หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

          Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง

          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

!!!!!เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • การติดตั้งช่วงที่ 1
 • วัตถุประสงค์ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop และ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

 • ขั้นตอนการติดตั้ง
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์
 • ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
 • การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักระบบไฟล์ (File System) บน Ubuntu Server
 • การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
 • การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

 • การทำงานด้วยสิทธิ์ Root
 • รู้จัก Shell
 • การใช้งาน Bash
 • การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
 • การทำงานร่วมกับตัวแปร
 • การทำงานด้วย Bash History
 • การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
 • กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
 • การ Shutdown และ Restart
 • คำสั่ง Command Line
 • กำหนดวันและเวลา
 • การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • คำสั่งตรวจสอบสถานะเปิด/ปิด Services ต่างๆ ตอนบู๊ตเครื่อง

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

 • การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • การใช้คำสั่ง ifconfig
 • รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
 • การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
 • การใช้คำสั่ง Ping เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การกำหนดค่า DNS Resolver
 • การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
 • การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
 • การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การติดตั้ง SSH Server
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
 • กำหนดให้ Root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

 • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
 • การอัพเดต Ubuntu Server
 • การติดตั้ง Desktop ให้กับ Ubuntu Server
 • การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

 • โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
 • คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
 • การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ FAT/FAT32
 • การ Mount ไดรฟ์ USB แบบ NTFS

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

 • ตรวจสอบ Permission และความเป็นเจ้าของ
 • ส่วนของ Permission
 • การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
 • กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
 • การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group
 • กำหนดสิทธิ์ Permission ให้กับยูสเซอร์แต่ละคนด้วย ACL

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

 • โครงสร้าง DNS
 • หลักการทำงานของ DNS
 • ข้อมูลใน DNS Server
 • ประเภทของ DNS Server และ Zone
 • Zone ใน DNS
 • Record ใน DNS
 • รู้จักและติดตั้ง Bind9
 • กำหนดค่าการทำงานของ Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

 • การติดตั้ง Apache
 • เปลี่ยนหน้า Default ของ Apache2
 • รู้จักการสร้างเว็บไซต์แบบ Virtual Host
 • การติดตั้ง PHP5

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

 • การติดตั้ง vsFTPd
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
 • กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

 • การติดตั้ง Samba
 • กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
 • กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการ Authentication

บทที่ 13 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 14 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท (เน้นการอบรมนอกสถานที่ รวมทั้งแบบเหมากลุ่มมาอบรม)