หลักสูตรอบรม VMware Level 2 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม VMware Level 2

สำหรับคอร์สอบรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Availability (HA) Clusters ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก และควรที่จะผ่านการอบรมในคอร์ส VMware Level 1 มาก่อน เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

บทที่ 1 รู้จักและติดตั้ง VMware vCenter Server

 • vCenter Server ทาหน้าที่อะไร?
 • ความสามารถของ VMware vSphere & vCenter Server
 • ความสามารถที่สาคัญของ vSphere และ vCenter

 บทที่ 2 การติดตั้งและกาหนดค่าเริ่มต้นของ vCenter

 • ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งแบบ Server Appliance และ For Windows
 • ขั้นตอนการติดตั้ง vCenter Server แบบ Server Appliance
 • การเข้าใช้งาน vCenter Server
 • การเข้าใช้งาน Appliance Management

 บทที่ 3 การเพิ่มเครื่อง ESX เข้าสู่ vCenter

 • การสร้าง Datacenter
 • การเพิ่มเครื่อง ESX

 บทที่ 4 การโคลนเครื่อง Virtual Machine ใน vCenter

 • การโคลนเครื่อง VM ข้ามเครื่อง ESX
 • การตั้งเวลาการโคลนเครื่อง VM 

บทที่ 5 การสร้าง Storage แบบ iSCSI เพื่อนาไปใช้ใน vCenter

 • การสร้าง iSCSI บน Windows Server 2012
 • การเพิ่มฮาร์ดดิสก์แบบ iSCSI ให้กับ ESX ใน vCenter
 • การสร้าง Datastore จากฮาร์ดดิสก์ของ iSCSI

 บทที่ 6 การย้าย VM ข้ามเครื่อง ESX ด้วย vMotion และ Storage Motion

 • การย้าย Storage ของเครื่อง VM จาก Local ไปเก็บไว้ที่ Shared Storage
 • การสร้าง vSwitch และ Port Group สาหรับ vMotion เพื่อการย้ายเครื่อง VM
 • การย้ายเครื่อง VM ด้วย vMotion
 • การใช้ vMotion ย้ายเครื่อง VM และ Storage ไปพร้อมกัน

 บทที่ 7 กาหนดค่า High Availability (HA) Clusters ร่วมกับ vMotion

 • การสร้าง Cluster
 • ย้าย ESX เข้าไปใน Cluster
 • ทดสอบการทางานของ HA

 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาอบรมปกติ 6,500 บาท