หลักสูตร : Red Hat/CentOS Enterprise Linux 8 – Level 1 ( 3 Day)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตร : Red Hat/CentOS Enterprise Linux 8 – Level 1 ( 3 Day)

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จัก Red Hat/CentOS และความสามารถต่างๆ ที่แตกต่างจาก Linux อื่นๆ
 2. ติดตั้ง Linux Server (Red Hat/CentOS) เพื่อเตรียมใช้งานในรูปแบบของฝั่ง Server
 3. การใช้งานเบื้องต้นและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ
 4. กำหนดค่า Network Connection
 5. การจัดการรหัสพาสเวิร์ดของ Root และป้องกันการถูก Hack
 6. การเมาท์ไดรฟ์และการติดตั้งแพ็กเกจ
 7. การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี
 8. การจัดการ User Account และ Group
 9. กำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์
 10. จำกัดพื้นที่การใช้งานด้วย Disk Quota
 11. Network File System แชร์ข้อมูลระหว่าง Linux Server
 12. การซิงก์ข้อมูลให้เหมือนกันระหว่าง Linux Server เพื่อความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ
 13. ติดตั้งและจัดการ DHCP Server
 14. ติดตั้ง Samba File Server เพื่อแชร์ไฟล์ให้กับเครื่อง Client ที่เป็น Windows
 15. การจัดการฮาร์ดดิสก์และเพิ่มพื้นที่ให้กับพาร์ทิชั่นสำคัญด้วยคุณสมบัติ LVM

ค่าบริการอบรมก่อน VAT 5,000 บาท