หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

รายละเอียดหลักสูตร

  1. เรื่องของ TCP/IP และรูปแบบการโจมตีของ Hacker
  2. การกำหนดค่าพื้นฐานของ FortiGate สำหรับการทำ LAB
  3. ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ตและใช้ Firewall ป้องกัน
  4. ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS และการใช้ Firewall ป้องกัน
  5. ตรวจสอบการโจมตีแบบ Exploitation เพื่อวาง Backdoor และการใช้ Firewall ป้องกัน
  6. สร้างระบบ LDAP Authentication เพื่อ Log in ด้วย User Account จาก Windows Server (AD)
  7. สร้างระบบ Authentication Single Sign ON (SSO) ร่วม Windows Server (AD)
  8. การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN
  9. การทำระบบ High Availability (HA) เพื่อให้ Firewall ทำงานทดแทนกันได้

 หลักสูตรอบรม Network firewall สำหรับผู้ที่ต้องการทำระบบป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย อย่างมืออาชีพ

<<<<ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือเนื้อหาการอบรมบางส่วน ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ>>>>>>

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

ค่าบริการอบรม 5,500 บาท