หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Overall Basic V.8

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Overall Basic V.8

        CentOS Linux Server Level 1  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างและการทำงานของ Linux ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจาก Windows Server อยู่พอสมควร ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตร CentOS Linux Server นี้จึงเน้นการปูพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น และหลักการคอนฟิกค่า Linux Server ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้เรียนและการนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับสูงต่อไป โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร CentOS Linux Server Over all Basic V.8

 1. รู้จักความสามารถใหม่ของ CentOS เวอร์ชั่น 8
 2. การติดตั้ง CentOS 8 เพื่อเตรียมใช้งานในรูปแบบของฝั่ง Server
 3. การใช้งานเบื้องต้นและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ
 4. กำหนดค่า Network Connection
 5. การจัดการรหัสพาสเวิร์ดของ Root และป้องกันการถูก Hack
 6. การเมาท์ไดรฟ์และการติดตั้งแพ็กเกจ
 7. การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี
 8. การจัดการ User Account และ Group
 9. กำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์
 10. จำกัดพื้นที่การใช้งานด้วย Disk Quota
 11. Network File System แชร์ข้อมูลระหว่าง Linux Server
 12. การซิงก์ข้อมูลให้เหมือนกันระหว่าง Linux Server ด้วยคำสั่ง RSync
 13. ติดตั้งและจัดการ DHCP Server
 14. ติดตั้ง Samba File Server เพื่อแชร์ไฟล์ให้กับเครื่อง Client ที่เป็น Windows
 15. การจัดการฮาร์ดดิสก์และเพิ่มพื้นที่ให้กับพาร์ทิชั่นสำคัญด้วยคุณสมบัติ LVM

อบรม 3 วัน

ราคา 4,900 บาท (ก่อน VAT 7%)