บทความ Hacking - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Hacking

นำเสนอบทความน่ารู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย hacking and security

     NetOp School หลายคนเมื่ออ่านชื่อโปรแกรมแล้วอาจคิดว่าเป็นโปรแกรมประเภทสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในเครือข่าย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับ โปรแกรมนี้ความสามารถในด้านการควบคุมและจัดการกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในเครือข่าย โดยกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็น Teacher และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เหลือในเครือข่ายเป็นเครื่อง Student ซึ่งเครื่อง Teacher จะสามารถเข้าไปควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่อง Student ได้หลายเครื่องพร้อมกันผ่านทางหน้าจอของเครื่อง Teacher โดยที่ไม่จำเป็นต้องลุกไปทำงานที่หน้าจอของเครื่อง Student เลย นอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

  1. ส่งภาพหน้าจอหรือไฟล์วิดีโอของเครื่อง Teacher ไปให้กับเครื่อง Student
  2. ควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่อง Student ผ่านทางเครื่อง Teacher ได้ ซึ่งในระหว่างที่มีการควบคุมสามารถกำหนดไม่ให้เมาส์ หรือคีย์บอร์ดของเครื่อง Student ทำงานได้
  3.  แอบมองและบันทึกภาพหน้าจอของเครื่อง Student เก็บไว้ได้
  4.  สามารถพูดคุยสนทนาระหว่างเครื่อง Teacher และเครื่อง Student ผ่านทางการพิมพ์ข้อความ หรือส่งสัญญาณภาพและเสียงด้วยกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนได้
  5. ล็อคการทำงานของหน้าจอ, เมาส์ และคีย์บอร์ด โดยการส่งข้อความ, รูปภาพ หรือหน้าเว็บเพจไปปิดบังหน้าจอได้
  6. รับส่งและจัดการไฟล์ขอมูลระหว่างเครื่อง Teacher และเครื่อง Student
  7. สั่ง Log off, Restart, Shutdown ของเครื่อง Student ได้หลายเครื่องพร้อมกัน
  8. กำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมและการเข้าเว็บไซต์ตางๆ ของเครื่อง Student ได้

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม

     OpenVas เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่อีกตัวหนึ่งที่มีการทำงานคล้ายกับ nessus แต่ OpenVAS จัดเป็นฟรีแวร์แบบสมบูรณ์และติดตั้งมาพร้อมกับ BackTrack 5 อยู่แล้ว ซึ่งผมแนะนำให้มีการประเมินช่องโหว่โดยใช้ทั้ง 2 โปรแกรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการปิดช่องโหว่ต่างๆ ของระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม