หลักสูตรอบรม VMware vSphere Level 2 : การติดตั้งและจัดการ VMware vCenter Server เพื่อทำระบบ High Availability (HA) และ Fault Tolerance (FT)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม VMware vSphere Level 2 : การติดตั้งและจัดการ VMware vCenter Server เพื่อทำระบบ High Availability (HA) และ Fault Tolerance (FT)

สำหรับคอร์สอบรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Availability (HA) Clusters ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก และควรที่จะผ่านการอบรมในคอร์ส VMware Level 1 มาก่อน เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

VMware Level 2 (2 Days)

VMware Vsphere ESXi Level 2 : Centralized Control and High Availability System with vCenter Server

Training Details

  1. Introduction to VMware vCenter
  2. vCenter Server Installation and Setup
  3. Adding the ESXi host to the vCenter Server
  4. Cloning a Virtual Machine
  5. Create Network Connections for iSCSI Storage
  6. Virtual Machine Migration (vMotion) of Host and Storage
  7. Creating High Availability (HA) Clusters with vSphere HA
  8. Enable vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler) to Manage Workloads
  9. Avoiding downtime with VMware Fault Tolerance and High Availability

 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาอบรมปกติ 6,500 บาท