หลักสูตร Windows Server 2019 Level 2: Server administrator & Cloud Services

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Windows Server 2019 Level 2: Server administrator & Cloud Services

หลักสูตร Windows Server 2019 Level 2: Server administrator & Cloud Services
         หลักสูตรการนำ Windows Server มาให้บริการ Service ที่สำคัญต่างๆของระบบเครือข่าย ทั้ง Services พื้นฐานต่างๆ ที่ควรต้องมีในระบบ Domain เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Mail Server หรือการติดตั้ง Services ที่ใช้งานในระบบ Cloud เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
แบบหลายๆ สาขา ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมและข้อมูลสำคัญได้จากทุกที่ เช่น Remote Application Server,
Distribute Fil System และ Load Balancing ของเครื่อง Server เพื่อรองรับการทำงานหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

  1. การติดตั้งและจัดการ DNS Server เพื่อให้บริการแปลงชื่อเครื่องต่างๆ ใน Domain
  2. การติดตั้งและจัดการ Web Server เพื่อให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ในองค์กร
  3. การติดตั้งและจัดการ FTP Server เพื่อให้บริการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้บนเครื่อง Server
  4. การติดตั้งและจัดการ Mail Server เพื่อให้บริการรับส่งอีเมลในองค์กร
  5. การติดตั้งและจัดการ Remote Application Server เพื่อให้เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ บนเครื่อง Server ทั้งผ่านทาง Web Apps และ Win Apps
  6. การติดตั้งและจัดการ Distribute File System เพื่อทาระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบกระจายไปยังเครื่อง Server หลายๆ เครื่อง
  7. การติดตั้งและจัดการ Load Balancing ของเครื่อง Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและป้องกันไม่ให้ Services สาคัญล่ม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

ราคา 4,900 บาท

คำแนะนำ : ผู้ที่เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้าน Network และควรอบรมในหลักสูตร Windows Server 2019 Level 1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้