หลักสูตร Red Hat/CentOS Enterprise Linux 8 – Level 2 ( 2 Day)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Red Hat/CentOS Enterprise Linux 8 – Level 2 ( 2 Day)

รายละเอียดหลักสูตร

  1. การกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Services ต่างๆ ที่สำคัญ
  2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการ Name Service
  3. ติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการ Web Service
  4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการ File Service
  5. ติดตั้งและจัดการ Database Server เพื่อให้บริการ Database Service
  6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการ Mail Service
  7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server
  8. การทำ Linux Hardening ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของ Services ต่างๆ

ค่าบริการอบรม 5,000 บาท (ก่อน vat)