หลักสูตรอบรม Basic Network & Security (NS01)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Basic Network & Security (NS01)

พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ

     หลักสูตร พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบ (Basic Network & Security : NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยอ้างอิง OSI Model และ TCP/IP Model ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ จากตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญในระดับเริ่มต้นที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้งานจริง รวมถึงการทำ LAB ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบหรืออุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ

     หลักสูตรนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)  และหลักการออกแบบการวางโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ครบถ้วน รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและถูกต้องได้มาตรฐาน พร้อมนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการเรียนมีดังนี้

 1. ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่าย
 2. รู้จัก OSI Model และ TCP/IP Model
 3. การทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
 4. รู้จักรูปแบบการขนส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. รู้จักวิธีการกำหนดและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของระบบเครือข่าย
 6. รู้จักแต่ละ Class ของหมายเลข IP Address และการคำนวณ Subnet
 7. เรียนรู้รูปแบบการรับส่งข้อมูลภายในวง LAN และช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
 8. สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการทำให้เครือข่าย LAN มีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีและดักจับข้อมูล
 9. คำสั่งสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระดับเบื้องต้นของระบบเครือข่าย
 10. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย LAN เพื่อลดปัญหาความล่าช้า แก้ไขคอขวดของระบบ และกำหนดขอบเขตของปัญหาให้อยู่ในวงจำกัด
 11. การเข้าหัวสาย LAN ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน TIA 568A และ 568B
 12. การคอนฟิก Router เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 13. การทำ Port Forward เพื่อให้เครื่องจากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาที่ Server ภายในผ่านอินเทอร์เน็ต
 14. การทำระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ามาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกผ่านระบบ VPN แบบ Client To Site
 15. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของแต่ละสาขาเข้าด้วยกันผ่านระบบ VPN แบบ Site To Site
 16. การคอนฟิก Static Route เพื่อกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกำหนดเอง
 17. การคอนฟิก Dynamic Route เพื่อให้มีการเรียนรู้เส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
 18. การทำ VLAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบ Port Based VLAN

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

 1. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือเตรียมพร้อมเข้าสายงานด้าน Computer Network หรือเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบต่างๆ ที่ต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
 2. ผู้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายมาก่อน หรือมีมาบ้างนิดหน่อย แต่ต้องการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้สามารถวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับขนาดเล็กและกลางได้อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
 3. ผู้ที่ต้องการทำอาชีพทางด้านระบบเครือข่ายอย่างจริงจัง เพื่อต่อยอดความรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป
 4. ผู้ที่ต้องการวางระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการโจมตีจากแฮกเกอร์หรือไวรัสต่างๆ

 พื้นฐานของผู้เรียน

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของสายงานด้าน Computer Network ดังนั้นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายใดๆ มาก่อน ก็สามารถเข้าอบรมได้ แต่ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาบ้าง