บทความ Hacking - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Hacking

นำเสนอบทความน่ารู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย hacking and security

     การ Sniffing คือการดักฟังหรือดักจับข้อมูลภายในเครือข่ายนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีรูปแบบหนึ่ง โดย มี Tools มากมายที่ใช้สำหรับการ Sniffing เช่น Wireshark , Cain&Abel , Ettercap เป็นต้น

โดยในแบบเรียนนี้เราจะใช้ Ettercap และ Wireshark ซึ่งเป็น Tool ตัวหนึ่งที่อยู่ภายใน Bactrack4 สำหรับทดลองการดักจับข้อมูลจากเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน 

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม

     OpenVas เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่อีกตัวหนึ่งที่มีการทำงานคล้ายกับ nessus แต่ OpenVAS จัดเป็นฟรีแวร์แบบสมบูรณ์และติดตั้งมาพร้อมกับ BackTrack 5 อยู่แล้ว ซึ่งผมแนะนำให้มีการประเมินช่องโหว่โดยใช้ทั้ง 2 โปรแกรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการปิดช่องโหว่ต่างๆ ของระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม