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์
 • การติดตั้ง HikaShop ไว้สร้างระบบ E-Commerce

ส่วนที่ 4 การสร้างระบบตะกร้าออนไลน์

 • สร้างหมวดหมู่สินค้า
 • สร้างรายการสินค้า
 • สร้างวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี
 • สร้างวิธีการขนส่งแบบ EMS และ พัสดุตามมูลค่าการสั่งซื้อ
 • กำหนดให้แสดงสินค้าหน้าเว็บหลัก
 • แก้ปัญหาเอาคำว่า “ต่อหน่วยออก”
 • แก้ปัญหาไม่แสดงคำว่า “บาท”
 • เพิ่มขั้นตอนการเช็คเอาต์
 • สร้างและกำหนดใช้เงื่อนไขข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
 • เรื่องของส่วนลดและคูปองส่วนลด
 • การจัดการใบแจ้งหนี้
 • การจัดการรายงานการสั่งซื้อ
 • การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ
 • ทดลองสั่งซื้อสินค้าที่เราสร้าง
 • การจัดการกับ User ที่เข้ามาซื้อสินค้า

ส่วนที่ 5 นำเสนอบทความบนเว็บไซต์

 • การสร้างหมวดหมู่ไว้จัดเก็บบทความ
 • สร้างบทความไปจัดเก็บตามหมวดหมู่ต่างๆ
 • สร้างบทความเด่นไว้แสดงผลหน้าเพจแรกของเว็บไซต์
 • สร้างบทความที่ไม่เป็นหมวดหมู่
 • เปิดเครื่องมือสำหรับปรับแต่งบทความ
 • การปรับแต่งสีสันสไตล์ให้กับบทความ
 • การดึงภาพมาไว้บนระบบเพื่อใช้ปรับแต่งในบทความ
 • สร้างบทความแบบตารางและมีภาพประกอบ
 • การสร้างบทความแบบ Read More
 • แทรกรูปภาพในเนื้อหาแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดค่าการแสดงผลบทความหน้าเว็บไซต์ ว่าจะซ่อนหรือแสดงอะไร
 • กำหนดการแสดงผลบทความที่แสดงเมื่อคลิกลิงก์เมนู
 • สั่งงดเผยแพร่บางบทความที่ปิดใช้งานชั่วคราว
 • การลบบทความที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว
 • การเรียงลำดับการแสดงผลบทความ
 • แก้ไขบทความบนเว็บไซต์

ส่วนที่ 6 การสร้างและจัดการเมนูบนเว็บไซต์

 • การสร้างเมนูลิงก์ไปยังข้อมูลภายในเว็บไซต์แบบหมวดหมู่แบบบล็อก
 • สร้างกลุ่มเมนู
 • สร้างรายการเมนูลิงก์
 • การสร้างเมนูลิงก์ไปยังข้อมูลภายในเว็บไซต์แบบเนื้อหาเดียว
 • สร้างเมนูลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเว็บไซต์
 • สร้างลิงก์แบบบทความไปยังระบบ HikaShop
 • สร้างลิงก์เมนูให้แสดงผลแบบลิงก์ย่อยๆ
 • ลบเมนูที่ไม่ต้องการใช้งาน
 • สร้างลิงก์เมนูจากภาพหรือข้อความเพื่อชี้ไปยังแหล่งข้อมูลขายสินค้าบนเว็บ

ส่วนที่ 7 การจัดการโมดูล 

 • รู้จักกับโมดูล
 • การสร้างโมดูลแบบ HTML
 • การปิดโมดูลที่ไม่ได้ใช้งาน
 • กำหนดการแสดงผลโมดูลนับจำนวนคนออนไลน์
 • การจัดการโมดูลบทความยอดนิยมบนเว็บไซต์
 • ปรับแต่งโมดูล Random Image
 • ก็อบปี้โมดูลมาใช้งาน
 • เรียงลำดับการแสดงผลโมดูล
 • ติดตั้งโมดูลไว้ใช้งาน
 • สร้างส่วนการติดต่อร้านค้า

อบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท