หลักสูตร Professional Networking Workshop (NS02) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Professional Networking Workshop (NS02)

          การควบคุมดูแลเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ (Diskless System) ซึ่งระบบที่กล่าวมากำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยให้การดูแลและจัดการเครือข่ายที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาให้ง่ายต่อการทำงานแล้ว ยังกล่าวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้คุ้มค่าต่องบประมาณอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร 

บทที่ 1 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย กล้อง IP CAMERA

 • รู้จักกล้อง IP Camera
 • คุณสมบัติของกล้อง IP Camera
 • ข้อดี-ข้อเสียของกล้อง IP Camera
 • การนำกล้อง IP Camera ไปประยุกต์ใช้งาน
 • การเลือกซื้อกล้อง IP Camera
 • เลือกซื้อกล้องแบบ CCD หรือ CMOS
 • สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้งกล้อง IP Camera
 • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ D-Link DCS-920
 • การทำ Port Forward ให้กับกล้อง IP Camera
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่าย LAN
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ IP
 • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ชื่อ DDNS
 • บันทึกภาพจากกล้อง IP ด้วยโปรแกรม D-ViewCam
 • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ Linksys  wvc54gcaบทที่ 2 การติดตั้งเครือข่ายไร้สายระยะไกล และระบบ  Wireless Hotspot

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
 • ปัจจัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
 • เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้งานระหว่างเสาภายนอกอาคาร (Outdoor Antenna) กับเสาภายในอาคาร (Indoor Antenna)
 • ชนิดของเสาสัญญาณไร้สายภายนอก
 • โปรแกรม Antamedia HotSpot คืออะไร
 • การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น
 • การกำหนดภาพหน้าจอ Log in
 • กำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดและค่า Inactivity logout
 • การกำหนดราคาค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
 • การสร้าง User Accounts
 • การตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ User Accounts
 • การตั้งค่าการพิมพ์คูปอง (ใบเสร็จ)
 • การกำหนดรหัสพาสเวิร์ดของ Admin และพนักงาน
 • การตรวจสอบรายงานและบันทึกการใช้งาน (Action Log)
 • การห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตและตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ของลูกค้า
 • การบล็อคหมายเลข IP และพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก
 • กำหนดให้บางเครื่องไม่ต้อง Log in ก็ออกอินเทอร์เน็ตได้
 • กำหนดให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้อง Log in
 • กำหนดค่าการทำงานของฐานข้อมูลคูปอง
 • กำหนดค่าการทำงานฐานข้อมูล User Accounts
 • กำหนดค่าการทำงานอื่นๆ ของโปรแกรม
 • SMTP Roaming
 • กำหนดให้โปรแกรมแจกหมายเลข IP Address แบบ Static IP
 • กำหนดให้เครื่อง Server อื่นเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
 • อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้อง Log in
 • อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องผ่านการ Log in


 บทที่ 3 การวางระบบและติดตั้ง Endian Firewall

 • รู้จัก Endian Firewall
 • ดาวน์โหลด Endian Firewall
 • การเชื่อมต่อของ Endian Firewall
 • การติดตั้ง Endian Firewall
 • กำหนดค่าเครื่อง Client เพื่อติดต่อไปยัง Endian
 • กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ Endian
 • การเข้าไปคอนฟิกผ่านหน้า Web Browser
 • รู้จักเมนูต่างๆ และกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น
 • กำหนดค่าการทำงานของเครือข่ายและการ์ด LAN
 • เปลี่ยนแปลงรหัสพาสเวิร์ด
 • เปิดการใช้งานผ่าน SSH
 • การ Backup และ Restore
 • คืนค่าเริ่มต้น
 • การ Shutdown และ Restart
 • กำหนดค่าการทำงานของ DHCP
 • ให้ DHCP ล็อคหมายเลข IP กับเครื่อง Client ที่ต้องการ
 • การรีโมต Endian จากภายนอกผ่านชื่อ DDNS
 • กำหนดเวลาให้ตรงตามมาตรฐานเวลาในไทย
 • เก็บ Log ให้ได้ 90 วัน ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2550
 • ติดตั้งและคอนฟิก Proxy Server
 • รู้จัก Proxy Server
 • กำหนดค่าการทำงานของ Proxy Server
 • การบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ
 • การใช้ Transparent Proxy
 • การตรวจสอบและออกรายงาน Log ของ Proxy Server
 • คอนฟิก Firewall กำหนดกฎเข้า-ออกระบบเครือข่าย
 • รู้จัก Firewall
 • การบล็อกโปรแกรมต่างๆ ที่เชื่อมไปยัง Server ภายนอก
 • การทำ Port Forward ให้เครื่องจากภายนอกเข้ามา

บทที่ 4 การติดตั้งและจัดการเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ Diskless Server

 • รู้จักระบบ Diskless
 • จุดเด่นจุดด้อยของระบบ Diskless
 • องค์ประกอบสำคัญของระบบ Diskless
 • การบู๊ตผ่าน LAN
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Diskless
 • โปรแกรม Diskless บนระบบปฏิบัติการ Windows
 • สร้างระบบจำลอง Diskless บน VMWare Server เพื่อใช้ศึกษา
 • การติดตั้ง Windows Server 2016R2 ที่เครื่อง Server
 • การทำ Raid 0 เพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์
 • การทำ Swap File
 • กำหนดชื่อเครื่องและหมายเลข IP ให้กับเครื่อง Server
 • การติดตั้งโปรแกรม Richtech Diskless บนเครื่อง Server
 • การสร้างไฟล์ Image ของ Windows 10 และ Data สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง Client
 • กำหนดหมายเลข IP ที่ต้องการแจกให้กับเครื่อง Client
 • กำหนดค่าเพื่อสร้างเครื่อง WorkStation
 • ติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าที่เครื่อง Client
 • สร้างพาร์ทิชั่นจากไฟล์ Image
 • ก๊อบปี้ Windows 10จากเครื่อง Client ไปเก็บไว้ที่ไฟล์ Image บนเครื่อง Server
 • ถอดฮาร์ดดิสก์เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่อง Client
 • การทำ Backup Server
 • การทำ 1 Image รองรับได้หลายสเปค

  ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท (ราคาก่อน VAT)