หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator

          CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจาก CentOS Linux Server Level 1 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Server

     หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้ รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่่นๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

  1. การกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ Services ต่างๆ ที่สำคัญ
  2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการ Name Service
  3. ติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการ Web Service
  4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการ File Service
  5. ติดตั้งและจัดการ Database Server เพื่อให้บริการ Database Service
  6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการ Mail Service
  7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server
  8. การทำ Linux Hardening ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ Linux Server

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาก่อน VAT 4,900 บาท